Teksti suurus:

Sõnniku koostise nõuded

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 261 lõike 1 alusel.


[RTL 2005, 104, 1583 - jõust. 16.10.2005]

§ 1.    Kehtestan sõnniku koostise nõuded (juurde lisatud).

§ 2.    Määrus jõustub 1. septembril 2003. a.

 

Põllumajandusministri 21. augusti 2003. a määruse nr 85 «Sõnniku koostise nõuded»
lisaSÕNNIKU KOOSTISE NÕUDED

Jrk nr

Sõnniku liik

Andmed tootmismeetodi kohta või põhiline koostisosa

Toiteelementide miinimumsisaldus (massi%); toitainete väljendamise viis; muud nõuded

Toiteelementide sisalduse esitamise viis; muud tunnused  

Hälve1

(massi%)

1

2

3

4

5

6

1

Sõnnik2; 3 (loomaliigi ja tootmistehnoloogia järgi)

Kompostitud või muul viisil stabiliseeritud loomade välja-
heited, millele võib olla lisatud allapanu. Ei või sisaldada haigusi tekitavaid mikroorganisme.

2% (N + P + K) (kuivaines) Lämmastik väljendatakse üldlämmastikuna või veeslahustuvana. Liigitatakse:

–allapanuga ehk tahe sõnnik, milles on kuivainet ≥ 20%;

–allapanuta ehk poolvedel sõnnik, milles on kuivainet ≥ 8–19,9%;

–vedelsõnnik ehk veega eemaldatud sõnnik, milles on kuivainet ≥ 5–7,9%
 

Üldlämmastik

Üldfosfor

Üldkaalium

Kuivaine

  

N 40%

P 40%

K 40%

Kuivaine ± 25%

2

Virts

Loomade vedelad väljaheited koos sõnnikust väljanõrgunud vedelikega

N 0,2%
P 0,01%
K 0,3%  

Kuivainesisaldus ≥0,6%

 

 


[RTL 2005, 104, 1583 - jõust. 16.10.2005]
1 Hälbed märgivad määratud toiteelementide sisalduse diferentsi näidatud arvust. Hälve sisaldab valmistamise, proovivõtu ja analüüsi ebatäpsusi.
2 Mikroelemente sisaldavates orgaanilistes väetistes on mikroelementide (välja arvatud boor (B) ja seleen (Se)) deklareeritud sisaldusest lubatud järgmised hälbed:

50%, kui sisaldus on 0,20%;

40%, kui sisaldus on 0,20–1,00%;

20%, kui sisaldus on >1,00–2,00%;

0,4 massiprotsenti, kui sisaldus on >2,00%.

Boori (B) ja seleeni (Se) puhul on lubatud hälve ±50%.
3 Kaltsiumi (Ca), magneesiumi (Mg), naatriumi (Na) või väävlit (S) sisaldavates orgaanilistes väetistes on nimetatud elementide deklareeritud sisaldusest lubatud hälve 1/4, kuid mitte rohkem kui 0,6 massiprotsenti kaltsiumi (Ca), magneesiumi (Mg) ja naatriumi (Na) puhul ning mitte enam kui 0,4 massiprotsenti väävli (S) puhul.

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2013, 6

/otsingu_soovitused.json