Teksti suurus:

Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2022, 10

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 20 lõike 2 alusel.

§ 1.     Määrusega kehtestatakse eriarstide ja erihambaarstide erialade ja erialade lisapädevuste loetelu.
[RT I, 26.01.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 2.   Erihambaarsti erialad on:

 
  1) suu-, näo- ja lõualuukirurgia;
  2) ortodontia;
  3) restauratiivne hambaravi.
[RTL 2009, 64, 950 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.   Eriarstide erialad on:

 
  1) anestesioloogia;
  11) allergoloogia-immunoloogia;
  2) dermatoveneroloogia;
  3) endokrinoloogia;
  4) erakorraline meditsiin;
  5) gastroenteroloogia;
  6) hematoloogia;
  7) infektsioonhaigused;
  71) kardiokirurgia;
  8) kardioloogia;
  9) kardiovaskulaarkirurgia;
  91) kohtuarstiteadus;
  10) laborimeditsiin;
  11) lastekirurgia;
  111) meditsiinigeneetika;
  12) nefroloogia;
  13) neurokirurgia;
  14) neuroloogia;
  15) oftalmoloogia;
  16) onkoloogia (kiiritus- ja keemiaravi tähenduses);
  17) ortopeedia;
  18) otorinolarüngoloogia;
  19) patoloogia;
  20) pediaatria;
  21) peremeditsiin;
  22) plastika- ja rekonstruktiivkirurgia;
  23) psühhiaatria;
  24) pulmonoloogia;
  25) radioloogia;
  26) reumatoloogia;
  27) sisehaigused;
  28) sünnitusabi ja günekoloogia;
  29) taastusravi;
[RT I, 28.06.2022, 7 - jõust. 01.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 31. maist 2022. a.]
  30) torakaalkirurgia;
  31) töötervishoid;
  32) uroloogia;
  321) vaskulaarkirurgia;
  33) üldkirurgia;
[RT I, 28.06.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  34) suu-, näo- ja lõualuukirurgia.
[RT I, 28.06.2018, 17 - jõust. 01.07.2018]

§ 31.   Eriarstide erialade lisapädevused on:

 
  1) taastusravi – spordimeditsiin;
[RT I, 28.06.2022, 7 - jõust. 01.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 31. maist 2022. a.]
  2) laborimeditsiin – kliiniline mikrobioloogia;
  3) oftalmoloogia – silmakirurgia;
  4) sisehaigused – allergoloogia;
  5) sisehaigused – kliiniline farmakoloogia;
  6) sisehaigused – geriaatria;
  7) pediaatria – allergoloogia;
  8) pediaatria – endokrinoloogia;
  9) pediaatria – gastroenteroloogia;
  10) pediaatria – hematoloogia-onkoloogia;
  11) pediaatria – infektsioonhaigused;
  12) pediaatria – kardioloogia;
  13) pediaatria – nefroloogia;
  14) pediaatria – neonatoloogia;
  15) pediaatria – neuroloogia;
  16) pediaatria – reumatoloogia;
  17) psühhiaatria – laste- ja noorukitepsühhiaatria;
[RT I, 26.01.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]
  18) uroloogia – androloogia;
[RT I, 28.06.2018, 17 - jõust. 01.07.2018]
  19) hematoloogia – transfusioloogia;
[RT I, 21.05.2021, 14 - jõust. 24.05.2021]
  20) radioloogia – nukleaarmeditsiin.
[RT I, 28.06.2022, 7 - jõust. 01.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 31. maist 2022. a.]

§ 32.   Suu-, näo- ja lõualuukirurgia eriala erisused

  (1) Käesoleva määruse § 2 punktis 1 nimetatud eriala loetakse erihambaarsti erialaks, kui erihambaarst on lõpetanud hambaarstiõppe õppekava ja läbinud vastava eriala residentuuri.

  (2) Käesoleva määruse § 3 punktis 34 nimetatud eriala loetakse eriarsti erialaks, kui eriarst on lõpetanud arstiõppe õppekava ja läbinud vastava eriala residentuuri.
[RT I, 28.06.2018, 17 - jõust. 01.07.2018]

§ 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.06.2022, 10

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 20 lõike 2 alusel.

§ 1.     Määrusega kehtestatakse eriarstide ja erihambaarstide erialade ja erialade lisapädevuste loetelu.
[RT I, 26.01.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 2.   Erihambaarsti erialad on:

 
  1) suu-, näo- ja lõualuukirurgia;
  2) ortodontia;
  3) restauratiivne hambaravi.
[RTL 2009, 64, 950 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.   Eriarstide erialad on:

 
  1) anestesioloogia;
  11) allergoloogia-immunoloogia;
  2) dermatoveneroloogia;
  3) endokrinoloogia;
  4) erakorraline meditsiin;
  5) gastroenteroloogia;
  6) hematoloogia;
  7) infektsioonhaigused;
  71) kardiokirurgia;
  8) kardioloogia;
  9) kardiovaskulaarkirurgia;
  91) kohtuarstiteadus;
  10) laborimeditsiin;
  11) lastekirurgia;
  111) meditsiinigeneetika;
  12) nefroloogia;
  13) neurokirurgia;
  14) neuroloogia;
  15) oftalmoloogia;
  16) onkoloogia (kiiritus- ja keemiaravi tähenduses);
  17) ortopeedia;
  18) otorinolarüngoloogia;
  19) patoloogia;
  20) pediaatria;
  21) peremeditsiin;
  22) plastika- ja rekonstruktiivkirurgia;
  23) psühhiaatria;
  24) pulmonoloogia;
  25) radioloogia;
  26) reumatoloogia;
  27) sisehaigused;
  28) sünnitusabi ja günekoloogia;
  29) taastusravi;
[RT I, 28.06.2022, 7 - jõust. 01.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 31. maist 2022. a.]
  30) torakaalkirurgia;
  31) töötervishoid;
  32) uroloogia;
  321) vaskulaarkirurgia;
  33) üldkirurgia;
[RT I, 28.06.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  34) suu-, näo- ja lõualuukirurgia.
[RT I, 28.06.2018, 17 - jõust. 01.07.2018]

§ 31.   Eriarstide erialade lisapädevused on:

 
  1) taastusravi – spordimeditsiin;
[RT I, 28.06.2022, 7 - jõust. 01.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 31. maist 2022. a.]
  2) laborimeditsiin – kliiniline mikrobioloogia;
  3) oftalmoloogia – silmakirurgia;
  4) sisehaigused – allergoloogia;
  5) sisehaigused – kliiniline farmakoloogia;
  6) sisehaigused – geriaatria;
  7) pediaatria – allergoloogia;
  8) pediaatria – endokrinoloogia;
  9) pediaatria – gastroenteroloogia;
  10) pediaatria – hematoloogia-onkoloogia;
  11) pediaatria – infektsioonhaigused;
  12) pediaatria – kardioloogia;
  13) pediaatria – nefroloogia;
  14) pediaatria – neonatoloogia;
  15) pediaatria – neuroloogia;
  16) pediaatria – reumatoloogia;
  17) psühhiaatria – laste- ja noorukitepsühhiaatria;
[RT I, 26.01.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]
  18) uroloogia – androloogia;
[RT I, 28.06.2018, 17 - jõust. 01.07.2018]
  19) hematoloogia – transfusioloogia;
[RT I, 21.05.2021, 14 - jõust. 24.05.2021]
  20) radioloogia – nukleaarmeditsiin.
[RT I, 28.06.2022, 7 - jõust. 01.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 31. maist 2022. a.]

§ 32.   Suu-, näo- ja lõualuukirurgia eriala erisused

  (1) Käesoleva määruse § 2 punktis 1 nimetatud eriala loetakse erihambaarsti erialaks, kui erihambaarst on lõpetanud hambaarstiõppe õppekava ja läbinud vastava eriala residentuuri.

  (2) Käesoleva määruse § 3 punktis 34 nimetatud eriala loetakse eriarsti erialaks, kui eriarst on lõpetanud arstiõppe õppekava ja läbinud vastava eriala residentuuri.
[RT I, 28.06.2018, 17 - jõust. 01.07.2018]

§ 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json