Teksti suurus:

Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2018, 4

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile.

§ 2.  Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele

 (1) Perearsti tegevuskoha ruumides (edaspidi ruumid) peab olema tagatud üldarstiabi nõuetekohane osutamine ja patsiendi tervise kaitse.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

 (2) Elumajadesse lubatakse planeerida ruume eraldatult eluruumidest tingimusel:
 1) ruumidesse on sissepääs eraldi eluruumide sissepääsudest;
 2) on olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek ühise sissekäigu kohta.

 (3) Perearsti tegevuskohas peavad olema vähemalt järgmised vajalikud ruumid:

Ruumi nimetus

Pindala, m2

Vastuvõturuum

12 x 2 või 16

Protseduuriruum

16

Ooteruum

9

WC

3

Abiruum

2×2

 (4) Ruumide pindala võib olla kuni 10% väiksem lubatud suurusest.
[RT I, 16.03.2018, 3 - jõust. 19.03.2018]

 (5) Koos töötavatel perearstidel peab olema vähemalt üks protseduuriruum kolme perearsti kohta.

 (51) Kui perearstil on mitu tegevuskohta, mis asuvad erinevates haldus- või asustusüksustes, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 vastuvõtu- ja protseduuriruumile sätestatud nõudeid vähemalt ühele perearsti tegevuskohale. Perearsti teistes tegevuskohtades võib olla ühine vastuvõtu- ja protseduuriruum.
[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

 (6) Vastuvõtu- ja protseduuriruumid ei tohi paikneda keldrikorrusel, see tähendab korrusel, kus põrand on madalamal maapinnast rohkem kui pool ruumi kõrgusest ja ruumides, mille kõrgus on alla 2,5 m.

 (7) [Kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

 (8) Ruumides on lubatud kasutada neid ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille tootja sertifikaadi on aktsepteerinud Terviseamet.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

 (9) Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfektsiooni.

 (10) Vastuvõtu- ja protseduuriruumis ning WC-s peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

 (11) [Kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

 (12) Kõikides ruumides on nõutav tehisvalgustus. Vastuvõtu- ja protseduuriruumides peab olema ka loomulik valgustus.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

 (13) Vastuvõturuumi(de)s peavad olema ühendusvõimalused side- ja arvutivõrgu süsteemiga.

§ 3.  Nõuded perearsti tegevuskoha sisustusele

 (1) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
 1) arsti töölaud ja tool,
 2) õe töölaud ja tool,
 3) toolid patsiendi ja tema saatja(te) jaoks,
 4) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks,
 5) meditsiiniline kušett või universaalne läbivaatuslaud; perearsti tegevuskohas, kus üldarstiabi raames osutatakse ka günekoloogilist teenust, meditsiiniline kušett ja universaalne läbivaatuslaud või meditsiiniline kušett ja günekoloogiline tool,
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
 6) instrumentide laud,
 7) imiku läbivaatuslaud,
 8) töökoht nägemisteravuse määramiseks,
 9) kaal täiskasvanutele ja lastele,
 10) kaal imikutele
 11) pikkusemõõtur,
 12) arvuti ja printer,
 13) lae- või teisaldatav meditsiinivalgusti,
 14) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks.

 (2) Vastuvõturuumis peab olema patsiendile riietumiseks eraldatud ruumiosa.

§ 4.  Nõuded perearsti tegevuskoha aparatuurile

 (1) Perearsti tegevuskoha aparatuuri paigaldus ja kasutamine peab olema tööohutusnõuete kohane.

 (2) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
 1) stetofonendoskoop,
 2) sfügmomanomeeter,
 3) otoskoop,
 4) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
 5) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
 6) PEF-meeter,
 7) stetoskoop lootetoonide kuulamiseks,
 8) refleksihaamer,
 9) helihark,
 10) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
 11) pisikirurgia vahendid,
 12) hemoglobiini ja glükoosi analüüsi võimalus,
 13) nägemisteravuse tabelid ja värvitabelid,
 14) EKG aparaat,
 15) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
 16) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
 17) kõrvaloputussüstal,
 18) infusioonravi süsteemid ja statiiv,
 19) laste ja täiskasvanute näomask ja S-toru,
 20) ambukott.

 (3) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 2 punktides 10–20 nimetatud aparatuuri võivad koos töötavad perearstid kasutada ühiselt.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.03.2018, 4

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile.

§ 2.  Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele

 (1) Perearsti tegevuskoha ruumides (edaspidi ruumid) peab olema tagatud üldarstiabi nõuetekohane osutamine ja patsiendi tervise kaitse.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

 (2) Elumajadesse lubatakse planeerida ruume eraldatult eluruumidest tingimusel:
 1) ruumidesse on sissepääs eraldi eluruumide sissepääsudest;
 2) on olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek ühise sissekäigu kohta.

 (3) Perearsti tegevuskohas peavad olema vähemalt järgmised vajalikud ruumid:

Ruumi nimetus

Pindala, m2

Vastuvõturuum

12 x 2 või 16

Protseduuriruum

16

Ooteruum

9

WC

3

Abiruum

2×2

 (4) Ruumide pindala võib olla kuni 10% väiksem lubatud suurusest.
[RT I, 16.03.2018, 3 - jõust. 19.03.2018]

 (5) Koos töötavatel perearstidel peab olema vähemalt üks protseduuriruum kolme perearsti kohta.

 (51) Kui perearstil on mitu tegevuskohta, mis asuvad erinevates haldus- või asustusüksustes, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 vastuvõtu- ja protseduuriruumile sätestatud nõudeid vähemalt ühele perearsti tegevuskohale. Perearsti teistes tegevuskohtades võib olla ühine vastuvõtu- ja protseduuriruum.
[RT I, 06.11.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

 (6) Vastuvõtu- ja protseduuriruumid ei tohi paikneda keldrikorrusel, see tähendab korrusel, kus põrand on madalamal maapinnast rohkem kui pool ruumi kõrgusest ja ruumides, mille kõrgus on alla 2,5 m.

 (7) [Kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

 (8) Ruumides on lubatud kasutada neid ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille tootja sertifikaadi on aktsepteerinud Terviseamet.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

 (9) Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfektsiooni.

 (10) Vastuvõtu- ja protseduuriruumis ning WC-s peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

 (11) [Kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

 (12) Kõikides ruumides on nõutav tehisvalgustus. Vastuvõtu- ja protseduuriruumides peab olema ka loomulik valgustus.
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]

 (13) Vastuvõturuumi(de)s peavad olema ühendusvõimalused side- ja arvutivõrgu süsteemiga.

§ 3.  Nõuded perearsti tegevuskoha sisustusele

 (1) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
 1) arsti töölaud ja tool,
 2) õe töölaud ja tool,
 3) toolid patsiendi ja tema saatja(te) jaoks,
 4) tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks,
 5) meditsiiniline kušett või universaalne läbivaatuslaud; perearsti tegevuskohas, kus üldarstiabi raames osutatakse ka günekoloogilist teenust, meditsiiniline kušett ja universaalne läbivaatuslaud või meditsiiniline kušett ja günekoloogiline tool,
[RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
 6) instrumentide laud,
 7) imiku läbivaatuslaud,
 8) töökoht nägemisteravuse määramiseks,
 9) kaal täiskasvanutele ja lastele,
 10) kaal imikutele
 11) pikkusemõõtur,
 12) arvuti ja printer,
 13) lae- või teisaldatav meditsiinivalgusti,
 14) külmkapp vaktsiinide hoidmiseks.

 (2) Vastuvõturuumis peab olema patsiendile riietumiseks eraldatud ruumiosa.

§ 4.  Nõuded perearsti tegevuskoha aparatuurile

 (1) Perearsti tegevuskoha aparatuuri paigaldus ja kasutamine peab olema tööohutusnõuete kohane.

 (2) Perearsti tegevuskohas peavad olema:
 1) stetofonendoskoop,
 2) sfügmomanomeeter,
 3) otoskoop,
 4) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
 5) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
 6) PEF-meeter,
 7) stetoskoop lootetoonide kuulamiseks,
 8) refleksihaamer,
 9) helihark,
 10) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
 11) pisikirurgia vahendid,
 12) hemoglobiini ja glükoosi analüüsi võimalus,
 13) nägemisteravuse tabelid ja värvitabelid,
 14) EKG aparaat,
 15) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
 16) [kehtetu - RT I, 13.12.2013, 35 - jõust. 16.12.2013]
 17) kõrvaloputussüstal,
 18) infusioonravi süsteemid ja statiiv,
 19) laste ja täiskasvanute näomask ja S-toru,
 20) ambukott.

 (3) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 2 punktides 10–20 nimetatud aparatuuri võivad koos töötavad perearstid kasutada ühiselt.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]