Teksti suurus:

«Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa vormid»

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2010
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

6.03.2009 nr 15 (RTL 2009, 24, 300) 15.03.2009

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 38 lõike 3 alusel.

[RTL 2009, 24, 300 – jõust. 15.03.2009]

§ 1. Aktsiisilao tegevusluba

Aktsiisilao tegevusloa vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2. Registreeritud kaupleja tegevusluba

Registreeritud kaupleja tegevusloa vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 3 [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 62 «Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa vormid»
lisa 1

AKTSIISILAO TEGEVUSLUBA

…………………………
Aktsiisilaopidaja number
………………………………………………
Ettevõtja nimi
……………………
Äriregistrikood
…………………………………………………
Aktsiisilao number
………………………
Kehtib alates
………………………………………………………………
Maksu- ja Tolliameti peadirektori nimi
…………………………………………
Maksu- ja Tolliameti peadirektori allkiri ja pitser
………………………………………… 20…… aasta
(koht, kuupäev, kalendrikuu)

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 62 «Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa vormid»
lisa 2

REGISTREERITUD KAUPLEJA TEGEVUSLUBA

………………………
Registreeritud kaupleja number
………………………………………………
Ettevõtja nimi
……………………
Äriregistrikood
…………………………………………………
Registreeritud kaupleja tegevuskoha number
………………………
Kehtib alates
………………………………………………………………
Maksu- ja Tolliameti peadirektori nimi
……………………………
Maksu- ja Tolliameti peadirektori allkiri ja pitser
………………………………………… 20…… aasta

(koht, kuupäev, kalendrikuu)

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Akt lisatud andmebaasi 7.09.2010 kell 14:57

Kehtetu – RT I 2010, 8, 36 – jõust. 1.03.2010

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json