Teksti suurus:

Haiglavõrgu arengukava

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 09.01.2014, 21

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks piirkondlike haiglate, keskhaiglate, üldhaiglate, kohalike haiglate ja erihaiglate loetelu (edaspidi haiglate loetelu) ning vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks (edaspidi vajalikud investeeringud).

  (2) Haiglate loetelus nimetatud haiglatega sõlmib Eesti Haigekassa ravi rahastamise lepingud vähemalt viieks aastaks, võttes aluseks loetelus toodud haigla liigi ja vastava tegevusloa.
[RT I 2004, 86, 586 - jõust. 24.12.2004]

§ 2.  Haiglate loetelu

  (1) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised piirkondlikud haiglad:
  1) sihtasutus (edaspidi SA) Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
  2) SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
  3) SA Tallinna Lastehaigla.

  (2) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised keskhaiglad:
  1) aktsiaselts (edaspidi AS) Ida-Tallinna Keskhaigla;
  2) AS Lääne-Tallinna Keskhaigla;
  3) SA Ida-Viru Keskhaigla;
  4) SA Pärnu Haigla.

  (3) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised üldhaiglad:
  1) AS Järvamaa Haigla;
  2) Kuressaare Haigla SA;
  3) SA Läänemaa Haigla;
  4) AS Rakvere Haigla;
  5) AS Lõuna-Eesti Haigla;
  6) SA Narva Haigla;
  7) SA Viljandi Haigla;
  8) AS Valga Haigla;
  9) SA Hiiumaa Haigla;
  10) AS Põlva Haigla;
  11) SA Rapla Maakonnahaigla.

  (4) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised kohalikud haiglad:
  1) SA Jõgeva Haigla.
  2) [kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]
  3) [kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

§ 3.  Vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks

  (1) Vajalike investeeringute hinnanguline maksumus haiglate loetelus nimetatud haiglate hoonete ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks on kokku 274 820 089 eurot. Toodud hinnanguline maksumus ei sisalda investeeringuid, mis on vajalikud iseseisva statsionaarse õendusabi osutamiseks. Vajalike investeeringute hinnanguline maksumus haiglate lõikes on toodud määruse lisas.

[RT I, 09.01.2014, 7 - jõust. 12.01.2014]

  (2) Vajalike investeeringute maksumus kinnitatakse sotsiaalministri käskkirjaga iga haigla puhul eraldi pärast haigla funktsionaalse arengukava, mis arvestab hädaolukorraks valmisoleku vajadusi ning ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa, kinnitamist.

§ 4.  Rakendussätted

  (1) Haiglavõrgu arengukava kehtestatakse 15 aastaks.

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.04.2018, 5

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 55 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks piirkondlike haiglate, keskhaiglate, üldhaiglate, kohalike haiglate ja taastusravihaiglate loetelu (edaspidi haiglate loetelu) ning vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks (edaspidi vajalikud investeeringud).
[RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

  (2) Haiglate loetelus nimetatud haiglatega sõlmib Eesti Haigekassa ravi rahastamise lepingud vähemalt viieks aastaks, võttes aluseks loetelus toodud haigla liigi ja vastava tegevusloa.
[RT I 2004, 86, 586 - jõust. 24.12.2004]

§ 2.  Haiglate loetelu

  (1) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised piirkondlikud haiglad:
  1) sihtasutus (edaspidi SA) Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
  2) SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
  3) SA Tallinna Lastehaigla.

  (2) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised keskhaiglad:
  1) aktsiaselts (edaspidi AS) Ida-Tallinna Keskhaigla;
  2) AS Lääne-Tallinna Keskhaigla;
  3) SA Ida-Viru Keskhaigla;
  4) SA Pärnu Haigla.

  (3) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised üldhaiglad:
  1) AS Järvamaa Haigla;
  2) Kuressaare Haigla SA;
  3) SA Läänemaa Haigla;
  4) AS Rakvere Haigla;
  5) AS Lõuna-Eesti Haigla;
  6) SA Narva Haigla;
  7) SA Viljandi Haigla;
  8) AS Valga Haigla;
  9) SA Hiiumaa Haigla;
  10) AS Põlva Haigla;
  11) SA Raplamaa Haigla.
[RT I, 11.07.2015, 2 - jõust. 14.07.2015]

  (4) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised kohalikud haiglad:
  1) SA Jõgeva Haigla.
  2) [kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]
  3) [kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

  (5) Haiglate loetellu kuulub taastusravihaigla SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.
[RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

§ 3.  Vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks

  (1) Valdkonna eest vastutav minister kinnitab §-s 2 nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks vajalikud investeeringud riigieelarves ette nähtud vahendite piires pärast haigla funktsionaalse arengukava kinnitamist.

[RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

§ 4.  Rakendussätted

  (1) [Kehtetu - RT I, 04.04.2018, 3 - jõust. 07.04.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

  (3) [Kehtetu - RT I 2009, 43, 289 - jõust. 14.08.2009]

/otsingu_soovitused.json