Teksti suurus:

Haiglavõrgu arengukava

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2023, 14

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks piirkondlike haiglate, keskhaiglate, üldhaiglate, kohalike haiglate ja taastusravihaiglate loetelu (edaspidi haiglate loetelu) ning vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks (edaspidi vajalikud investeeringud).
[RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

  (2) Haiglate loetelus nimetatud haiglatega sõlmib Tervisekassa ravi rahastamise lepingud vähemalt viieks aastaks, võttes aluseks loetelus toodud haigla liigi ja vastava tegevusloa.
[RT I, 05.04.2023, 1 - jõust. 08.04.2023]

§ 2.  Haiglate loetelu

  (1) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised piirkondlikud haiglad:
  1) sihtasutus (edaspidi SA) Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
  2) SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
  3) SA Tallinna Lastehaigla.

  (2) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised keskhaiglad:
  1) aktsiaselts (edaspidi AS) Ida-Tallinna Keskhaigla;
  2) AS Lääne-Tallinna Keskhaigla;
  3) SA Ida-Viru Keskhaigla;
  4) SA Pärnu Haigla.

  (3) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised üldhaiglad:
  1) AS Järvamaa Haigla;
  2) Kuressaare Haigla SA;
  3) SA Läänemaa Haigla;
  4) AS Rakvere Haigla;
  5) AS Lõuna-Eesti Haigla;
  6) SA Narva Haigla;
  7) SA Viljandi Haigla;
  8) AS Valga Haigla;
  9) SA Hiiumaa Haigla;
  10) AS Põlva Haigla;
  11) SA Raplamaa Haigla.
[RT I, 11.07.2015, 2 - jõust. 14.07.2015]

  (4) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised kohalikud haiglad:
  1) SA Jõgeva Haigla.
  2) [kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]
  3) [kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

  (5) Haiglate loetellu kuulub taastusravihaigla SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.
[RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

§ 3.  Vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks

  (1) Valdkonna eest vastutav minister kinnitab §-s 2 nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks vajalikud investeeringud riigieelarves ette nähtud vahendite piires pärast haigla funktsionaalse arengukava kinnitamist.
[RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

§ 4.  Rakendussätted

  (1) [Kehtetu - RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.04.2023, 14

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks piirkondlike haiglate, keskhaiglate, üldhaiglate, kohalike haiglate ja taastusravihaiglate loetelu (edaspidi haiglate loetelu) ning vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks (edaspidi vajalikud investeeringud).
[RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

  (2) Haiglate loetelus nimetatud haiglatega sõlmib Tervisekassa ravi rahastamise lepingud vähemalt viieks aastaks, võttes aluseks loetelus toodud haigla liigi ja vastava tegevusloa.
[RT I, 05.04.2023, 1 - jõust. 08.04.2023]

§ 2.  Haiglate loetelu

  (1) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised piirkondlikud haiglad:
  1) sihtasutus (edaspidi SA) Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
  2) SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
  3) SA Tallinna Lastehaigla.

  (2) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised keskhaiglad:
  1) aktsiaselts (edaspidi AS) Ida-Tallinna Keskhaigla;
  2) AS Lääne-Tallinna Keskhaigla;
  3) SA Ida-Viru Keskhaigla;
  4) SA Pärnu Haigla.

  (3) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised üldhaiglad:
  1) AS Järvamaa Haigla;
  2) Kuressaare Haigla SA;
  3) SA Läänemaa Haigla;
  4) AS Rakvere Haigla;
  5) AS Lõuna-Eesti Haigla;
  6) SA Narva Haigla;
  7) SA Viljandi Haigla;
  8) AS Valga Haigla;
  9) SA Hiiumaa Haigla;
  10) AS Põlva Haigla;
  11) SA Raplamaa Haigla.
[RT I, 11.07.2015, 2 - jõust. 14.07.2015]

  (4) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised kohalikud haiglad:
  1) SA Jõgeva Haigla.
  2) [kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]
  3) [kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

  (5) Haiglate loetellu kuulub taastusravihaigla SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.
[RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

§ 3.  Vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks

  (1) Valdkonna eest vastutav minister kinnitab §-s 2 nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks vajalikud investeeringud riigieelarves ette nähtud vahendite piires pärast haigla funktsionaalse arengukava kinnitamist.
[RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

§ 4.  Rakendussätted

  (1) [Kehtetu - RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json