Teksti suurus:

Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2017, 14

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab üldarstiabi tegevusloa omaja (edaspidi üleandja) poolt perearsti nimistut (edaspidi nimistu) puudutavate dokumentide üleandmise korra (edaspidi kord) perearstina tegutsemise õiguse äravõtmisel.

[RT I, 21.03.2017, 10 - jõust. 24.03.2017]

  (2) Nimistut puudutavateks dokumentideks käesoleva määruse tähenduses loetakse:
  1) isikute avaldused nimistusse registreerumiseks,
  2) nimistusse kuulunud isikutele tervishoiuteenuste osutamist tõendavad dokumendid,
  3) arhiivi andmata asjaajamis- ja raamatupidamise toimikud.

  (3) Korras käsitlemata juhtudel tuleb juhinduda „Arhiiviseaduse”, „Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirja ja tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise korra asjakohastest nõuetest.
[RT I, 22.12.2011, 14 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Nimistut puudutavate dokumentide üleandmine

  (1) Üleandja, mille kaudu perearst tegutses, säilitab nimistut puudutavaid dokumente kuni nende üleandmiseni üleandja tegevuskohas või muudes ruumides, milles on tagatud dokumentide hoidmiseks ja delikaatsete isikuandmete kaitseks sobivad tingimused.

[RT I, 21.03.2017, 10 - jõust. 24.03.2017]

  (2) Üleandmise ettevalmistamisel üleandja korrastab asjaajamistoimikud ja vormistab toimikute loetelud ning pakib ja tähistab need.

  (3) Üleandja annab nimistut puudutavad dokumendid üle sellele füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule, mille kaudu jätkub üldarstiabi osutamine nimistusse kuuluvatele isikutele, või viimase puudumisel Terviseametile perearstina tegutsemise õiguse äravõtmise otsuses esitatud tähtajaks.

[RT I, 21.03.2017, 10 - jõust. 24.03.2017]

  (4) Terviseamet võib kohustada nimistut puudutavaid dokumente kas täielikult või osaliselt üle võtma nimistusse kuuluvate isikute ja perearsti teeninduspiirkonna teenindamiseks Terviseameti nimetatud perearsti asendajat või perearsti, kellele Terviseamet on kinnitanud perearstina tegutsemise õiguse äravõtmisel vabanenud nimistu.
[RT I, 24.09.2014, 3 - jõust. 27.09.2014]

  (5) Nimistut puudutavad dokumendid antakse teisele üldarstiabi tegevusloa omajale või viimase puudumisel Terviseametile üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga.

[RT I, 21.03.2017, 10 - jõust. 24.03.2017]

  (6) Nimistut puudutavate dokumentide üleandmiseks ettevalmistamine ja üleandmine toimub üleandja kulul.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT I, 01.07.2022, 36

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab üldarstiabi tegevusloa omaja (edaspidi üleandja) poolt perearsti nimistut (edaspidi nimistu) puudutavate dokumentide üleandmise korra (edaspidi kord) perearstilt nimistu äravõtmisel.

[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (2) Nimistut puudutavateks dokumentideks käesoleva määruse tähenduses loetakse:
  1) isikute avaldused nimistusse registreerumiseks,
  2) nimistusse kuulunud isikutele tervishoiuteenuste osutamist tõendavad dokumendid,
  3) arhiivi andmata asjaajamis- ja raamatupidamise toimikud.

  (3) Korras käsitlemata juhtudel tuleb juhinduda „Arhiiviseaduse”, „Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirja ja tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise korra asjakohastest nõuetest.
[RT I, 22.12.2011, 14 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Nimistut puudutavate dokumentide üleandmine

  (1) Üleandja, mille kaudu perearst nimistut teenindas, säilitab nimistut puudutavaid dokumente kuni nende üleandmiseni üleandja tegevuskohas või muudes ruumides, milles on tagatud dokumentide hoidmiseks ja eriliiki isikuandmete kaitseks sobivad tingimused.

[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 30.06.2022]

  (2) Üleandmise ettevalmistamisel üleandja korrastab asjaajamistoimikud ja vormistab toimikute loetelud ning pakib ja tähistab need.

  (3) Üleandja annab nimistut puudutavad dokumendid üle sellele füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule, mille kaudu jätkub üldarstiabi osutamine nimistusse kuuluvatele isikutele, või viimase puudumisel Eesti Haigekassale perearstilt nimistu äravõtmise otsuses esitatud tähtajaks.

[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (4) Eesti Haigekassa võib kohustada nimistut puudutavaid dokumente kas täielikult või osaliselt üle võtma nimistusse kuuluvate isikute ja perearsti teeninduspiirkonna teenindamiseks Eesti Haigekassa nimetatud perearsti asendajat või perearsti, kellele Eesti Haigekassa on kinnitanud perearstilt nimistu äravõtmisel vabanenud nimistu.
[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (5) Nimistut puudutavad dokumendid antakse teisele üldarstiabi tegevusloa omajale või viimase puudumisel Eesti Haigekassale üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga.

[RT I, 01.07.2022, 31 - jõust. 04.07.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1.07.2022]

  (6) Nimistut puudutavate dokumentide üleandmiseks ettevalmistamine ja üleandmine toimub üleandja kulul.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json