Teksti suurus:

Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:


Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» § 3 lõike 4 punkti 1, § 3 lõike 5, § 9 lõike 4, § 12 lõike 5 ja § 13 lõike 6 alusel.


[RT I 2009, 63, 418 - jõust. 01.01.2010] Volitada põllumajandusministrit kehtestama alljärgnevad määrused:

1) [Kehtetu – RT I 2004, 27, 184 – jõust. 24.04.2004]2) [Kehtetu – RT I 2009, 63, 418 – jõust. 1.01.2010]3) [Kehtetu – RT I 2004, 27, 184 – jõust. 24.04.2004]4) «Nõuded põllumajandusloomade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele»;41) «Lemmikloomade pidamise nõuded»;

[RT I 2008, 17, 121 – jõust. 19.04.2008]5) «Lubatud veterinaarsete menetluste loetelu, neid läbiviivad isikud, nõuded nende menetluste teostamisele ning neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele»;6) «Nõuded põllumajanduslooma tapaeelsele pidamisele ja kohtlemisele»;7) «Nõuded põllumajanduslooma uimastamise, tapmise ja hukkamise ning neid teostavate isikute koolituse kohta, lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamisvahendid ning lubatud uimastamis-, tapmis- ja hukkamismeetodid loomaliikide kaupa»;8) [Kehtetu – RT I 2005, 68, 532 – jõust. 25.12.2005]9) [Kehtetu – RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]10) [Kehtetu – RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2015, 7

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 3 lõike 4 punkti 1, § 3 lõike 5 ja § 9 lõike 4 alusel.

[RT I, 19.12.2012, 6 - jõust. 01.01.2013]

Volitada valdkonna eest vastutavat ministrit kehtestama alljärgnevad määrused:
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

1) [kehtetu - RT I 2004, 27, 184 - jõust. 24.04.2004]

2) [kehtetu - RT I 2009, 63, 418 - jõust. 01.01.2010]

3) [kehtetu - RT I 2004, 27, 184 - jõust. 24.04.2004]

4) „Nõuded põllumajandusloomade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele”;

41) „Lemmikloomade pidamise nõuded”;

[RT I 2008, 17, 121 - jõust. 19.04.2008]

5) „Lubatud veterinaarsete menetluste loetelu, neid läbiviivad isikud, nõuded nende menetluste teostamisele ning neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele”.

6) [kehtetu - RT I, 19.12.2012, 6 - jõust. 01.01.2013]

7) [kehtetu - RT I, 19.12.2012, 6 - jõust. 01.01.2013]

8) [kehtetu - RT I 2005, 68, 532 - jõust. 25.12.2005]

9) [kehtetu - RT I 2004, 72, 507 - jõust. 29.10.2004]

10) [kehtetu - RT I 2004, 72, 507 - jõust. 29.10.2004]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json