HALDUSÕIGUSHaldusõiguse üldregulatsioonVälislepingud

Riigid ja territooriumidHolland

Teksti suurus:

Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ühinemise seadus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

§ 1.    Ühineda juurdelisatud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga, mis on koostatud Haagis 1961. aasta 5. oktoobril.

§ 2.    Konventsiooni artikli 6 kohaselt määrata konventsiooni artikli 3 lõikes 1 nimetatud tunnistusi (edaspidi tunnistus (apostille)) väljastavateks asutusteks Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium ja Välisministeerium.

[RT II 2005, 13, 34 - jõust. 08.05.2005]

§ 3.  Tunnistuse (apostille’) andmisest keeldutakse, kui:

1) dokument on välislepingu kohaselt kehtiv ilma muu tõestuseta;2) asjaolud viitavad dokumendi esialgse sisu ebapädevale muutmisele;3) dokument on rikutud;4) dokumendi andmiseks või kinnitamiseks puudub haldusorganil pädevus;5) dokumendi kehtivusaeg on möödunud.


[RT II 2005, 13, 34 - jõust. 08.05.2005]

§ 4.  Tunnistus (apostille) tunnistatakse käesoleva seaduse §-s 2 nimetatud asutuse poolt kehtetuks, kui:

1) tunnistus (apostille), selle kanne või andmed on ebaõiged,2) tunnistus ( apostille) on muutunud kasutuskõlbmatuks,3) tunnistus ( apostille) on kaotsi läinud või hävinud või4) tunnistusega (apostille’ga) kinnitatud dokument on ette nähtud kasutamiseks riigis, kus kehtib legaliseerimine või kellega Eestil on sõlmitud õigusabileping.


[RT II 2005, 13, 34 - jõust. 08.05.2005]

§ 5.    Eesti avaliku dokumendi tunnistusega ( apostille’ga) kinnitamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega ning selles sätestatakse asutuste pädevus avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamisel, avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise tähtajad ja kord, avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise taotlemisel esitatavate andmete loetelu ning tunnistuse (apostille’) kehtetuks tunnistamise tähtajad ja kord.

[RT II 2005, 13, 34 - jõust. 08.05.2005]

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

§ 1.    Ühineda juurdelisatud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga, mis on koostatud Haagis 1961. aasta 5. oktoobril.

§ 2.    Konventsiooni artikli 6 kohaselt määrata konventsiooni artikli 3 lõikes 1 nimetatud tunnistuse (edaspidi tunnistus (apostille)) väljastajateks notarid.

[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.  Tunnistuse (apostille’) andmisest keeldutakse, kui:
[RT II 2005, 13, 34 - jõust. 08.05.2005]

1) dokument on välislepingu kohaselt kehtiv ilma muu tõestuseta;
2) asjaolud viitavad dokumendi esialgse sisu ebapädevale muutmisele;
3) dokument on rikutud;
4) dokumendi andmiseks või kinnitamiseks puudub haldusorganil pädevus;
5) dokumendi kehtivusaeg on möödunud.

§ 4.  Tunnistus (apostille) tunnistatakse käesoleva seaduse §-s 2 nimetatud asutuse poolt kehtetuks, kui:

1) tunnistus (apostille), selle kanne või andmed on ebaõiged,
2) tunnistus ( apostille) on muutunud kasutuskõlbmatuks,
3) tunnistus ( apostille) on kaotsi läinud või hävinud või
4) tunnistusega (apostille’ga) kinnitatud dokument on ette nähtud kasutamiseks riigis, kus kehtib legaliseerimine või kellega Eestil on sõlmitud õigusabileping.
[RT II 2005, 13, 34 - jõust. 08.05.2005]

§ 5.    Eesti avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise ning tunnistuse (apostille’) kehtetuks tunnistamise tähtaja ja korra, sealhulgas avaliku dokumendi tunnistusega (apostille’ga) kinnitamise taotlemisel esitatavate andmete loetelu, kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

[RT I 2009, 27, 164 - jõust. 01.01.2010]
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist "justiitsminister" sõnadega "valdkonna eest vastutav minister".]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json