Teksti suurus:

Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm, mille näidis on toodud lisas.

§ 2.  Tervishoiutöötaja registreerimistõend on Terviseameti haldusdokument, mis on valmistatud ja trükitud turvaelementide ning taustmustriga plangil formaadis A4, mille rekvisiitide nõuded on järgmised:

[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

 
  1) plangi kirjapeaväljas on trükitud keskele suurte tähtedega «TERVISEAMET», selle kohale väikese riigivapi kujutis;
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]
  2) haldusdokumendi nimetus «REGISTREERIMISTÕEND» ja tõendi number trükitakse suurte tähtedega üksteise alla keskele;
  3) plangil trükitava teksti paigutus ja trükikirja suurus peab olema selline, et kogu tekst mahub ühele leheküljele;
  4) registreerimistõendi vormistamisel peab andmed kandma plangile kas arvutil või kirjutusmasinal Terviseameti kehtestatud kirja suuruse ja šriftiga.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.  Terviseamet väljastab tervishoiutöötajale registreerimistõendi näidises toodud kõigi rekvisiitide vormistamise järgselt, mille allkirjastab ning paneb numbri ja kuupäeva Terviseametis peetava tervishoiutöötajate riikliku registri pädev ametnik.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Terviseamet kehtestab registreerimistõendi plangi nõuetekohase kujundamise, paberi ja selle turvaelementide, taustmustri valiku ning korraldab valmistamise.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.  Terviseamet vastutab trükitud plankidel rekvisiitide püsiva paigutuse, plangi paberi säilivuskindluse ja turvaelementide samasuse eest tagamaks registreerimistõendi võltsimiskindluse.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2016, 11

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm, mille näidis on toodud lisas.

§ 2.   Tervishoiutöötaja registreerimistõend on Terviseameti haldusdokument, mis on valmistatud ja trükitud turvaelementide ning taustmustriga plangil formaadis A4, mille rekvisiitide nõuded on järgmised:

[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

 
  1) plangi kirjapeaväljas on trükitud keskele suurte tähtedega «TERVISEAMET», selle kohale väikese riigivapi kujutis;
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]
  2) haldusdokumendi nimetus «REGISTREERIMISTÕEND» ja tõendi number trükitakse suurte tähtedega üksteise alla keskele;
  3) plangil trükitava teksti paigutus ja trükikirja suurus peab olema selline, et kogu tekst mahub ühele leheküljele;
  4) registreerimistõendi vormistamisel peab andmed kandma plangile kas arvutil või kirjutusmasinal Terviseameti kehtestatud kirja suuruse ja šriftiga.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.   Terviseamet väljastab tervishoiutöötajale registreerimistõendi näidises toodud kõigi rekvisiitide vormistamise järgselt, mille allkirjastab ning paneb numbri ja kuupäeva Terviseametis peetava tervishoiutöötajate riikliku registri pädev ametnik.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.   Terviseamet kehtestab registreerimistõendi plangi nõuetekohase kujundamise, paberi ja selle turvaelementide, taustmustri valiku ning korraldab valmistamise.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.   Terviseamet vastutab trükitud plankidel rekvisiitide püsiva paigutuse, plangi paberi säilivuskindluse ja turvaelementide samasuse eest tagamaks registreerimistõendi võltsimiskindluse.
[RTL 2009, 96, 1438 - jõust. 01.01.2010]

/otsingu_soovitused.json