Teksti suurus:

Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.04.2019
Avaldamismärge:


Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 421 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse zoonooside loetelu, mille diagnoosimisest inimesel on Terviseameti piirkondlik talitus kohustatud teatama Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele, kelle järelevalvealasel territooriumil zoonoos diagnoositi, ning esitatava teatise vormi nõuded koos esitamise korraga.

[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu

  Teatamiskohustuslikud zoonoosid inimesel on:
  1) brutselloos;
  2) ehhinokokkoos;
  3) kampülobakterenteriit;
  4) krüptosporidioos;
  5) leptospiroos;
  6) marutõbi;
  7) salmonelloos;
  8) siberi katk;
  9) trihhinelloos;
  10) tuberkuloos, põhjustatud Mycobacterium bovis ’est;
  11) tulareemia.

§ 3.  Andmete edastamise kord

  Terviseameti piirkondlik talitus edastab teatise inimesel zoonoosi diagnoosimisest viivitamatult Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele käesoleva määruse lisas toodud vormi kohaselt.

[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. augustil 2003. a.

  (2) Paragrahvi 2 punktid 2–6, 8, 10 ja 11 jõustuvad Eesti liitumiskuupäeval Euroopa Liiduga.

 

Sotsiaalministri määruse «Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord»
lisa

[RTL 2009, 99, 1482 – jõust. 1.01.2010]
[RTL 2009, 99, 1482 - jõust. 01.01.2010]

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 16.04.2019, 18

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 421 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse selliste zoonooside loetelu, mille diagnoosimisest inimesel on Terviseamet kohustatud teatama Veterinaar- ja Toiduametile, ja andmete edastamise kord.

[RT I, 16.04.2019, 9 - jõust. 19.04.2019]

§ 2.   Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu

  Teatamiskohustuslikud zoonoosid inimesel on:
  1) brutselloos;
  2) ehhinokokkoos;
  3) kampülobakterenteriit;
  4) krüptosporidioos;
  5) leptospiroos;
  6) marutõbi;
  7) salmonelloos;
  8) siberi katk;
  9) trihhinelloos;
  10) tuberkuloos, põhjustatud Mycobacterium bovis ’est;
  11) tulareemia.

§ 3.   Andmete edastamise kord

  Terviseamet edastab inimesel zoonoosi diagnoosimisest viivitamata Veterinaar- ja Toiduametile järgmised andmed:
  1) zoonoosi või haigustekitaja nimetus;
  2) puudutatud isikute arv;
  3) diagnoosimise kuupäev;
  4) teatise koostaja nimi ja kontaktandmed;
  5) teatise koostamise kuupäev.

[RT I, 16.04.2019, 9 - jõust. 19.04.2019]

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. augustil 2003. a.

  (2) Paragrahvi 2 punktid 2–6, 8, 10 ja 11 jõustuvad Eesti liitumiskuupäeval Euroopa Liiduga.

/otsingu_soovitused.json