Teksti suurus:

Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 35 lõike 11 alusel.

§ 1.  Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu tagastamise tingimused
[RTL 2009, 5, 61 - jõust. 18.01.2009]

  (1) Isikule, kellel ei ole õigust sisendkäibemaks maha arvata, tagastatakse uue transpordivahendi soetamisel tasutud või ostuhinnalt arvutatud käibemaks pärast uue transpordivahendi toimetamist teise liikmesriiki, kui ta tõendab, et teises liikmesriigis on selle kauba ühendusesiseselt soetamiselt käibemaks makstud.

  (2) Käibemaksu ei tagastata rohkem, kui selle uue transpordivahendi teise liikmesriiki toimetamise ajal kindlaksmääratud harilikult väärtuselt arvutatud käibemaksu ulatuses.
[RTL 2009, 5, 61 - jõust. 18.01.2009]

§ 2.  Taotluse esitamine

  Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud isik esitab taotluse uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu tagastamiseks Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele. Taotluses peab olema märgitud pangakonto number, kuhu tagastamisele kuuluv summa kantakse.

[RTL 2005, 80, 1135 - jõust. 22.07.2005]

§ 3.  Taotlusele lisatavad dokumendid

  Taotlusele lisatakse:
  1) uue transpordivahendi ostu ja müügi lepingud;
  2) vastava liikmesriigi maksuhalduri poolt kinnitatud tõend, et teises liikmesriigis on selle kauba ühendusesiseselt soetamiselt käibemaks makstud.

§ 4.  Käibemaksu tagastamise aeg

  Maksu- ja Tolliamet kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva määruse §-s 1 nimetatud tingimustele ning vastavuse korral kannab tagasimaksmisele kuuluva summa ühe kuu jooksul taotluse saamise päevast arvates taotluses nimetatud kontole. Kui taotlusele lisatavad dokumendid esitatakse pärast taotluse esitamist, siis tagastatakse käibemaks ühe kuu jooksul dokumentide saamise päevast arvates. Kui käibemaks kantakse välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale kontole, kannab tagastamisega seotud kulud käibemaksutagastuse saaja.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.11.2012, 18

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 35 lõike 11 alusel.

§ 1.   Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu tagastamise tingimused
[RTL 2009, 5, 61 - jõust. 18.01.2009]

  (1) Isikule, kellel ei ole õigust sisendkäibemaks maha arvata, tagastatakse uue transpordivahendi soetamisel tasutud või ostuhinnalt arvutatud käibemaks pärast uue transpordivahendi toimetamist teise liikmesriiki, kui ta tõendab, et teises liikmesriigis on selle kauba ühendusesiseselt soetamiselt käibemaks makstud.

  (2) Käibemaksu ei tagastata rohkem, kui selle uue transpordivahendi teise liikmesriiki toimetamise ajal kindlaksmääratud harilikult väärtuselt arvutatud käibemaksu ulatuses.
[RTL 2009, 5, 61 - jõust. 18.01.2009]

§ 2.   Taotluse esitamine

  Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud isik esitab taotluse uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu tagastamiseks Maksu- ja Tolliametile. Taotluses peab olema märgitud pangakonto number, kuhu tagastamisele kuuluv summa kantakse.

[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

§ 3.   Taotlusele lisatavad dokumendid

  Taotlusele lisatakse:
  1) uue transpordivahendi ostu ja müügi lepingud;
  2) vastava liikmesriigi maksuhalduri poolt kinnitatud tõend, et teises liikmesriigis on selle kauba ühendusesiseselt soetamiselt käibemaks makstud.

§ 4.   Käibemaksu tagastamise aeg

  Maksu- ja Tolliamet kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva määruse §-s 1 nimetatud tingimustele ning vastavuse korral kannab tagasimaksmisele kuuluva summa ühe kuu jooksul taotluse saamise päevast arvates taotluses nimetatud kontole. Kui taotlusele lisatavad dokumendid esitatakse pärast taotluse esitamist, siis tagastatakse käibemaks ühe kuu jooksul dokumentide saamise päevast arvates. Kui käibemaks kantakse välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale kontole, kannab tagastamisega seotud kulud käibemaksutagastuse saaja.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json