Teksti suurus:

Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse « Riigipiiri seaduse » § 7 lõike 1 alusel.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab piirirajatiste ja piirimärkide hooldamise nõuded riigipiiril ja ajutisel kontrolljoonel, arvestades, et piirirajatised ja piirimärgid peavad vastama riikidevahelistele lepingutele ning võimaldama täita politsei ülesandeid riigipiiri valvamisel ja piirirežiimi tagamisel.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamine

  Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamine hõlmab järgmisi tegevusi:
  1) piiririba maa-ala heakorrastamine – taimkatte niitmine, võsa raiumine, piiriribale langenud puude kõrvaldamine ja puuokste kärpimine, piirikraavide puhastamine ja taastamine;
  2) piirirajatiste hooldamine – piiriribal asuvate sildade, purrete, läbipääsutõkete, patrulliradade (jalgradade) jms hooldamine, parandamine ja ehitamine, vajadusel osaline või täielik väljavahetamine;
  3) piirimärkide hooldamine – põhi-, lisa-, ujuvate ja valgustatud piirimärkide puhastamine, värvimine, remontimine, rekvisiitide (piirimärgi number, riigivapp) asendamine, kupitsate parandamine ja piiripostide remont või väljavahetamine;
  4) suunaviitade ja hoiatussiltide hooldamine – suunaviitade ja siltide paigaldus, korrashoid ja väljavahetamine;
  5) piiririba, piirimärkide, piirirajatiste, suunaviitade ja siltide kahjustuste likvideerimine;
  6) piiriülevaatus – iga-aastane piiririba olukorra ülevaatus.

§ 3.  Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamise korraldamine

  Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamist korraldab Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt käesolevale määrusele oma jõududega või sõlmib vastavate tööde tegemiseks sellekohased lepingud.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Politsei- ja Piirivalveameti kohustused
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  Politsei- ja Piirivalveamet on kohustatud:
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
  1) korraldama riigipiiri, piirirajatiste ja piirimärkide riikidevaheliste lepingutega fikseeritud seisukorras hoidmiseks vajalike tööde teostamise;
  2) võtma tarvitusele abinõud piiririba, piirimärkide, piirirajatiste, suunaviitade ja siltide rikkumisega kahju tekitaja väljaselgitamiseks ja kahjude hüvitamiseks tekitaja poolt (välja arvatud vääramatu jõu mõjul toimunud kahjustuste puhul).

§ 5.  Piiriesindaja ülesanded piirirajatiste ja piirimärkide hooldamisel

  Piiriesindaja koordineerib koostööd naaberriikidega piirirajatiste ja piirimärkide hooldamiseks.

§ 6.  Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamistööde teostaja kohustused

  Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamistööde teostamisel tuleb kinni pidada riikidevahelistest lepingutest, «Riigipiiri seadusest» ja teistest õigusaktidest tulenevatest nõuetest.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse « Riigipiiri seaduse » § 7 lõike 1 alusel.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab piirirajatiste ja piirimärkide hooldamise nõuded riigipiiril ja ajutisel kontrolljoonel, arvestades, et piirirajatised ja piirimärgid peavad vastama riikidevahelistele lepingutele ning võimaldama täita politsei ülesandeid riigipiiri valvamisel ja piirirežiimi tagamisel.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamine

  Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamine hõlmab järgmisi tegevusi:
  1) piiririba maa-ala heakorrastamine – taimkatte niitmine, võsa raiumine, piiriribale langenud puude kõrvaldamine ja puuokste kärpimine, piirikraavide puhastamine ja taastamine;
  2) piirirajatiste hooldamine – piiriribal asuvate sildade, purrete, läbipääsutõkete, patrulliradade (jalgradade) jms hooldamine, parandamine ja ehitamine, vajadusel osaline või täielik väljavahetamine;
  3) piirimärkide hooldamine – põhi-, lisa-, ujuvate ja valgustatud piirimärkide puhastamine, värvimine, remontimine, rekvisiitide (piirimärgi number, riigivapp) asendamine, kupitsate parandamine ja piiripostide remont või väljavahetamine;
  4) suunaviitade ja hoiatussiltide hooldamine – suunaviitade ja siltide paigaldus, korrashoid ja väljavahetamine;
  5) piiririba, piirimärkide, piirirajatiste, suunaviitade ja siltide kahjustuste likvideerimine;
  6) piiriülevaatus – iga-aastane piiririba olukorra ülevaatus.

§ 3.  Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamise korraldamine

  Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamist korraldab Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt käesolevale määrusele oma jõududega või sõlmib vastavate tööde tegemiseks sellekohased lepingud.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Politsei- ja Piirivalveameti kohustused
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  Politsei- ja Piirivalveamet on kohustatud:
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
  1) korraldama riigipiiri, piirirajatiste ja piirimärkide riikidevaheliste lepingutega fikseeritud seisukorras hoidmiseks vajalike tööde teostamise;
  2) võtma tarvitusele abinõud piiririba, piirimärkide, piirirajatiste, suunaviitade ja siltide rikkumisega kahju tekitaja väljaselgitamiseks ja kahjude hüvitamiseks tekitaja poolt (välja arvatud vääramatu jõu mõjul toimunud kahjustuste puhul).

§ 5.  Piiriesindaja ülesanded piirirajatiste ja piirimärkide hooldamisel

  Piiriesindaja koordineerib koostööd naaberriikidega piirirajatiste ja piirimärkide hooldamiseks.

§ 6.  Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamistööde teostaja kohustused

  Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamistööde teostamisel tuleb kinni pidada riikidevahelistest lepingutest, «Riigipiiri seadusest» ja teistest õigusaktidest tulenevatest nõuetest.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

/otsingu_soovitused.json