Teksti suurus:

Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2018, 4

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile.

§ 2.   Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele

  (1) Perearsti tegevuskoha ruumides (edaspidi ruumid) peab olema tagatud üldarstiabi nõuetekohane osutamine ja patsiendi tervise kaitse.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (2) Elumajadesse lubatakse planeerida ruume eraldatult eluruumidest tingimusel:
  1) ruumidesse on sissepääs eraldi eluruumide sissepääsudest;
  2) on olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek ühise sissekäigu kohta.

  (3) Perearsti tegevuskohas peavad olema vähemalt järgmised vajalikud ruumid:

Ruumi nimetus

Pindala, m2

Vastuvõturuum

12 x 2 või 16

Protseduuriruum

16

Ooteruum

9

WC

3

Abiruum

2×2

  (4) Ruumide pindala võib olla kuni 10% väiksem lubatud suurusest.
[RT I, 16.03.2018, 3 - jõust. 19.03.2018]

  (5) Koos töötavatel perearstidel peab olema vähemalt üks protseduuriruum kolme perearsti kohta.

  (51) Kui perearstil on mitu tegevuskohta, mis asuvad erinevates haldus- või asustusüksustes, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 vastuvõtu- ja protseduuriruumile sätestatud nõudeid vähemalt ühele perearsti tegevuskohale. Perearsti teistes tegevuskohtades võib olla ühine vastuvõtu- ja protseduuriruum.
[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (6) Vastuvõtu- ja protseduuriruumid ei tohi paikneda keldrikorrusel, see tähendab korrusel, kus põrand on madalamal maapinnast rohkem kui pool ruumi kõrgusest ja ruumides, mille kõrgus on alla 2,5 m.

  (7) [Kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (8) Ruumides on lubatud kasutada neid ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille tootja sertifikaadi on aktsepteerinud Terviseamet.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

  (9) Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfektsiooni.

  (10) Vastuvõtu- ja protseduuriruumis ning WC-s peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (11) [Kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (12) Kõikides ruumides on nõutav tehisvalgustus. Vastuvõtu- ja protseduuriruumides peab olema ka loomulik valgustus.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (13) Vastuvõturuumi(de)s peavad olema ühendusvõimalused side- ja arvutivõrgu süsteemiga.

§ 3.   Nõuded perearsti tegevuskoha sisustusele

  (1) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
  1) arsti töölaud ja tool,
  2) õe töölaud ja tool,
  3) toolid patsiendi ja tema saatja(te) jaoks,
  4) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks,
  5) meditsiiniline kušett või universaalne läbivaatuslaud; perearsti tegevuskohas, kus üldarstiabi raames osutatakse ka günekoloogilist teenust, meditsiiniline kušett ja universaalne läbivaatuslaud või meditsiiniline kušett ja günekoloogiline tool,
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  6) instrumentide laud,
  7) imiku läbivaatuslaud,
  8) töökoht nägemisteravuse määramiseks,
  9) kaal täiskasvanutele ja lastele,
  10) kaal imikutele
  11) pikkusemõõtur,
  12) arvuti ja printer,
  13) lae- või teisaldatav meditsiinivalgusti,
  14) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks.

  (2) Vastuvõturuumis peab olema patsiendile riietumiseks eraldatud ruumiosa.

§ 4.   Nõuded perearsti tegevuskoha aparatuurile

  (1) Perearsti tegevuskoha aparatuuri paigaldus ja kasutamine peab olema tööohutusnõuete kohane.

  (2) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
  1) stetofonendoskoop,
  2) sfügmomanomeeter,
  3) otoskoop,
  4) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  5) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  6) PEF-meeter,
  7) stetoskoop lootetoonide kuulamiseks,
  8) refleksihaamer,
  9) helihark,
  10) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  11) pisikirurgia vahendid,
  12) hemoglobiini ja glükoosi analüüsi võimalus,
  13) nägemisteravuse tabelid ja värvitabelid,
  14) EKG aparaat,
  15) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  16) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  17) kõrvaloputussüstal,
  18) infusioonravi süsteemid ja statiiv,
  19) laste ja täiskasvanute näomask ja S-toru,
  20) ambukott.

  (3) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 2 punktides 10–20 nimetatud aparatuuri võivad koos töötavad perearstid kasutada ühiselt.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2018, 4

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile.

§ 2.   Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele

  (1) Perearsti tegevuskoha ruumides (edaspidi ruumid) peab olema tagatud üldarstiabi nõuetekohane osutamine ja patsiendi tervise kaitse.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (2) Elumajadesse lubatakse planeerida ruume eraldatult eluruumidest tingimusel:
  1) ruumidesse on sissepääs eraldi eluruumide sissepääsudest;
  2) on olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek ühise sissekäigu kohta.

  (3) Perearsti tegevuskohas peavad olema vähemalt järgmised vajalikud ruumid:

Ruumi nimetus

Pindala, m2

Vastuvõturuum

12 x 2 või 16

Protseduuriruum

16

Ooteruum

9

WC

3

Abiruum

2×2

  (4) Ruumide pindala võib olla kuni 10% väiksem lubatud suurusest.
[RT I, 16.03.2018, 3 - jõust. 19.03.2018]

  (5) Koos töötavatel perearstidel peab olema vähemalt üks protseduuriruum kolme perearsti kohta.

  (51) Kui perearstil on mitu tegevuskohta, mis asuvad erinevates haldus- või asustusüksustes, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 vastuvõtu- ja protseduuriruumile sätestatud nõudeid vähemalt ühele perearsti tegevuskohale. Perearsti teistes tegevuskohtades võib olla ühine vastuvõtu- ja protseduuriruum.
[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (6) Vastuvõtu- ja protseduuriruumid ei tohi paikneda keldrikorrusel, see tähendab korrusel, kus põrand on madalamal maapinnast rohkem kui pool ruumi kõrgusest ja ruumides, mille kõrgus on alla 2,5 m.

  (7) [Kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (8) Ruumides on lubatud kasutada neid ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille tootja sertifikaadi on aktsepteerinud Terviseamet.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

  (9) Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfektsiooni.

  (10) Vastuvõtu- ja protseduuriruumis ning WC-s peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (11) [Kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (12) Kõikides ruumides on nõutav tehisvalgustus. Vastuvõtu- ja protseduuriruumides peab olema ka loomulik valgustus.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

  (13) Vastuvõturuumi(de)s peavad olema ühendusvõimalused side- ja arvutivõrgu süsteemiga.

§ 3.   Nõuded perearsti tegevuskoha sisustusele

  (1) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
  1) arsti töölaud ja tool,
  2) õe töölaud ja tool,
  3) toolid patsiendi ja tema saatja(te) jaoks,
  4) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks,
  5) meditsiiniline kušett või universaalne läbivaatuslaud; perearsti tegevuskohas, kus üldarstiabi raames osutatakse ka günekoloogilist teenust, meditsiiniline kušett ja universaalne läbivaatuslaud või meditsiiniline kušett ja günekoloogiline tool,
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  6) instrumentide laud,
  7) imiku läbivaatuslaud,
  8) töökoht nägemisteravuse määramiseks,
  9) kaal täiskasvanutele ja lastele,
  10) kaal imikutele
  11) pikkusemõõtur,
  12) arvuti ja printer,
  13) lae- või teisaldatav meditsiinivalgusti,
  14) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks.

  (2) Vastuvõturuumis peab olema patsiendile riietumiseks eraldatud ruumiosa.

§ 4.   Nõuded perearsti tegevuskoha aparatuurile

  (1) Perearsti tegevuskoha aparatuuri paigaldus ja kasutamine peab olema tööohutusnõuete kohane.

  (2) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
  1) stetofonendoskoop,
  2) sfügmomanomeeter,
  3) otoskoop,
  4) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  5) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  6) PEF-meeter,
  7) stetoskoop lootetoonide kuulamiseks,
  8) refleksihaamer,
  9) helihark,
  10) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  11) pisikirurgia vahendid,
  12) hemoglobiini ja glükoosi analüüsi võimalus,
  13) nägemisteravuse tabelid ja värvitabelid,
  14) EKG aparaat,
  15) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  16) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
  17) kõrvaloputussüstal,
  18) infusioonravi süsteemid ja statiiv,
  19) laste ja täiskasvanute näomask ja S-toru,
  20) ambukott.

  (3) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 2 punktides 10–20 nimetatud aparatuuri võivad koos töötavad perearstid kasutada ühiselt.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json