Teksti suurus:

Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2010
Avaldamismärge:


Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

31.01.2008 nr 36 (RT I 2008, 7, 55) 11.02.2008

15.01.2009 nr 12 (RT I 2009, 7, 47) 1.02.2009

19.03.2010 nr 37 (RT I 2010, 13, 70) 1.04.2010


Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 38 lõike 2 alusel.

§ 1. Vesikonnad ja alamvesikonnad

(1) Eesti territoorium jaguneb kolmeks vesikonnaks ja üheksaks alamvesikonnaks.

[RT I 2008, 7, 55 – jõust. 11.02.2008]

(2) Eesti territooriumil asuvad vesikonnad on:
1) Lääne-Eesti vesikond;
2) Ida-Eesti vesikond;
3) Koiva vesikond.

(3) Eesti territooriumil asuvad alamvesikonnad on:
1) Viru alamvesikond;
2) Peipsi alamvesikond;
3) Võrtsjärve alamvesikond;
4) Harju alamvesikond;
5) Matsalu alamvesikond;
6) Pärnu alamvesikond;
7) Läänesaarte alamvesikond;
8) Pandivere põhjavee alamvesikond;
9) Mustjõe alamvesikond.

[RT I 2008, 7, 55 – jõust. 11.02.2008]

§ 2. Vesikondade ja alamvesikondade ülevaatekaart

Vesikondade ja alamvesikondade ülevaatekaart on esitatud määruse lisas. Vesikondade ja alamvesikondade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnateabe Keskuses ning Keskkonnaametis.
[RT I 2010, 13, 70 – jõust. 1.04.2010]

§ 3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

____________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

 

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu – RT I 2010, 64, 477 – jõust. 13.09.2010

 

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json