Teksti suurus:

Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliikmele hüvituse maksmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT I 2000, 73, 457

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» (RT I 1999, 18, 300) paragrahvi 32 lõike 3 punkti 4 alusel ning kooskõlas «Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167) paragrahviga 133 ja paragrahvi 154 lõikega 3.

§ 1.  Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliige määratakse väeosa ülema või kõrgema ülema käskkirjaga tegevliikme auastmele ja sõjaväelisele väljaõppele vastavale, kaitseväe sõjaaja koosseisudes ettenähtud ametikohale.

§ 2.  Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliikmele makstakse hüvitusena õppekogunemisest osavõtu aja eest tasu vastavalt «Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167) paragrahvi 154 lõikele 3.

§ 3.  Kaitseliidu tegevliikmele makstava hüvituse suuruse arvutab ja maksab kahe nädala jooksul õppekogunemise lõppemisest välja ühise õppekogunemise korraldanud väeosa.

Rahandusminister
peaministri ülesannetes Siim KALLAS

Välisminister
kaitseministri ülesannetes Toomas Hendrik ILVES

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2018, 27

/otsingu_soovitused.json