Teksti suurus:

Omaosaluse alusmäär

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 28.09.2012, 15

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» paragrahvi 42 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus kehtestab apteekidest ravimite soodustingimustel väljastamisel kindlustatud isiku omaosaluse alusmäära retsepti kohta.
[RT I, 28.09.2012, 14 - jõust. 01.10.2012]

 (2) Omaosaluse alusmäära rakendatakse ainult Eesti Haigekassas kindlustatud isikute suhtes ambulatoorse ravi korral.
[RT I, 28.09.2012, 14 - jõust. 01.10.2012]

§ 2.  Omaosaluse alusmäär 1,27 eurot
[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

  Apteekidest ravimite väljastamisel on omaosaluse alusmäär 1,27 eurot retsepti kohta järgmistel juhtudel:
[RT I 2010, 73, 566 - jõust. 01.01.2011]

  1. «Ravikindlustuse seaduse» § 44 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud loetellu kuuluvate haiguste ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite puhul, mis on kantud Eesti Haigekassa ravimite loetellu (edaspidi ravimite loetelu) soodustuse protsendiga 100;
2. «Ravikindlustuse seaduse» § 44 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud loetellu kuuluvate haiguste ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravimite puhul, mis on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 75.

§ 3.  Omaosaluse alusmäär 3,19 eurot

  Apteekidest ravimite väljastamisel on omaosaluse alusmäär 3,19 eurot retsepti kohta järgmistel juhtudel:
1. kõikidele ravimite loetellu kantud ülejäänud ravimitele, mis ei ole mõeldud käesoleva määruse § 2 alusel apteekidest väljastamiseks;
2. ravimitele, mis on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75, kuid mida ei kasutata ravikindlustuse seaduse § 44 lõigete 1 ja 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud loetellu kuuluvate haiguste ravimiseks või kergendamiseks.
[RT I, 28.09.2012, 14 - jõust. 01.10.2012]

§ 4.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2002. a.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2017, 85