Teksti suurus:

Perearsti nimistusse mittekuuluvatele isikutele üldarstiabi eest tasumise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RTL 2001, 130, 1885

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (RT I 2001, 50, 284) § 9 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse perearstile tema nimistusse mittekuuluvatele isikutele osutatud üldarstiabi eest tasumise kord.

§ 2. Perearsti teeninduspiirkond

Perearsti teeninduspiirkond on maavanema määratud omavalitsusüksuse ala, kus elavale või ajutiselt viibivale isikule, kes ei kuulu perearsti nimistusse, osutab perearst vajadusel üldarstiabi.

§ 3. Üldarstiabi eest tasumise kord

(1) Ravikindlustusega hõlmatud ja perearsti nimistusse mittekuuluvatele isikutele osutatud üldarstiabi eest tasutakse perearstile vastavalt perearsti ja Eesti Haigekassa vahelisele lepingule.

(2) Ravikindlustusega hõlmamata ja perearsti nimistusse mittekuuluvad isikud tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise.

(3) Ravikindlustusega hõlmamata ja perearsti nimistusse mittekuluvatele isikutele osutatud vältimatu abi eest tasutakse perearstile riigieelarves selleks ettenähtud vahenditest vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahelisele lepingule.

§ 4. Rakendussäte

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 29.06.2012, 28

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json