Teksti suurus:

Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2018, 7

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I, 21.06.2011, 9 - jõust. 24.06.2011]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid ning reisijatele avatud piiripunktid Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele.
[RT I 2006, 12, 88 - jõust. 12.03.2006]

§ 2.   Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

  (1) Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid on:
  1) maanteelõikudel (lisa 1);
  2) raudteejaamades (lisa 2);
  3) mere- ja piiriveekogude sadamates (lisa 3);
  4) lennujaamades (lisa 4).

  (2) [Kehtetu - RT I 2006, 12, 88 - jõust. 12.03.2006]

  (3) Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele on sätestatud lisas 6.
[RT I 2003, 44, 306 - jõust. 02.06.2003]

§ 3.   Rakendussäte

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.06.2018, 7

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I, 21.06.2011, 9 - jõust. 24.06.2011]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid ning reisijatele avatud piiripunktid Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele.
[RT I 2006, 12, 88 - jõust. 12.03.2006]

§ 2.   Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid

  (1) Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid on:
  1) maanteelõikudel (lisa 1);
  2) raudteejaamades (lisa 2);
  3) mere- ja piiriveekogude sadamates (lisa 3);
  4) lennujaamades (lisa 4).

  (2) [Kehtetu - RT I 2006, 12, 88 - jõust. 12.03.2006]

  (3) Reisijatele avatud piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni elanikele on sätestatud lisas 6.
[RT I 2003, 44, 306 - jõust. 02.06.2003]

§ 3.   Rakendussäte

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json