Teksti suurus:

Õendusabi erialade loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.04.2007
Avaldamismärge:RTL 2001, 75, 1016

AVALDATUD :

RTL 2001, 75, 1016

 

Määrus kehtestatakse « Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284) paragrahvi 24 lõike 2 alusel.

§1. Määrusega kehtestatakse õendusabi erialade loetelu.

§2. Õendusabi erialad on:
1) üldõendus;
2) anesteesia-intensiivraviõendus;
3) erakorralise meditsiini õendus;
4) nakkustõrjeõendus;
5) operatsiooniõendus;
6) psühhiaatriaõendus;
7) taastusraviõendus;
8) radioloogiaõendus;
9) lasteõendus;
10) diabeediõendus;
11) pulmonoloogiaõendus;
12) onkoloogiaõendus;
13) pereõendus;
14) terviseõendus;
15) kooliõendus;
16) töötervishoiuõendus.

§3. Tunnistada kehtetuks sotsiaalministri 23. detsembri 1996. a käskkiri nr 273 «Õendusalatöötajate kutse ja erialanimistu».

§4. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

 

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2019, 13

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» paragrahvi 24 lõike 2 alusel.

§ 1.     Määrusega kehtestatakse eriõdede erialade loetelu.
[RT I, 23.08.2019, 11 - jõust. 01.09.2019]

§ 2.    

  (1) Õendusabi erialad on:
  1) intensiivõendus;
  2) kliiniline õendus;
  3) terviseõendus;
  4) vaimse tervise õendus.

  (2) [Kehtetu - RT I, 23.08.2019, 11 - jõust. 01.09.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 23.08.2019, 11 - jõust. 01.09.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 23.08.2019, 11 - jõust. 01.09.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I, 23.08.2019, 11 - jõust. 01.09.2019]

§ 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

/otsingu_soovitused.json