Teksti suurus:

Allkirja ning ärakirja, väljavõtte või väljatrüki õigsuse ametliku kinnitamise õigust omavate haldusorganite määramine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.11.2017, 11

Määrus kehtestatakse «Haldusmenetluse seaduse» § 23 lõike 1 ja § 24 lõike 4 alusel.

§ 1.  Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine

  Haldusorganid võivad ametlikult kinnitada allkirja õigsust neile esitataval dokumendil.

§ 2.  Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine Välisministeeriumis

  Välisministeeriumi struktuuriüksustena võivad Eesti Vabariigi välisesindused ametlikult kinnitada allkirja õigsust dokumendil, sõltumata sellest, millisele haldusorganile see dokument esitamisele kuulub.

§ 3.  Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine mootorsõiduki kasutamise kirjalikul nõusolekul

  Maanteeametil on õigus kinnitada allkirja õigsust „Liiklusseaduse“ § 88 lõikes 4 ettenähtud mootorsõiduki kasutamise kirjalikul nõusolekul.
[RT I, 21.06.2011, 2 - jõust. 01.07.2011]

§ 4.  Ärakirja, väljavõtte ning väljatrüki õigsuse ametlik kinnitamine Välisministeeriumis

  Välisministeeriumi struktuuriüksustena võivad Eesti Vabariigi välisesindused ametlikult kinnitada teise haldusorgani väljastatud dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsust või teise haldusorgani peetava automatiseeritud andmekogu väljatrüki õigsust.

§ 41.  Ärakirja, väljavõtte ning väljatrüki õigsuse ametlik kinnitamine Rahandusministeeriumis

  Rahandusministeerium võib ametlikult kinnitada Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi väljastatud dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsust või nimetatud ministeeriumi peetava automatiseeritud andmekogu väljatrüki õigsust.
[RT I, 07.11.2017, 10 - jõust. 10.11.2017]

§ 5.  Ärakirja ja väljavõtte õigsuse ametlik kinnitamine vanglas

  Vangla juhina võib vangla direktor ametlikult kinnitada kohtuotsuse ärakirja või väljavõtte õigsust.
[RT I 2003, 59, 396 - jõust. 01.09.2003]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.11.2017, 11

Määrus kehtestatakse «Haldusmenetluse seaduse» § 23 lõike 1 ja § 24 lõike 4 alusel.

§ 1.  Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine

  Haldusorganid võivad ametlikult kinnitada allkirja õigsust neile esitataval dokumendil.

§ 2.  Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine Välisministeeriumis

  Välisministeeriumi struktuuriüksustena võivad Eesti Vabariigi välisesindused ametlikult kinnitada allkirja õigsust dokumendil, sõltumata sellest, millisele haldusorganile see dokument esitamisele kuulub.

§ 3.  Allkirja õigsuse ametlik kinnitamine mootorsõiduki kasutamise kirjalikul nõusolekul

  Maanteeametil on õigus kinnitada allkirja õigsust „Liiklusseaduse“ § 88 lõikes 4 ettenähtud mootorsõiduki kasutamise kirjalikul nõusolekul.
[RT I, 21.06.2011, 2 - jõust. 01.07.2011]

§ 4.  Ärakirja, väljavõtte ning väljatrüki õigsuse ametlik kinnitamine Välisministeeriumis

  Välisministeeriumi struktuuriüksustena võivad Eesti Vabariigi välisesindused ametlikult kinnitada teise haldusorgani väljastatud dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsust või teise haldusorgani peetava automatiseeritud andmekogu väljatrüki õigsust.

§ 41.  Ärakirja, väljavõtte ning väljatrüki õigsuse ametlik kinnitamine Rahandusministeeriumis

  Rahandusministeerium võib ametlikult kinnitada Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi väljastatud dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsust või nimetatud ministeeriumi peetava automatiseeritud andmekogu väljatrüki õigsust.
[RT I, 07.11.2017, 10 - jõust. 10.11.2017]

§ 5.  Ärakirja ja väljavõtte õigsuse ametlik kinnitamine vanglas

  Vangla juhina võib vangla direktor ametlikult kinnitada kohtuotsuse ärakirja või väljavõtte õigsust.
[RT I 2003, 59, 396 - jõust. 01.09.2003]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json