Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti ametnikele vormiriietuse andmise ja selle kandmise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 50, 877

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 21 lõike 3 alusel.

§ 1. Vormiriietuse kandjad

Tolliametnikud, kes peavad teenistusülesannete täitmisel kandma «Tolliseaduse» § 21 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses toodud kirjeldusele vastavat vormiriietust, määrab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema poolt volitatud isik käskkirjaga.

§ 2. Vormiriietuse arvestuskaart

(1) Vormiriietus antakse tolliametnikule tasuta.

(2) Vormiriietuse väljastamise kohta avatakse ametnikule isiklik arvestuskaart, kuhu märgitakse väljastatud vormiriietuse eseme nimetus ja arv, väljastamise kuupäev, kasutamise tähtaeg ning vormiriietuse saanud ametniku allkiri.

§ 3. Vormiriietuse kandmise üldtingimused

(1) Teenistuskohustuste täitmise ajal tuleb vormiriietust kanda vastavalt aastaajale ja töötingimustele.

(2) Keelatud on koos vormiriietusega kanda nähtavale jäävaid riietusesemeid, mis ei kuulu vormiriietuse hulka.

(3) Lipsu kandmine on kohustuslik nii meestele kui naistele.

§ 4. Vormiriietuse korrashoid

Tolliametnik peab hoolitsema vormiriietuse korrashoiu eest omal kulul. Vormiriietus ei tohi teenistuskohustuste täitmise ajal olla määrdunud, katkine või kortsunud.

§ 5. Vormiriietuse kandmise ja kasutamise keeld

Tolliametnikul ei ole õigust talle väljastatud vormiriietust kanda teenistusest vabal ajal, seda võõrandada, anda kasutamiseks ega muuks otstarbeks teistele isikutele.

§ 6. Vormiriietuse väljavahetamine

Enne vormiriietuse eseme kasutamise tähtaja lõppemist on ametnikul õigus ese tasuta välja vahetada juhul, kui see on muutunud kasutamiskõlbmatuks teenistuskohustusi täites.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2015, 24

/otsingu_soovitused.json