Teksti suurus:

Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.09.2014, 6

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab perearsti või tema pärija (edaspidi üleandja) poolt Terviseametile perearsti nimistut (edaspidi nimistu) puudutavate dokumentide üleandmise korra (edaspidi kord) perearstina tegutsemise õiguse äravõtmisel.
[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Nimistut puudutavateks dokumentideks käesoleva määruse tähenduses loetakse:
  1) isikute avaldused nimistusse registreerumiseks,
  2) nimistusse kuulunud isikutele tervishoiuteenuste osutamist tõendavad dokumendid,
  3) arhiivi andmata asjaajamis- ja raamatupidamise toimikud.

  (3) Korras käsitlemata juhtudel tuleb juhinduda „Arhiiviseaduse”, „Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirja ja tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise korra asjakohastest nõuetest.
[RT I, 22.12.2011, 14 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Nimistut puudutavate dokumentide üleandmine

  (1) Kuni nimistut puudutavate dokumentide üleandmiseni Terviseametile säilitab üleandja neid perearsti tegevuskohas või muudes ruumides, milles on tagatud dokumentide hoidmiseks ja delikaatsete isikuandmete kaitseks sobivad tingimused.

[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Üleandmise ettevalmistamisel üleandja korrastab asjaajamistoimikud ja vormistab toimikute loetelud ning pakib ja tähistab need.

  (3) Üleandja annab nimistut puudutavad dokumendid üle Terviseametile perearstina tegutsemise õiguse äravõtmise korralduses esitatud tähtajaks.

[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (4) Terviseamet võib kohustada nimistut puudutavaid dokumente kas täielikult või osaliselt üle võtma nimistusse kuuluvate isikute ja perearsti teeninduspiirkonna teenindamiseks Terviseameti nimetatud perearsti asendajat või perearsti, kellele Terviseamet on kinnitanud perearstina tegutsemise õiguse äravõtmisel vabanenud nimistu.
[RT I, 24.09.2014, 3 - jõust. 27.09.2014]

  (5) Nimistut puudutavad dokumendid antakse üle Terviseametile üleandmis-vastuvõtmisaktiga, mis on vormistatud seadustes sätestatud korras.

[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (6) Nimistut puudutavate dokumentide üleandmiseks ettevalmistamine ja üleandmine toimub üleandja kulul.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.03.2017, 14

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab üldarstiabi tegevusloa omaja (edaspidi üleandja) poolt perearsti nimistut (edaspidi nimistu) puudutavate dokumentide üleandmise korra (edaspidi kord) perearstina tegutsemise õiguse äravõtmisel.
[RT I, 21.03.2017, 10 - jõust. 24.03.2017]

  (2) Nimistut puudutavateks dokumentideks käesoleva määruse tähenduses loetakse:
  1) isikute avaldused nimistusse registreerumiseks,
  2) nimistusse kuulunud isikutele tervishoiuteenuste osutamist tõendavad dokumendid,
  3) arhiivi andmata asjaajamis- ja raamatupidamise toimikud.

  (3) Korras käsitlemata juhtudel tuleb juhinduda „Arhiiviseaduse”, „Arhiiviseaduse” § 13 alusel kehtestatud arhiivieeskirja ja tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise korra asjakohastest nõuetest.
[RT I, 22.12.2011, 14 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Nimistut puudutavate dokumentide üleandmine

  (1) Üleandja, mille kaudu perearst tegutses, säilitab nimistut puudutavaid dokumente kuni nende üleandmiseni üleandja tegevuskohas või muudes ruumides, milles on tagatud dokumentide hoidmiseks ja delikaatsete isikuandmete kaitseks sobivad tingimused.

[RT I, 21.03.2017, 10 - jõust. 24.03.2017]

  (2) Üleandmise ettevalmistamisel üleandja korrastab asjaajamistoimikud ja vormistab toimikute loetelud ning pakib ja tähistab need.

  (3) Üleandja annab nimistut puudutavad dokumendid üle sellele füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule, mille kaudu jätkub üldarstiabi osutamine nimistusse kuuluvatele isikutele, või viimase puudumisel Terviseametile perearstina tegutsemise õiguse äravõtmise otsuses esitatud tähtajaks.

[RT I, 21.03.2017, 10 - jõust. 24.03.2017]

  (4) Terviseamet võib kohustada nimistut puudutavaid dokumente kas täielikult või osaliselt üle võtma nimistusse kuuluvate isikute ja perearsti teeninduspiirkonna teenindamiseks Terviseameti nimetatud perearsti asendajat või perearsti, kellele Terviseamet on kinnitanud perearstina tegutsemise õiguse äravõtmisel vabanenud nimistu.
[RT I, 24.09.2014, 3 - jõust. 27.09.2014]

  (5) Nimistut puudutavad dokumendid antakse teisele üldarstiabi tegevusloa omajale või viimase puudumisel Terviseametile üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga.

[RT I, 21.03.2017, 10 - jõust. 24.03.2017]

  (6) Nimistut puudutavate dokumentide üleandmiseks ettevalmistamine ja üleandmine toimub üleandja kulul.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json