Teksti suurus:

Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» paragrahvi 26 lõike 6 alusel.

§ 1.  Kaitseliidu tegevliikmele maleva pealiku või Kaitseliidu ülema poolt väljaantud relvakandmisluba (edaspidi relvakandmisluba) on ühtse kujundusega, kiletatud, turvaelemendiga varustatud ning numereeritud dokument mõõtmetega 50×80 mm, mis tõendab tegevliikme õigust kanda sellele märgitud relvi (vorm lisatud).

§ 2.  Relvakandmisloale kannab loa väljaandja järgmised andmed:

  (1) Relvakandmisloa esiküljele kantakse:
  1) loa välja andnud Kaitseliidu seaduse § 3 lõikes 6 nimetatud avalik-õigusliku juriidilise isiku või Kaitseliidu strutkuuriüksuse nimetus ja relvakandmisloa number;
  2) Kaitseliidu tegevliikme, kellel lubatakse relvi kanda, ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  3) loa kehtivusaeg (viimase kehtivuspäeva kuupäev);
  4) loa omaniku allkiri.

  (2) Relvakandmisloa tagaküljele kantakse:
  1) kanda lubatud relva(de) kohta – liik, mudel, kaliiber, relvanumber;
  2) loa välja andnud maleva pealiku või Kaitseliidu ülema ees- ja perekonnanimi, allkiri ja loa väljaandmise kuupäev.

  (3) Relvakandmisloale kantud andmed kinnitatakse tagaküljel pitseriga.
[RTL 2006, 37, 634 - jõust. 01.05.2006]

§ 3.  Relvakandmisloa esiküljele kleebitakse Kaitseliidu tegevliikme otsevaates ja ilma peakatteta värvifoto suuruses 30×40 mm.

§ 4.  Relvakandmisloal on keelatud teha parandusi.

§ 5.  Relvakandmislubade valmistamist, jaotust ja arvestust korraldab Kaitseliidu ülem õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 6.  Määrus jõustub 1. juunil 2000. a.


Kaitseministri 24. aprilli 2000. a määruse nr 3
«Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm»
lisa                                                            Esikülg:                                                            Tagakülg:

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 16.06.2015, 12

/otsingu_soovitused.json