Teksti suurus:

Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.12.2005
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
10.12.2002 nr 375 ( RT I 2002, 101, 593 ) 1.01.2003
16.04.2004 nr 108 ( RT I 2004, 27, 184 ) 24.04.2004
21.10.2004 nr 310 ( RT I 2004, 72, 507 ) 29.10.2004

Määrus kehtestatakse « Loomatauditõrje seaduse» (RT I 1999, 57, 598; 97, 861; 2000, 82, 526; 2001, 3, 4) § 11 lõike 2 ja «Loomakaitseseaduse» (RT I 2001, 3, 4) § 3 lõike 4 punkti 1, § 9 lõike 4, § 12 lõike 5, § 13 lõike 6, § 22 lõike 7 alusel.

[RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]

Volitada põllumajandusministrit kehtestama alljärgnevad määrused:

1) [kehtetu - RT I 2004, 27, 184 – jõust. 24.04.2004]
2) «Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, nende identifitseerimise ning registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm , põllumajanduslooma kirjelduse koostamise eeskiri ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord»;

3) [kehtetu - RT I 2004, 27, 184 – jõust. 24.04.2004]
4) «Nõuded põllumajandusloomade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele»;
5) «Lubatud veterinaarsete menetluste loetelu, neid läbiviivad isikud, nõuded nende menetluste teostamisele ning neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele»;
6) «Nõuded põllumajanduslooma tapaeelsele pidamisele ja kohtlemisele»;
7) «Nõuded põllumajanduslooma uimastamisele, tapmisele ja neid teostavate isikute koolitusele, lubatud uimastamis- ja tapmisvahendid ning lubatud uimastamis- ja tapmismeetodid loomaliikide kaupa»;
8) «Nõuded loomade peatuspaigale»;

9) [kehtetu - RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]
10) [kehtetu - RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]

[RT I 2004, 72, 507 – jõust. 29.10.2004]

 

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2015, 7

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 3 lõike 4 punkti 1, § 3 lõike 5 ja § 9 lõike 4 alusel.

[RT I, 19.12.2012, 6 - jõust. 01.01.2013]

Volitada valdkonna eest vastutavat ministrit kehtestama alljärgnevad määrused:
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

1) [kehtetu - RT I 2004, 27, 184 - jõust. 24.04.2004]

2) [kehtetu - RT I 2009, 63, 418 - jõust. 01.01.2010]

3) [kehtetu - RT I 2004, 27, 184 - jõust. 24.04.2004]

4) „Nõuded põllumajandusloomade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele”;

41) „Lemmikloomade pidamise nõuded”;
[RT I 2008, 17, 121 - jõust. 19.04.2008]

5) „Lubatud veterinaarsete menetluste loetelu, neid läbiviivad isikud, nõuded nende menetluste teostamisele ning neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele”.

6) [kehtetu - RT I, 19.12.2012, 6 - jõust. 01.01.2013]

7) [kehtetu - RT I, 19.12.2012, 6 - jõust. 01.01.2013]

8) [kehtetu - RT I 2005, 68, 532 - jõust. 25.12.2005]

9) [kehtetu - RT I 2004, 72, 507 - jõust. 29.10.2004]

10) [kehtetu - RT I 2004, 72, 507 - jõust. 29.10.2004]

/otsingu_soovitused.json