Teksti suurus:

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2022
Avaldamismärge:RT I, 09.07.2016, 22

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 51 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu, millel on vastavalt «Looduskaitseseaduse» § 51 lõikele 1 keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine (edaspidi nimistu).

§ 2.   Nimistu

  Nimistusse kuuluvad järgmised veekogud või veekogude lõigud vastava keskkonnaregistri koodiga:
  1) Ahja jõgi Jõeveere paisust Tartu–Räpina–Värska maantee sillani (VEE1047200);
  2) Ahtama jõgi Raikküla–Päärdu maanteest suubumiseni Vigala jõkke (VEE1111500);
  3) Altja jõgi Oandu paisust suubumiseni merre (VEE1076600);
  4) Angerja oja Sookruusi teest suubumiseni Pirita jõkke (VEE1091700);
  5) Anguse jõgi kogu ulatuses (VEE1073100);
  6) Antsla jõgi Ojalepä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1009500);
  7) Arakaoja Tõitoja–Häädemeeste maanteest suubumiseni Rannametsa jõkke (VEE1151000);
  8) Avijõgi kogu ulatuses (VEE1056900);
  9) Elva jõgi Palu jõe suudmest Mosina paisuni (VEE1036500);
  10) Esna jõgi Esna paisust suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1124100);
  11) Hargla oja Arujõe suudmest suubumiseni Mustjõkke (VEE1159300);
  12) Helme jõgi Koriste oja suudmest suubumiseni Õhne jõkke (VEE1014800);
  13) Hilba jõgi Hilba paisust suubumiseni Ahja jõkke (VEE1047600);
  14) Hingu oja kogu ulatuses (VEE1099700);
  15) Höbringi oja kogu ulatuses (VEE1104100);
  16) Idaoja Saia talu sillast suubumiseni Peeda jõkke (VEE1045000);
  17) Illi oja Elva–Kintsli maantee sillast suubumiseni Elva jõkke (VEE1037600);
  18) Ilmandu jõgi kogu ulatuses (VEE1030100);
  19) Jõelähtme jõgi Jõelähtme karstiala väljavoolust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1087900);
  20) Jägala jõgi Jägala joast suubumiseni merre (VEE1083500);
  21) Jänijõgi Jäneda Veskijärve paisust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1085000);
  22) Järvoja kogu ulatuses (VEE1300001);
  23) Kaberla oja Kodasoo oja suudmest suubumiseni merre (VEE1083100);
  24) Kaldamäe oja kogu ulatuses (VEE1102500);
  25) Keila jõgi Keila joast suubumiseni merre (VEE1096100);
  26) Kivioja Kureoja paisust suubumiseni Piusa jõkke (VEE1000900);
  27) Koiva jõgi Eesti piires (VEE1154200);
  28) Kolga jõgi kogu ulatuses (VEE1120900);
  29) Kolga jõgi/Männiku jõgi Sigula oja suudmest suubumiseni Pärlijõkke/Pudisoo jõkke (VEE1081500);
  30) Kolga oja Tagakolga–Mutemetsa tee sillast suubumiseni Pähni ojja (VEE1158400);
  31) Kongla oja Põdruse–Kunda–Pada maanteest suubumiseni Pada jõkke (VEE1072300);
  32) Kuivajõgi Kose-Uuemõisa karstiala väljavoolust suubumiseni Pirita jõkke (VEE1090500);
  33) Kunda jõgi kogu ulatuses (VEE1072900);
  34) Kuusalu oja kogu ulatuses (VEE1082500);
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  35) Kõrtsioja (Kõrtsujõgi) Risti–Kuijõe maantee sillast suubumiseni Piirsalu jõkke (VEE1102300);
  36) Laguja oja Elva–Kintsli maantee sillast suubumiseni Elva jõkke (VEE1037400);
  37) Leevi jõgi Poka (Leevi) paisust suubumiseni Ahja jõkke (VEE1047900);
  38) Leisi jõgi Orissaare–Leisi–Mustjala maanteest suubumiseni merre (VEE1170900);
  39) Lemmejõgi Tuuba oja suudmest suubumiseni merre (VEE1152100);
  40) Loo jõgi Loo paisust suubumiseni merre (VEE1082100);
  41) Loobu jõgi Pundiveski paisust suubumiseni merre (VEE1077900);
  42) Loode oja kogu ulatuses (VEE1152300);
  43) Läsna jõgi/Nõmmoja kogu ulatuses (VEE1078900);
  44) Maeru oja Keila–Haapsalu maanteest suubumiseni Vasalemma jõkke (VEE1100200);
  45) Miikse oja Vastseliina–Meremäe–Kliima maantee sillast suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001100);
  46) Munalaskme oja Viruküla-Riisipere maantee sillast suubumiseni Vasalemma jõkke (VEE1099600);
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  47) Mustjõgi Pärlijõe suudmest suubumiseni Koiva jõkke (VEE1154800);
  48) Mustoja Vihula II (Mõisa) paisust suubumiseni merre (VEE1076000);
  49) Männiku jõgi kogu ulatuses (VEE1121400);
  50) Möldri jõgi Lussu kraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1169900);
  51) Narva jõgi Karoli oja suudmest Gorodenka oja suudmeni ja Narva paisust suubumiseni merre (VEE1062200);
  52) Navesti jõgi Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast Taadikveres kuni Põltsamaa–Võhma maantee sillani Loopres (VEE1131600);
  53) Norra oja kogu ulatuses (VEE1032101);
  54) Nuutri jõgi Määvli–Tubala teest suubumiseni merre (VEE1164000);
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  55) Nõmme jõgi kogu ulatuses (VEE1030200);
  56) Nõo oja Nõo aleviku Veski tänava truubist suubumiseni Elva jõkke (VEE1038300);
  57) Nõva jõgi Veskijõe–Tõldsilla teest suubumiseni merre (VEE1103700);
  58) Onga jõgi Tammiku–Väike-Rakke maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke (VEE1025600);
  59) Oostriku jõgi Norra oja suudmest suubumiseni Põltsamaa jõkke (VEE1032100);
  60) Paadrema jõgi Risti–Hallivanni maantee sillast suubumiseni merre (VEE1119600);
  61) Pada jõgi Sämi–Sonda–Kiviõli maanteest suubumiseni merre (VEE1071900);
  62) Pedetsi jõgi Siksälä oja suudmest allavoolu Eesti piires (VEE1159700);
  63) Peeda jõgi Suure-Kambja I paisust suubumiseni Porijõkke/Reola jõkke (VEE1044800);
  64) Peeli jõgi Pähni oja suudmest suubumiseni Vaidva jõkke (VEE1158100);
  65) Peetri jõgi Eesti piires (VEE1158700);
  66) Pelska jõgi Eesti piires (VEE1002200);
  67) Pidula jõgi kogu ulatuses (VEE1169000);
  68) Pihlajõgi Pulli allikatest suubumiseni merre (VEE1172000);
  69) Piigaste oja Karilatsi–Heisri maantee sillast suubumiseni Leevi jõkke (VEE1048300);
  70) Piirsalu jõgi kogu ulatuses (VEE1102100);
  71) Pirita jõgi Sae paisust suubumiseni merre (VEE1089200);
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  72) Piusa jõgi Tõiva oja suudmest allavoolu Eesti piires (VEE1000200);
  73) Porijõgi/Reola jõgi Sipe oja suudmest Tartu–Põlva raudteeni (VEE1044400);
  74) Prandi jõgi kogu ulatuses (VEE1125700);
  75) Preedi jõgi kogu ulatuses (VEE1031500);
  76) Punabe jõgi Pöitse kraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1170500);
  77) Purtsi jõgi Pästrä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1013100);
  78) Põltsamaa jõgi Väike-Maarja–Mõisamaa maantee sillast Pudruaru kraavini (VEE1030000);
  79) Pähni oja Pähni paisust suubumiseni Peeli jõkke (VEE1158200);
  80) Pärlijõgi Pärlijõe hoiuala piires (VEE1155700);
  81) Pärlijõgi/Pudisoo jõgi kogu ulatuses (VEE1080600);
  82) Pärnu jõgi Tarbja paisust suubumiseni merre (VEE1123500);
  83) Pöögle oja Kassepa paisust suubumiseni Halliste jõkke (VEE1136300);
  84) Pühajõgi Voka teeristi juures asuvast Tallinn–Narva maantee sillast suubumiseni merre (VEE1067000);
  85) Rannametsa jõgi Laiksaare paisust suubumiseni merre (VEE1150800);
  86) Raudna jõgi Sinialliku oja suudmest Kõpu jõe suudmeni (VEE1139100);
  87) Reiu jõgi Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1145400);
  88) Riguldi jõgi Leidissoo peakraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1103900);
  89) Ristijõgi kogu ulatuses (VEE1174600);
  90) Saarjõgi Tagametsa paisust suubumiseni Navesti jõkke (VEE1134700);
  91) Selja jõgi kogu ulatuses (VEE1074600);
  92) Sinialliku oja Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast suubumiseni Raudna jõkke (VEE1139900);
  93) Soodla jõgi Soodla paisust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1087000);
  94) Suurpalu peakraav Peetri peakraavi suudmest suubumiseni Esna jõkke (VEE1124500);
  95) Sõmeru jõgi Mõdriku I paisust suubumiseni Selja jõkke (VEE1075600);
  96) Tatra jõgi Aarike I paisust suubumiseni Porijõkke/Reola jõkke (VEE1045500);
  97) Timmkanal kogu ulatuses (VEE1151100);
  98) Tirtsi jõgi Köstri oja suudmest suubumiseni merre (VEE1169400);
  99) Toolse jõgi Ubja–Kohala maantee sillast suubumiseni merre (VEE1074100);
  100) Treimani jõgi Eesti piires (VEE1152500);
  101) Treppoja kogu ulatuses (VEE1098900);
  102) Tuderna oja Partsoja suudmest suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001500);
  103) Tuhkvitsa oja Tuhkvitsa (Obinitsa) paisust suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001900);
  104) Udriku oja kogu ulatuses (VEE1078200);
  105) Umbusi jõgi Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke (VEE1029200);
  106) Ura jõgi Tõitoja–Häädemeeste maanteest Timmkanali alguseni (VEE1148100);
  107) Vaidva jõgi Eesti piires (VEE1158000);
  108) Vainupea jõgi Karula oja suudmest suubumiseni merre (VEE1075800);
  109) Valgejõgi kogu ulatuses (VEE1079200);
  110) Valkla oja Tallinn–Narva maanteest suubumiseni merre (VEE1082800);
  111) Vanajõgi Emmaste–Luidja maantee sillast suubumiseni merre (VEE1162600);
  112) Vasalemma jõgi Ruila paisust suubumiseni merre (VEE1099200);
  113) Vesiku jõgi Vedruka jõe suudmest suubumiseni merre (VEE1168300);
  114) Veskijõgi kogu ulatuses (VEE1168900);
  115) Vihterpalu jõgi Piirsalu jõe suudmest suubumiseni merre (VEE1101700);
  116) Visela jõgi Restu-Madissõ paisust suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1009200);
  117) Vodja jõgi Anna–Peetri–Huuksi maantee sillast suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1123800);
  118) Voore jõgi Mustjärve kraavi suudmest suubumiseni Kunda jõkke (VEE1073500);
  119) Võhandu jõgi Kurvitsa–Hutita tee sillast Võru–Kuigatsi–Tõrva maantee sillani Sõmerpalus ja Paidra paisust Ruusa raudteesillani (VEE1003000);
  120) Võllinge (Võlingi) oja Võlingi allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke (VEE1032500);
  121) Võsu jõgi Laviku paisust suubumiseni merre (VEE1077100);
  122) Väike Emajõgi Restu–Sihva maantee sillast Antsla jõe suudmeni (VEE1008200);
  123) Vääna jõgi Saku paisust suubumiseni merre (VEE1094500);
  124) Õhne jõgi Käärikmäe–Koorküla maantee Koorküla sillast Põrga–Leebiku–Pikasilla maantee Leebiku sillani (VEE1013700);
  125) Ärnu jõgi Valtina paisust suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1010200).
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 12.07.2016]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2022, 11

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» (RT I 2004, 38, 258) § 51 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nende lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigaks olevate veekogude või veekogu lõikude nimistu, millel on vastavalt «Looduskaitseseaduse» § 51 lõikele 1 keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi muutmine (edaspidi nimistu).

§ 2.   Nimistu

  Nimistusse kuuluvad järgmised veekogud või veekogude lõigud vastava Eesti looduse infosüsteemi registrikoodiga:
[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]
  1) Ahja jõgi Jõeveere paisust Tartu–Räpina–Värska maantee sillani (VEE1047200);
  2) Ahtama jõgi Raikküla–Päärdu maanteest suubumiseni Vigala jõkke (VEE1111500);
  3) Altja jõgi Oandu paisust suubumiseni merre (VEE1076600);
  4) Angerja oja Sookruusi teest suubumiseni Pirita jõkke (VEE1091700);
  5) Anguse jõgi kogu ulatuses (VEE1073100);
  6) Antsla jõgi Ojalepä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1009500);
  7) Arakaoja Tõitoja–Häädemeeste maanteest suubumiseni Rannametsa jõkke (VEE1151000);
  8) Avijõgi kogu ulatuses (VEE1056900);
  9) Elva jõgi Palu jõe suudmest Mosina paisuni (VEE1036500);
  10) Esna jõgi Esna paisust suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1124100);
  11) Hargla oja Arujõe suudmest suubumiseni Mustjõkke (VEE1159300);
  12) Helme jõgi Koriste oja suudmest suubumiseni Õhne jõkke (VEE1014800);
  13) Hilba jõgi Hilba paisust suubumiseni Ahja jõkke (VEE1047600);
  14) Hingu oja kogu ulatuses (VEE1099700);
  15) Höbringi oja kogu ulatuses (VEE1104100);
  16) Idaoja Saia talu sillast suubumiseni Peeda jõkke (VEE1045000);
  17) Illi oja Elva–Kintsli maantee sillast suubumiseni Elva jõkke (VEE1037600);
  18) Ilmandu jõgi kogu ulatuses (VEE1030100);
  19) Jõelähtme jõgi Jõelähtme karstiala väljavoolust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1087900);
  20) Jägala jõgi Jägala joast suubumiseni merre (VEE1083500);
  21) Jänijõgi Jäneda Veskijärve paisust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1085000);
  22) Järvoja kogu ulatuses (VEE1300001);
  23) Kaberla oja Kodasoo oja suudmest suubumiseni merre (VEE1083100);
  24) Kaldamäe oja kogu ulatuses (VEE1102500);
  25) Keila jõgi Keila joast suubumiseni merre (VEE1096100);
  26) Kivioja Kureoja paisust suubumiseni Piusa jõkke (VEE1000900);
  27) Koiva jõgi Eesti piires (VEE1154200);
  28) Kolga jõgi kogu ulatuses (VEE1120900);
  29) Kolga jõgi/Männiku jõgi Sigula oja suudmest suubumiseni Pärlijõkke/Pudisoo jõkke (VEE1081500);
  30) Kolga oja Tagakolga–Mutemetsa tee sillast suubumiseni Pähni ojja (VEE1158400);
  31) Kongla oja Põdruse–Kunda–Pada maanteest suubumiseni Pada jõkke (VEE1072300);
  32) Kuivajõgi Kose-Uuemõisa karstiala väljavoolust suubumiseni Pirita jõkke (VEE1090500);
  33) Kunda jõgi kogu ulatuses (VEE1072900);
  34) Kuusalu oja kogu ulatuses (VEE1082500);
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  35) Kõrtsioja (Kõrtsujõgi) Risti–Kuijõe maantee sillast suubumiseni Piirsalu jõkke (VEE1102300);
  36) Laguja oja Elva–Kintsli maantee sillast suubumiseni Elva jõkke (VEE1037400);
  37) Leevi jõgi Poka (Leevi) paisust suubumiseni Ahja jõkke (VEE1047900);
  38) Leisi jõgi Orissaare–Leisi–Mustjala maanteest suubumiseni merre (VEE1170900);
  39) Lemmejõgi Tuuba oja suudmest suubumiseni merre (VEE1152100);
  40) Loo jõgi Loo paisust suubumiseni merre (VEE1082100);
  41) Loobu jõgi Pundiveski paisust suubumiseni merre (VEE1077900);
  42) Loode oja kogu ulatuses (VEE1152300);
  43) Läsna jõgi/Nõmmoja kogu ulatuses (VEE1078900);
  44) Maeru oja Keila–Haapsalu maanteest suubumiseni Vasalemma jõkke (VEE1100200);
  45) Miikse oja Vastseliina–Meremäe–Kliima maantee sillast suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001100);
  46) Munalaskme oja Viruküla-Riisipere maantee sillast suubumiseni Vasalemma jõkke (VEE1099600);
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  47) Mustjõgi Pärlijõe suudmest suubumiseni Koiva jõkke (VEE1154800);
  48) Mustoja Vihula II (Mõisa) paisust suubumiseni merre (VEE1076000);
  49) Männiku jõgi kogu ulatuses (VEE1121400);
  50) Möldri jõgi Lussu kraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1169900);
  51) Narva jõgi Karoli oja suudmest Gorodenka oja suudmeni ja Narva paisust suubumiseni merre (VEE1062200);
  52) Navesti jõgi Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast Taadikveres kuni Põltsamaa–Võhma maantee sillani Loopres (VEE1131600);
  53) Norra oja kogu ulatuses (VEE1032101);
  54) Nuutri jõgi Määvli–Tubala teest suubumiseni merre (VEE1164000);
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  55) Nõmme jõgi kogu ulatuses (VEE1030200);
  56) Nõo oja Nõo aleviku Veski tänava truubist suubumiseni Elva jõkke (VEE1038300);
  57) Nõva jõgi Veskijõe–Tõldsilla teest suubumiseni merre (VEE1103700);
  58) Onga jõgi Tammiku–Väike-Rakke maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke (VEE1025600);
  59) Oostriku jõgi Norra oja suudmest suubumiseni Põltsamaa jõkke (VEE1032100);
  60) Paadrema jõgi Risti–Hallivanni maantee sillast suubumiseni merre (VEE1119600);
  61) Pada jõgi Sämi–Sonda–Kiviõli maanteest suubumiseni merre (VEE1071900);
  62) Pedetsi jõgi Siksälä oja suudmest allavoolu Eesti piires (VEE1159700);
  63) Peeda jõgi Suure-Kambja I paisust suubumiseni Porijõkke/Reola jõkke (VEE1044800);
  64) Peeli jõgi Pähni oja suudmest suubumiseni Vaidva jõkke (VEE1158100);
  65) Peetri jõgi Eesti piires (VEE1158700);
  66) Pelska jõgi Eesti piires (VEE1002200);
  67) Pidula jõgi kogu ulatuses (VEE1169000);
  68) Pihlajõgi Pulli allikatest suubumiseni merre (VEE1172000);
  69) Piigaste oja Karilatsi–Heisri maantee sillast suubumiseni Leevi jõkke (VEE1048300);
  70) Piirsalu jõgi kogu ulatuses (VEE1102100);
  71) Pirita jõgi Sae paisust suubumiseni merre (VEE1089200);
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 01.07.2017]
  72) Piusa jõgi Tõiva oja suudmest allavoolu Eesti piires (VEE1000200);
  73) Porijõgi/Reola jõgi Sipe oja suudmest Tartu–Põlva raudteeni (VEE1044400);
  74) Prandi jõgi kogu ulatuses (VEE1125700);
  75) Preedi jõgi kogu ulatuses (VEE1031500);
  76) Punabe jõgi Pöitse kraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1170500);
  77) Purtsi jõgi Pästrä oja suudmest suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1013100);
  78) Põltsamaa jõgi Väike-Maarja–Mõisamaa maantee sillast Pudruaru kraavini (VEE1030000);
  79) Pähni oja Pähni paisust suubumiseni Peeli jõkke (VEE1158200);
  80) Pärlijõgi Pärlijõe hoiuala piires (VEE1155700);
  81) Pärlijõgi/Pudisoo jõgi kogu ulatuses (VEE1080600);
  82) Pärnu jõgi Tarbja paisust suubumiseni merre (VEE1123500);
  83) Pöögle oja Kassepa paisust suubumiseni Halliste jõkke (VEE1136300);
  84) Pühajõgi Voka teeristi juures asuvast Tallinn–Narva maantee sillast suubumiseni merre (VEE1067000);
  85) Rannametsa jõgi Laiksaare paisust suubumiseni merre (VEE1150800);
  86) Raudna jõgi Sinialliku oja suudmest Kõpu jõe suudmeni (VEE1139100);
  87) Reiu jõgi Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1145400);
  88) Riguldi jõgi Leidissoo peakraavi suudmest suubumiseni merre (VEE1103900);
  89) Ristijõgi kogu ulatuses (VEE1174600);
  90) Saarjõgi Tagametsa paisust suubumiseni Navesti jõkke (VEE1134700);
  91) Selja jõgi kogu ulatuses (VEE1074600);
  92) Sinialliku oja Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee sillast suubumiseni Raudna jõkke (VEE1139900);
  93) Soodla jõgi Soodla paisust suubumiseni Jägala jõkke (VEE1087000);
  94) Suurpalu peakraav Peetri peakraavi suudmest suubumiseni Esna jõkke (VEE1124500);
  95) Sõmeru jõgi Mõdriku I paisust suubumiseni Selja jõkke (VEE1075600);
  96) Tatra jõgi Aarike I paisust suubumiseni Porijõkke/Reola jõkke (VEE1045500);
  97) Timmkanal kogu ulatuses (VEE1151100);
  98) Tirtsi jõgi Köstri oja suudmest suubumiseni merre (VEE1169400);
  99) Toolse jõgi Ubja–Kohala maantee sillast suubumiseni merre (VEE1074100);
  100) Treimani jõgi Eesti piires (VEE1152500);
  101) Treppoja kogu ulatuses (VEE1098900);
  102) Tuderna oja Partsoja suudmest suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001500);
  103) Tuhkvitsa oja Tuhkvitsa (Obinitsa) paisust suubumiseni Piusa jõkke (VEE1001900);
  104) Udriku oja kogu ulatuses (VEE1078200);
  105) Umbusi jõgi Jõgeva–Põltsamaa maantee sillast suubumiseni Pedja jõkke (VEE1029200);
  106) Ura jõgi Tõitoja–Häädemeeste maanteest Timmkanali alguseni (VEE1148100);
  107) Vaidva jõgi Eesti piires (VEE1158000);
  108) Vainupea jõgi Karula oja suudmest suubumiseni merre (VEE1075800);
  109) Valgejõgi kogu ulatuses (VEE1079200);
  110) Valkla oja Tallinn–Narva maanteest suubumiseni merre (VEE1082800);
  111) Vanajõgi Emmaste–Luidja maantee sillast suubumiseni merre (VEE1162600);
  112) Vasalemma jõgi Ruila paisust suubumiseni merre (VEE1099200);
  113) Vesiku jõgi Vedruka jõe suudmest suubumiseni merre (VEE1168300);
  114) Veskijõgi kogu ulatuses (VEE1168900);
  115) Vihterpalu jõgi Piirsalu jõe suudmest suubumiseni merre (VEE1101700);
  116) Visela jõgi Restu-Madissõ paisust suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1009200);
  117) Vodja jõgi Anna–Peetri–Huuksi maantee sillast suubumiseni Pärnu jõkke (VEE1123800);
  118) Voore jõgi Mustjärve kraavi suudmest suubumiseni Kunda jõkke (VEE1073500);
  119) Võhandu jõgi Kurvitsa–Hutita tee sillast Võru–Kuigatsi–Tõrva maantee sillani Sõmerpalus ja Paidra paisust Ruusa raudteesillani (VEE1003000);
  120) Võllinge (Võlingi) oja Võlingi allikast suubumiseni Põltsamaa jõkke (VEE1032500);
  121) Võsu jõgi Laviku paisust suubumiseni merre (VEE1077100);
  122) Väike Emajõgi Restu–Sihva maantee sillast Antsla jõe suudmeni (VEE1008200);
  123) Vääna jõgi Saku paisust suubumiseni merre (VEE1094500);
  124) Õhne jõgi Käärikmäe–Koorküla maantee Koorküla sillast Põrga–Leebiku–Pikasilla maantee Leebiku sillani (VEE1013700);
  125) Ärnu jõgi Valtina paisust suubumiseni Väikesesse Emajõkke (VEE1010200).
[RT I, 09.07.2016, 1 - jõust. 12.07.2016]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json