Teksti suurus:

Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 01.08.2019, 10

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 26 lõike 3 alusel.
[RTL 2005, 101, 1552 - jõust. 07.10.2005]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord.

§ 2.   Tootmise kohas ja turustamise korral kontrollitavate ning taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri

  (1) Tootmise kohas ja turustamise korral kontrollitavad ning taimepassiga varustatavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid on:
  1) hariliku peedi (Beta vulgaris L.), hariliku humala (Humulus lupulus L.), toompihlaka (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpöörise (Eriobotrya Lindl.) ja Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.) Cardot) ning perekondade õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), ploomipuu (Prunus L.), tuliastel (Pyracantha Roem.), pirnipuu (Pyrus L.) ja pihlakas (Sorbus L.) paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;
[RT I, 21.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  2) perekondade rododendron (Rhododendron spp.), välja arvatud asalea (Rhododendron simsii Planch), ja lodjapuu (Viburnumspp.) taimed, välja arvatud seemned ja viljad;
  3) maavitsaliste (Solanum L.) perekonda kuuluvate stooloneid või mugulaid moodustavate liikide või nende hübriidide istutamiseks ettenähtud taimed;
  4) seemnekartul (Solanum tuberosum L.);
  5) perekondade rohelehik (Choisya Knuth), kinkanipuu (Fortunella Swingle) ja pontsirus (Poncirus Raf.) ning nende hübriidide, tsitrus (Citrus L.) ja selle hübriidide, kasimiiropuu (Casimiroa La Llave), Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., koldpuu (Zanthoxylum L.) ning viinapuu (Vitis L.) taimed, välja arvatud seemned ja viljad;
[RT I, 21.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  6) perekondade tsitrus (Citrus L.), kinkanipuu (Fortunella Swingle), pontsirus (Poncirus Raf.) ning nende hübriidide viljad lehtede ja viljavarrega;
  7) puit, mis osaliselt või täielikult pärineb pähklipuu (Juglans L.), plaatani (Platanus L.) ja tiibpähklipuu (Pterocarya L.) perekondadest, kaasa arvatud puit, millel puudub looduslik ümar pind.
[RT I, 01.08.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]
  8) [kehtetu - RTL 2005, 53, 749 - jõust. 27.05.2005]

  (2) Lõike 1 punktis 7 nimetatud puitu kontrollitakse tootmise kohas ja puit varustatakse taimepassiga, kui on tegemist:
  1) küttepuudega palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või muul sarnasel kujul;
  2) puidulaastude või pilbastega;
  3) aglomeerimata puidujäätmete ja -jääkidega, välja arvatud saepuru;
  4) kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muude säilitusainega töötlemata puiduga;
  5) lõhestatud teivastega, teritatud otstega, kuid pikuti saagimata vaiade, tulpade ja aiateivastega;
  6) koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, värvi, peitsi, kreosoodi või muude säilitusainetega töödeldud puiduga;
  7) üle kuue millimeetri paksuse pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või pikijätkamata puiduga.
[RT I, 21.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Tootmise kohas kontrollitavad taimed ja taimsed saadused, mis varustatakse taimepassiga juhul, kui neid turustatakse isikule, kelle põhitegevuseks on nende edasi turustamine või aiandussaaduste tootmine, välja arvatud lõpptarbijale turustatavad taimed ja taimsed saadused, on:
  1) perekondade nulg (Abies Mill.), aedseller (Apium graveolens L.), hõbekakar (Argyranthemum spp.), harilik aspar (Asparagus officinalis L.), aster (Aster spp.), kapsas (Brassica spp.), kastanipuu (Castanea Mill.), kurk (Cucumis spp.), krüsanteem (Dendranthema (DC.) Des Moul.), nelk (Dianthus L.) ja selle hübriidid, maasikas (Fragaria L.), eksakum (Exacum spp.), gerbera (Gerbera Cass.), kipslill (Gypsophila L.), kõigi lemmaltsa (Impatiens L.) Uus-Guinea hübriidide sortide, pähklipuu (Juglans L.), salat (Lactuca spp.), lehis (Larix Mill.), härjasilm (Leucanthemum L.), lupiin (Lupinus L.), pelargoon (Pelargonium l’Hérit. ex Ait.), kuusk (Picea A. Dietr.), mänd (Pinus L.), plaatan (Platanus L.), pappel (Populus L.), hariliku loorberkirsipuu (Prunus laurocerasus L.), portugali loorberkirsipuu (Prunus lusitanica L.), ebatsuuga (Pseudotsuga Carr.), tiibpähklipuu (Pterocarya), tamm (Quercus L.), vaarikas (Rubus L.), spinat (Spinacia L.), soolikarohi (Tanacetum L.), tsuuga (Tsuga Carr.), jalakas (Ulmus L.) ja raudürt (Verbena L.) paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;
[RT I, 01.08.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]
  2) ülejäänud rohttaimede liikide, välja arvatud kõrreliste paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned, lillesibulad, -mugulad ja muud varreteisendid;
  3) lõike 1 punktis 3 nimetamata maavitsaliste (Solanaceae) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;
  4) juurdunud või muul viisil kasvusubstraadiga ühenduses olevad taimed sugukondadest võhalised (Araceae), marantalised (Marantaceae), banaanilised (Musaceae), streliitsialised (Strelitziaceae ) ja perekonnast pirnloorber (Persea Mill.);
  41) sugukonna palmilised (Palmae) istutamiseks ettenähtud taimed, mille tüve läbimõõt maapinna lähedal ületab 5 cm ja mis kuuluvad perekondadesse Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
[RTL 2009, 25, 324 - jõust. 01.04.2009]
  5) Šalottsibula (Allium ascalonicum L.), hariliku sibula (Allium cepa L.) ja murulaugu (Allium schoenoprasum L.) seemned ja istutamiseks ettenähtud sibulad ning porrulaugu (Allium porrum L.) istutamiseks ettenähtud taimed;
  6) perekondade ja liikide kamassia (Camassia Lindl.), kirgaslill (Chionodoxa Boiss.), kuldkollane krookus (Crocus flavus Weston ‘GoldenYellow’), daalia (Dahlia spp.), lumikelluke (Galanthus L.), valkjas hiidhüatsint (Galtonia candicans (Baker) Decne.), miniatuursed sordid ja nende hübriidid (lõhnav gladiool (Gladiolus callianthus Marais), Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.) perekonnast gladiool (Gladiolus Tourn. ex L.), hüatsint (Hyacinthus L.), iiris (Iris L.), Ismene Herbert, liilia (Lilium spp.), nartsiss (Narcissus L.), linnupiim (Ornithogalum L.), puškiinia (Puschkinia Adams), siniliilia (Scilla L.), tiigerlill (Tigridia Juss.) ja tulp (Tulipa L.) ning kobarhüatsindi (Muscari Miller) istutamiseks ettenähtud lillesibulad ja -mugulad;
[RT I, 21.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  7) liigi harilik lutsern (Medicago sativa L.) sertifitseeritud seemned, liikide harilik päevalill (Helianthus annuus L.), harilik tomat (Solanum lycopersicum L.) ning perekonna aeduba (Phaseolus L.) sertifitseeritud ja standardseemned.
[RT I, 02.10.2014, 5 - jõust. 05.10.2014]

  (4) Kaitstavasse piirkonda toimetamise või kaitstavas piirkonnas turustamise korral tootmise kohas kontrollitavad ja taimepassiga varustatavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid on:
[RTL 2006, 70, 1286 - jõust. 23.09.2006]
  1) perekondade nulg (Abies Mill.), lehis (Larix Mill.), kuusk (Picea A. Dietr.), mänd (Pinus L.) ja ebatsuuga (Pseudotsuga Carr.) taimed;
  2) hariliku peedi (Beta vulgaris L.) ning perekondade seeder (Cedrus Trew), plaatan (Platanus L.), pappel (Populus L.), ploom (Prunus L.) ja tamm (Quercus spp.), välja arvatud korgitamm (Quercus suber) ja jalakas (Ulmus L.), istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned;
[RT I, 01.08.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]
  3) perekondade toompihlakas (Amelanchier Med.), kastanipuu (Castanea Mill.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), eukalüpt (Eucalyptus l’Hérit.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.) pirnipuu (Pyrus L.), pihlakas (Sorbus L.), viinapuu (Vitits L.) ja tuliastel (Pyracantha Roem.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.) Cardot) paljundusmaterjal ja istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned ja viljad;
[RT I, 21.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  4) perekondade toompihlakas (Amelanchier Med.), ebaküdoonia (Chaenomeles Lindl.), tuhkpuu (Cotoneaster Ehrh.), viirpuu (Crataegus L.), küdoonia (Cydonia Mill.), villpööris (Eriobotrya Lindl.), õunapuu (Malus Mill.), astelpihlakas (Mespilus L.), pirnipuu (Pyrus L.), pihlakas (Sorbus L.) ja tuliastel (Pyracantha Roem.) ning Davidi fotiinia (Photinia davidiana (Dcne.) Cardot), tuliastel (Pyracantha Roem.), tolmeldamiseks ettenähtud õietolm;
[RT I, 21.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  5) seemnekartul (Solanum tuberosum L.);
  6) hariliku peedi (Beta vulgaris L.) tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud taimed;
  7) muld peedi küljest ja steriliseerimata peedijäätmed (Beta vulgaris L.);
  8) hariliku peedi (Beta vulgaris L.), kastanipuu (Castanea Mill.), punaoa (Dolichos Jacq.), puuvillapõõsa (Gossypium spp.) ja hariliku aedoa (Phaseolus vulgaris L.) seemned;
[RT I, 02.10.2014, 5 - jõust. 05.10.2014]
  9) perekonna puuvillapõõsas (Gossypium spp.) viljad (seemnekojad) ja toorpuuvill ning perekonna viinapuu (Vitis L.) viljad;
  10) puit, mis osaliselt või täielikult pärineb seltsilt okaspuulaadsed (Coniferales) ja perekonnalt kastanipuu (Castanea Mill.), välja arvatud kooreta puit, ning puit, mis osaliselt või täielikult pärineb perekonnalt plaatan (Platanus L.), kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslik kumer pind;
[RT I, 02.10.2014, 5 - jõust. 05.10.2014]
  11) seltsi okaspuulaadsed (Coniferales) ja perekonna kastanipuu (Castanea Mill.) eraldatud koor;
  12) sugukonna palmilised (Palmae) istutamiseks ettenähtud taimed, mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm ning mis kuuluvad järgmistesse taksonitesse: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf..
[RT I, 21.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (5) Lõike 4 punktis 10 nimetatud puitu kontrollitakse tootmise kohas ja puit varustatakse taimepassiga, kui on tegemist:
  1) küttepuudega palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või muul sarnasel kujul;
  2) puidulaastude või pilbastega;
  3) aglomeerimata puidujäätmete ja -jääkidega, välja arvatud saepuru;
  4) koorimata, kantimata või jämedalt kanditud puiduga, värvi, peitsi, kreosoodi või muude säilitusainetega töödeldud;
  5) koorimata, kantimata või jämedalt kanditud puiduga, värvi, peitsi, kreosoodi või muude säilitusainetega töötlemata puiduga, mille mis tahes ristlõike läbimõõt on vähemalt 15 cm;
  6) lõhestatud teivastega, teritatud otstega, kuid pikuti saagimata vaiade, tulpade ja aiateivastega;
  7) raudteede ja trammiteede puitliipritega;
  8) üle kuue millimeetri paksuse pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või pikijätkamata puiduga.
[RT I, 21.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (6) Kaitstavasse piirkonda toimetamise korral tootmise kohas kontrollitavad taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis varustatakse taimepassiga juhul, kui neid turustatakse isikule, kelle põhitegevuseks on nende edasi kasvatamine, välja arvatud lõpptarbijale turustatavad taimed ja taimsed saadused, on:
  1) perekonna begoonia (Begonia L.) istutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud mahapanekuks ettenähtud mugulad, juuremugulad ja seemned;
  2) perekondade Dipladenia A. DC., jõulutäht (Euphorbia pulcherrima Willd.), viigipuu (Ficus L.), hibisk (Hibiscus L.), Mandevilla Lindl. ja harilik oleander (Nerium oleander L.) isutamiseks ettenähtud taimed, välja arvatud seemned.
[RT I, 21.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.   Taimepassile kantavate andmete loetelu

  (1) Taimepass võib olla kas taime, taimse saaduse või muu objekti etikett või taime, taimse saaduse või muu objekti etikett ja selle kaubasaadetise kohta väljastatud saatedokument.

  (2) Taimepassile märgitakse:
  1) sõnaühend «EÜ TAIMEPASS»;
  2) riigi tähis «EE»;
  3) «Põllumajandusamet» või selle lühend «PMA»;
[RT I, 28.06.2014, 19 - jõust. 01.07.2014]
  4) isiku registrikande number taimetervise registris;
  5) kaubasaadetise number või muu identifitseeriv tunnus;
  6) taime või taimse saaduse botaaniline nimi ladina keeles;
  7) kauba kogus;
  8) märge «ZP» (zona protecta), kui taimed, taimsed saadused ja muud objektid toimetatakse kaitstavasse piirkonda või turustatakse kaitstavas piirkonnas, ning kaitstava piirkonna tähis;
  9) taimepassi asendamise korral märge «RP» (replacement passport). Kui isik asendab teise taimepassi väljastamise õigust omava isiku väljastatud taimepassi, märgitakse märke «RP» järele selle isiku taimetervise registrikande number, kelle taimepass asendatakse ning kui asendatav taimepass on väljastatud teises liikmesriigis, siis märgitakse ka liikmesriigi tähis. Kui isik asendab temale ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud kaubasaadetise kohta Põllumajandusameti väljastatud taimepassi, siis märgitakse märke «RP» järele fütosanitaarsertifikaadi number;
[RT I, 28.06.2014, 19 - jõust. 01.07.2014]
  10) taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral fütosanitaarsertifikaadile märgitud päritoluriigi nimi või selle riigi tähis ja fütosanitaarsertifikaadi number.

  (3) Kui taimepass koosneb etiketist ja saatedokumendist, võib etiketile märkida üksnes lõike 2 punktides 1-5 nimetatud andmed.

  (4) Sertifitseeritud seemnekartuli partii, liigi harilik lutsern (Medicago sativa L.) sertifitseeritud seemnepartii ja liikide harilik päevalill (Helianthus annuus L.), harilik tomat (Solanum lycopersicum L.) ning perekonna aeduba (Phaseolus L.) sertifitseeritud ja standardseemne partii puhul märgitakse etiketile lõike 2 punktides 1, 4 ja 8-10 nimetatud andmed.
[RT I, 02.10.2014, 5 - jõust. 05.10.2014]

  (5) Sertifitseeritud paljundusmaterjali partii puhul märgitakse taimetunnistusele ja etiketile lõike 2 punktides 1, 2, 8-10 nimetatud andmed. Muu paljundusmaterjali tarnija dokumendile märgitakse lõike 2 punktides 1, 8-10 nimetatud andmed ning tootekirjeldusele märgitakse kõik taimepassile kantavad andmed.

  (6) Taimepassi kirjed peavad olema selgelt loetavad ja kustumiskindlad. Taimepassi kirjed trükitakse või kirjutatakse käsitsi. Kui andmed märgitakse taimepassile käsitsi, esitatakse kirjed trükitähtedega.

  (7) Etikett, millele on märgitud taimepassi andmed, peab olema veekindlast materjalist ja ühekordselt kasutatav ning kinnitatud taimele, taimsele saadusele või muule objektile, müügipakendile või neid vedavale veokile viisil, mis välistab etiketi teistkordse kasutamise. Eraldi dokumendina (saatedokument) vormistatud taimepass lisatakse kaubasaadetise juurde.
[RTL 2006, 70, 1286 - jõust. 23.09.2006]

§ 4.   Taimepassi väljastamise ja asendamise kord

  (1) Põllumajandusamet väljastab taimetervise registrisse kantud isikule taimepassi tema esitatud kirjaliku taotluse alusel.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Kui kontrollitulemustest selgub, et taimed, taimsed saadused ja muud objektid on tunnistatud taimetervise nõuetele vastavaks, väljastab Põllumajandusamet taimepassi kolme tööpäeva jooksul.
[RT I, 28.06.2014, 19 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Põllumajandusamet asendab taimetervise registrisse kantud isiku taimepassi tema esitatud kirjaliku taotluse ja taimepassi koopia alusel kolme tööpäeva jooksul.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Kui taimepassi asendamise põhjuseks on kaubasaadetise muutunud seisukord, võib Põllumajandusamet või taimepassi väljastamise õigusega isik asendada taimepassi alles pärast seda, kui kaubasaadetis on kontrollitud ning kui Põllumajandusamet on kaubasaadetise taimetervise nõuetele vastavaks tunnistanud.
[RT I, 28.06.2014, 19 - jõust. 01.07.2014]

§ 41.   Rakendussätted

  (1) Paragrahvi 2 lõike 3 punktis 7 nimetatud taimede seemned, välja arvatud lõpptarbijale turustatavad seemned, peavad olema varustatud taimepassiga alates 1. septembrist 2005. a.

  (2) Paragrahvi 3 lõige 7 jõustub 1. septembril 2005. a.
[RTL 2005, 53, 749 - jõust. 27.05.2005]

  (3) Enne 1. jaanuari 2010 vormistatud taimepass kehtib kuni 1. jaanuarini 2013.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2004. a.

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 30.06.2020, 41

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json