Teksti suurus:

III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.06.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.11.2014
Avaldamismärge:RTL 2004, 72, 1190

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 55 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud, arvestades keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määrusega nr 20 «Jahieeskiri» (RTL 2003, 35, 524; 72, 1052) sätestatut.

§ 2.   Loomaliikide nimekiri

  III kaitsekategooria loomaliigid, kelle isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud, on:

1) valgepõsk-lagle Branta leucopsis;
2) laanepüü Bonasa bonasia.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2024, 19

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 55 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud, arvestades keskkonnaministri 28. mai 2013. a määrusega nr 32 „Jahieeskiri” sätestatut.
[RT I, 21.11.2014, 5 - jõust. 24.11.2014]

§ 2.   Loomaliikide nimekiri

  III kaitsekategooria loomaliigid, kelle isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud, on:

1) valgepõsk-lagle Branta leucopsis;
2)
[kehtetu - RT I, 12.03.2024, 15 - jõust. 15.03.2024]
3) hallhüljesHalichoerus grypus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json