Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja taotluse andmete loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2018, 9

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 16 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlusele kantavate andmete loetelu.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.07.2016]

§ 2.   Puudega lapse toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Puudega lapse toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt lapse sünnitunnistus, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist.
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

§ 3.   [Kehtetu – RTL 2009, 10, 123 - jõust. 01.03.2009]

§ 4.   Puudega vanema toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Puudega vanema toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) lapse sünnitunnistus, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  2) õppeasutuse teatis, kui toetust taotleb 16-19-aastast välismaal õppivat last kasvatav vanem;
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]
  3) perekonnaseisu tõendav dokument või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist ning toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  4) teise vanema kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega vanematest.
[RT I, 18.12.2014, 16 - jõust. 01.01.2015]

§ 5.   Õppetoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Õppetoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) õppeasutuse teatis välisriigis õppimise kohta;
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]
  2) dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude olemasolu või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta;
  3) [kehtetu - RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 51.   Töötamistoetuse taotlemise täiendavad dokumendid
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

§ 6.   Rehabilitatsioonitoetuse taotlemise täiendavad dokumendid
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

§ 7.   Täienduskoolitustoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Täienduskoolitustoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument, kui andmeid töötamise kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse;
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
  2) dokument täienduskoolituskulude kohta.

§ 8.   Sotsiaaltoetuste taotlemine võõras- või kasuvanemale, eestkostjale ja hoolduspere vanemale

  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks võõras- või kasuvanemale, eestkostjale või hoolduspere vanemale esitatakse täiendavalt eestkostja määramise kohtumäärus, hoolduspere vanemaga sõlmitud leping või valla- või linnavalitsuse korraldus.
[RT I, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]

§ 9.   Muud dokumendid

  Sotsiaalkindlustusametil on õigus nõuda vajaduse korral muid dokumente, mis tõendavad sotsiaaltoetuste taotleja õigust toetusele.
[RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]

§ 10.   Dokumentide esitamine
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

§ 101.   Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlusele kantavad andmed

  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlusele kantakse lisaks puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 16 lõike 2 punktis 1 nimetatud andmetele andmed taotleja elamisloa kohta, kui taotleja viibib Eestis elamisloa alusel, ja informatsioon kojukande vajaduse kohta.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.07.2016]

§ 11.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2018, 9

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 16 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlusele kantavate andmete loetelu.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.07.2016]

§ 2.   Puudega lapse toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Puudega lapse toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt lapse sünnitunnistus, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist.
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]

§ 3.   [Kehtetu – RTL 2009, 10, 123 - jõust. 01.03.2009]

§ 4.   Puudega vanema toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Puudega vanema toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) lapse sünnitunnistus, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  2) õppeasutuse teatis, kui toetust taotleb 16-19-aastast välismaal õppivat last kasvatav vanem;
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]
  3) perekonnaseisu tõendav dokument või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist ning toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik;
[RT I, 29.12.2012, 59 - jõust. 01.01.2013]
  4) teise vanema kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega vanematest.
[RT I, 18.12.2014, 16 - jõust. 01.01.2015]

§ 5.   Õppetoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Õppetoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) õppeasutuse teatis välisriigis õppimise kohta;
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]
  2) dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude olemasolu või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta;
  3) [kehtetu - RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]

§ 51.   Töötamistoetuse taotlemise täiendavad dokumendid
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

§ 6.   Rehabilitatsioonitoetuse taotlemise täiendavad dokumendid
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 08.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016]

§ 7.   Täienduskoolitustoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

  Täienduskoolitustoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
  1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument, kui andmeid töötamise kohta ei ole kantud maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse;
[RT I, 28.06.2014, 8 - jõust. 01.07.2014]
  2) dokument täienduskoolituskulude kohta.

§ 8.   Sotsiaaltoetuste taotlemine võõras- või kasuvanemale, eestkostjale ja hoolduspere vanemale

  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks võõras- või kasuvanemale, eestkostjale või hoolduspere vanemale esitatakse täiendavalt eestkostja määramise kohtumäärus, hoolduspere vanemaga sõlmitud leping või valla- või linnavalitsuse korraldus.
[RT I, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]

§ 9.   Muud dokumendid

  Sotsiaalkindlustusametil on õigus nõuda vajaduse korral muid dokumente, mis tõendavad sotsiaaltoetuste taotleja õigust toetusele.
[RTL 2008, 77, 1068 - jõust. 01.10.2008]

§ 10.   Dokumentide esitamine
[Kehtetu - RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.01.2017]

§ 101.   Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlusele kantavad andmed

  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlusele kantakse lisaks puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 16 lõike 2 punktis 1 nimetatud andmetele andmed taotleja elamisloa kohta, kui taotleja viibib Eestis elamisloa alusel, ja informatsioon kojukande vajaduse kohta.
[RT I, 05.01.2016, 9 - jõust. 01.07.2016]

§ 11.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2002. a.

/otsingu_soovitused.json