Teksti suurus:

Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2013
Avaldamismärge:


Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise korra riiklike pensionide määramisel ja ümberarvutamisel.

  (2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmine suurus arvutatakse 2002. aasta ja sellele järgnevate kalendriaastate kohta.

§ 2.  Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise alus

  Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise aluseks on «Riiklikku pensionikindlustuse registrisse» kantud andmed pensionikindlustatute isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kohta.

§ 3.  Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurus

  Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatu kohta «Riiklikku pensionikindlustuse registrisse» kantud ühe kalendriaasta kõik isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa summad.

§ 4.  Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmine suurus

  (1) Kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatute isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurused ning jagatakse pensionikindlustatute selle kalendriaasta pensionikindlustusstaaži kogusummaga.

  (2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmist suurust rakendatakse pensioni määramisel ja ümberarvutamisel tähtajaga alates järgmise aasta 1. aprillist.

§ 5.  Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslik keskmine suurus

  (1) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse arvutamiseks korrutatakse eelmise kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslik keskmine suurus koefitsiendiga, mille väärtus sõltub Rahandusministeeriumi prognoosist sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasvu kohta.

  (2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslikku keskmist suurust rakendatakse pensionide määramisel ja ümberarvutamisel tähtajaga alates kalendriaasta 1. jaanuarist kuni järgmise kalendriaasta 31. märtsini.

§ 6.  Määruse rakendamine

  (1) 2002. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamiseks korrutatakse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud 2001. aasta isikustatud sotsiaalmaksu arvestuslik keskmine suurus arvuga 20/33 ja koefitsiendiga, mille väärtus sõltub Rahandusministeeriumi prognoosist sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasvu kohta.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 08.12.2016, 6

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise korra riiklike pensionide määramisel ja ümberarvutamisel.

  (2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmine suurus arvutatakse 2002. aasta ja sellele järgnevate kalendriaastate kohta.

§ 2.  Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise alus

  Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise aluseks on sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud andmed pensionikindlustatute isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kohta.
[RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

§ 3.  Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurus

  Pensionikindlustatu isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatu kohta sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud ühe kalendriaasta kõik isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa summad.
[RT I, 08.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

§ 4.  Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmine suurus

  (1) Kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamiseks liidetakse pensionikindlustatute isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurused ning jagatakse pensionikindlustatute selle kalendriaasta pensionikindlustusstaaži kogusummaga.

  (2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmist suurust rakendatakse pensioni määramisel ja ümberarvutamisel tähtajaga alates järgmise aasta 1. aprillist.

§ 5.  Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslik keskmine suurus

  (1) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse arvutamiseks korrutatakse üleeelmise kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurus koefitsiendiga, mille väärtus sõltub Rahandusministeeriumi kahe järgneva aasta prognoosist sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasvu kohta.
[RT I, 26.11.2013, 5 - jõust. 29.11.2013]

  (2) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse arvutamisel ümardatakse summa sendi täpsusega.
[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestuslikku keskmist suurust rakendatakse pensionide määramisel ja ümberarvutamisel tähtajaga alates kalendriaasta 1. jaanuarist kuni järgmise kalendriaasta 31. märtsini.

§ 6.  Määruse rakendamine

  (1) 2002. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamiseks korrutatakse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud 2001. aasta isikustatud sotsiaalmaksu arvestuslik keskmine suurus arvuga 20/33 ja koefitsiendiga, mille väärtus sõltub Rahandusministeeriumi prognoosist sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kasvu kohta.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json