Teksti suurus:

Õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 63, 445

Määrus kehtestatakse « Eesti Vabariigi haridusseaduse» (RT 1992, 12, 192; RT I 2003, 33, 205, 206 ja 207; 48, 342; 58, 387; 78, 526; 2004, 27, 180; 41, 275 ja 276; 45, 316; 56, 404) § 28 lõike 21 alusel.

§1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse kõrgharidustaseme õpet läbiviivate õppeasutuste antavate akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu, inglise keeles kasutatavad vasted ning akadeemiliste kraadide nimetuste lühendid.

§2. Bakalaureusekraad

(1) Bakalaureuseõppe lõpetajale antav akadeemiline kraad on bakalaureusekraad.

(2) Bakalaureusekraadide nimetused, ingliskeelsed vasted ja lühendid on:
1) haridusteaduse bakalaureus; Bachelor of Arts in Education; BA;
2) humanitaarteaduse bakalaureus; Bachelor of Arts in Humanities; BA;
3) sotsiaalteaduse bakalaureus; Bachelor of Arts in Social Sciences; BA;
4) loodusteaduse bakalaureus; Bachelor of Science in Natural Sciences; BSc;
5) tehnikateaduse bakalaureus; Bachelor of Science in Engineering; BSc;
6) põllumajandusteaduse bakalaureus; Bachelor of Science in Agriculture; BSc;
7) terviseteaduse bakalaureus; Bachelor of Science in Health Sciences; BSc.

§3. Magistrikraad

(1) Magistriõppe lõpetajale antav akadeemiline kraad on magistrikraad.

(2) Magistrikraadide nimetused, ingliskeelsed vasted ja lühendid on:
1) haridusteaduse magister; Master of Arts in Education; MA;
2) kunstide magister; Master of Arts in Arts; MA;
3) humanitaarteaduse magister; Master of Arts in Humanities; MA;
4) sotsiaalteaduse magister; Master of Arts in Social Sciences; MA;
5) ärijuhtimise magister; Master in Business Administration; MBA;
6) loodusteaduse magister; Master of Science in Natural Sciences; MSc;
7) tehnikateaduse magister; Master of Science in Engineering; MSc;
8) põllumajandusteaduse magister; Master of Science in Agriculture; MSc;
9) terviseteaduse magister; Master of Science in Health Sciences; MSc;
10) usuteaduse magister; Master of Arts in Theology; MA;
11) õigusteaduse magister; Master of Arts in Law; MA.

(3) Magistrikraadi nimetusele võib sulgudes lisada täidetud õppekava nimetuse või kitsama õppekavajärgse spetsialiseerumise nimetavas käändes.

§4. Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekaval põhineva õppe lõpetajale antav akadeemiline kraad

(1) Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekaval põhineva õppe lõpetajale antav akadeemiline kraad on magistrikraad.

(2) Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinevate õpete lõpetajatele antavate magistrikraadide nimetused, ingliskeelsed vasted ja lühendid on:
1) arstiõppe lõpetamisel – arstikraad; Degree in Medicine; MD;
2) hambaarstiõppe lõpetamisel – hambaarstikraad; Degree in Dentistry; DD;
3) proviisoriõppe lõpetamisel – farmaatsiamagister; Master of Science in Pharmacy; MSc;
4) loomaarstiõppe lõpetamisel – loomaarstikraad; Degree in Veterinary Medicine; DVM;
5) arhitektiõppe lõpetamisel – arhitektuurimagister; Master of Science in Architecture; MSc;
6) ehitusinseneriõppe lõpetamisel – tehnikateaduse magister; Master of Science in Engineering; MSc;
7) klassiõpetaja õpetajakoolituse lõpetamisel – haridusteaduse magister; Master of Arts in Education; MA.

§5. Doktorikraad

(1) Doktoriõppe lõpetajale antav akadeemiline kraad on doktorikraad.

(2) Doktoriõppe lõpetajale antava kraadi nimetus on filosoofiadoktor, millele lisatakse sulgudes täidetud õppekava nimetus või kitsam õppekavajärgne spetsialiseerumine; ingliskeelne vaste – Doctor of Philosophy; lühend – PhD.

§6. Rakendussätted

(1) Õppeasutus viib oma õppekavad, mis on kantud Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse pärast 1. juunit 2002. a, määrusega kooskõlla 1. septembriks 2005. a.

(2) Määrust kohaldatakse lõikes 1 nimetatud õppekavade lõpetamisel alates 2005/2006. õppeaastast.

Peaminister Juhan PARTS
Haridus- ja teadusminister Toivo MAIMETS
Riigisekretär Heiki LOOT

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 04.01.2012, 10

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json