Teksti suurus:

Ehitamise alustamise teatise vorminõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.10.2014, 13

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297) § 29 lõike 7 alusel.

§ 1.   Ehitamise alustamise teatis

  (1) Ehitise omanik peab esitama ehitusloa väljastajale või kirjaliku nõusoleku andjale vähemalt kolm tööpäeva enne ehitise ehitamise alustamist käesoleva määruse lisas 1 toodud ehitamise alustamise teatise.
[RT I, 02.10.2014, 7 - jõust. 05.10.2014]

  (2) Ehitise omanik ei pea esitama lõikes 1 nimetatud ehitamise alustamise teatist väikeehitise ehitamise korral.

  (3) Ehitise omanik peab esitama ehitamise alustamise teatise iga ehitatava ehitise kohta.

  (4) Ehitamise alustamise teatis peab olema allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt.

§ 2.   Ehitamise alustamise teatise esitamine

  Ehitamise alustamise teatis esitatakse ehitusloa väljastajale või kirjaliku nõusoleku andjale paberkandjal või elektrooniliselt.
[RT I, 02.10.2014, 7 - jõust. 05.10.2014]

§ 3.   Ehitamise alustamise teatise digitaalne esitamine
[Kehtetu – RT I, 02.10.2014, 7 - jõust. 05.10.2014]

§ 4.   Ehitamise alustamise teatise andmete õigsus

  Isik vastutab enda poolt ehitusloa väljastajale või kirjaliku nõusoleku andjale ehitamise alustamise teatises esitatud andmete õigsuse eest.
[RT I, 02.10.2014, 7 - jõust. 05.10.2014]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2015, 153

/otsingu_soovitused.json