Teksti suurus:

Ehitusloa vorminõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.10.2014
Avaldamismärge:RTL 2003, 4, 40

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579) paragrahvi 22 lõike 5 alusel.

§ 1.   Ehitusluba

  (1) Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek:
  1) püstitada ehitusloale märgitud maaüksusele ehitis ja ehitise teenindamiseks vajalikke rajatisi;
  2) laiendada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa;
  3) rekonstrueerida ehitusloale märgitud ehitist või selle osa;
  4) lammutada ehitusloale märgitud ehitist või selle osa.

  (2) Ehitusloal esitatakse need ehitise tehnilised andmed, mis on asjakohased.

§ 2.   Ehitusloa väljastamine

  Kohalik omavalitsus väljastab käesoleva määruse lisas 1 toodud vormile vastava ehitusloa.

§ 3.   Ehitusloa andmete avalikustamine

  Ehitusloa andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel.

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2015, 155

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json