Teksti suurus:

Välismaalaste seaduse paragrahvi 16¹ lõikes 5 nimetatud kulude hüvitamise kord ja ulatus

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:RT I 1999, 68, 664

Välismaalaste seaduse paragrahvi 161 lõikes 5 nimetatud kulude hüvitamise kord ja ulatus
Vabariigi Valitsuse 30. augusti 1999. a määrus nr 255

Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582) paragrahvi 161 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Välismaalase Eestis viibimise ja Eestist lahkumisega seotud kulud (edaspidi kulud), mida kandis välismaalase eest Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus seoses välismaalase Eestist väljasaatmisega, hüvitab välismaalaste seaduses selleks kohustatud isik riigile täies ulatuses.

2. Hüvitamisele kuuluvad välismaalase majutamise, toitlustamise ja transpordikulud, samuti muud kulud, mis võivad kaasneda välismaalase Eestis viibimise või lahkumise korraldamisega.

3. Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutus esitab kulude kandmist tõendavate dokumentide ärakirjad koos nõudega kulude vabatahtlikuks hüvitamiseks selleks kohustatud isikule kahe nädala jooksul kulude kandmisest arvates.

4. Kulusid hüvitama kohustatud isik kannab Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutuse poolt kantud kulud pangaülekandega kulude hüvitamise nõudes toodud pangaarvele ühe kuu jooksul vastava nõude saamisest arvates.

5. Kulusid hüvitama kohustatud isiku põhjendatud taotlusel võib kulude hüvitamise nõude esitanud valitsusasutus pikendada käesoleva määruse punktis 4 nimetatud tähtaega kolme kuu võrra.

6. Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 1999. a.

Peaminister Mart LAAR

Siseminister Jüri MÕIS

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu – RT I 2010, 3, 4 – jõust. 1.10.2010

/otsingu_soovitused.json