Teksti suurus:

Looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekiri

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse » § 57 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse selliste võõrliikide nimekiri, mille elusate isendite toomine Eestisse on keelatud.
[RTL 2007, 40, 686 - jõust. 14.05.2007]

§ 2. Looduslikku tasakaalu ohustavad taimeliigid

  Looduslikku tasakaalu ohustavad taimed on:
 1) Heracleum mantegazzianum – hiid-karuputk, mille Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusega nr 2658/87/EMÜ kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 2) Heracleum sosnowskyi – Sosnovski karuputk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51
 3) Acroptilon repens – roomav akroptilon, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 4) Ambrosia spp. – perekond ambroosia kõik liigid, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 5) Bidens frondosa – ameerika ruse, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 6) Impatiens glandulifera – verev lemmalts, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 7) Solidago canadensis – kanada kuldvits, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 8) Solidago gigantea – sügis-kuldvits, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 9) Reynoutria japonica(sün. Fallopia japonicaPolygonum cuspidatum) - vooljas pargitatar (vooljas kirburohi), mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 10) Reynoutria sachalinensis(sün. Fallopia sachalinensisPolygonum sachalinense) - sahhalini pargitatar (sahhalini kirburohi), mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 11) Reynoutria x bohemica -voolja ja sahhalini pargitatra hübriid, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 12) Egeria densa – tihe jõgikatk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 13) Elodea nuttallii, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51.
[RTL 2007, 40, 686 - jõust. 14.05.2007]

§ 3. Looduslikku tasakaalu ohustavad loomaliigid

 (1) Looduslikku tasakaalu ohustavad selgroogsed loomad on:
 1) Castor canadensis – kanada kobras, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 2) Cervus nippon – tähnikhirv, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 3) Dama dama – kabehirv, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 4) Lutra canadensis – kanada saarmas, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 5) Mustela vison – ameerika naarits ehk mink, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 6) Nyctereutes procyonoides – kährikkoer, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 7) Odocoileus virginianus – valgesaba-pampahirv, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90);
 8) Ondatra zibethicus – ondatra, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 9) Oryctolagus cuniculus – küülik (looduslik vorm), mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 10) Ovis ammon – muflon, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 11) Sciurus carolinensis – hall orav, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 1990;
 12) Oxyura jamaicensis – valgepõsk-händpart, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 39 90;
 13) Umbra pygmaea - kääbus-koerkala, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 14) Pseudorasbora parva – ebarasboora, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 15) Opsariichthys uncirostris – sälkmokk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 16) Ameiurus nebulosus - pruun kärpsäga, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 17) Ameiurus melas - must kärpsäga, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 18) Lepomis auritus – punakõht-päikeseahven, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 19) Lepomis gibbosus - harilik päikeseahven, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 20) Lepomis macrochirus, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 21) Perccottus glenii - kaugida unimudil, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 22) Neogobius fluviatilis - jõe-uusmudil, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 23) Neogobius gymnotrachelus, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90.
[RTL 2007, 40, 686 - jõust. 14.05.2007]

 (2) Looduslikku tasakaalu ohustavad selgrootud loomad on:
 1) Astacus leptodactylus – kitsasõraline vähk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0306 21 00;
 2) Orconectes limosus – ogapõskne vähk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0306 21 00;
 3) Pacifascatus leniusculus – signaalvähk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0306 21 00;
 4) Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens – kollane kartuli-kiduuss, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 20 00;
 5) Bursaphelenchus xylopilus (Steiner ja Buhrer) – männi-laguuss, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 20 00;
 6) Hyphantria cunea Drury – ameerika valgekaruslane, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 90 00;
 7) Megachile rotundata (Fabricius) (syn. Apis pacifica Panzer), mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 90 00.

§ 4. Määruse jõustumine

  Määruse § 3 lõike 1 punktid 5 ja 6 jõustuvad 1. jaanuaril 2006. a.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse » § 57 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse selliste võõrliikide nimekiri, mille elusate isendite toomine Eestisse on keelatud.
[RTL 2007, 40, 686 - jõust. 14.05.2007]

§ 2. Looduslikku tasakaalu ohustavad taimeliigid

  Looduslikku tasakaalu ohustavad taimed on:
 1) Heracleum mantegazzianum – hiid-karuputk, mille Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusega nr 2658/87/EMÜ kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 2) Heracleum sosnowskyi – Sosnovski karuputk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51
 3) Acroptilon repens – roomav akroptilon, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 4) Ambrosia spp. – perekond ambroosia kõik liigid, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 5) Bidens frondosa – ameerika ruse, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 6) Impatiens glandulifera – verev lemmalts, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 7) Solidago canadensis – kanada kuldvits, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 8) Solidago gigantea – sügis-kuldvits, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 9) Reynoutria japonica(sün. Fallopia japonicaPolygonum cuspidatum) - vooljas pargitatar (vooljas kirburohi), mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 10) Reynoutria sachalinensis(sün. Fallopia sachalinensisPolygonum sachalinense) - sahhalini pargitatar (sahhalini kirburohi), mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 11) Reynoutria x bohemica -voolja ja sahhalini pargitatra hübriid, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 12) Egeria densa – tihe jõgikatk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51;
 13) Elodea nuttallii, mille KN kaheksa numbrit on ex 0602 90 51.
[RTL 2007, 40, 686 - jõust. 14.05.2007]

§ 3. Looduslikku tasakaalu ohustavad loomaliigid

 (1) Looduslikku tasakaalu ohustavad selgroogsed loomad on:
 1) Castor canadensis – kanada kobras, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 2) Cervus nippon – tähnikhirv, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 3) Dama dama – kabehirv, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 4) Lutra canadensis – kanada saarmas, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 5) Mustela vison – ameerika naarits ehk mink, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 6) Nyctereutes procyonoides – kährikkoer, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 7) Odocoileus virginianus – valgesaba-pampahirv, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90);
 8) Ondatra zibethicus – ondatra, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 9) Oryctolagus cuniculus – küülik (looduslik vorm), mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 10) Ovis ammon – muflon, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 11) Sciurus carolinensis – hall orav, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 1990;
 12) Oxyura jamaicensis – valgepõsk-händpart, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 39 90;
 13) Umbra pygmaea - kääbus-koerkala, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 14) Pseudorasbora parva – ebarasboora, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 15) Opsariichthys uncirostris – sälkmokk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 16) Ameiurus nebulosus - pruun kärpsäga, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 17) Ameiurus melas - must kärpsäga, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 18) Lepomis auritus – punakõht-päikeseahven, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 19) Lepomis gibbosus - harilik päikeseahven, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 20) Lepomis macrochirus, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 21) Perccottus glenii - kaugida unimudil, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 22) Neogobius fluviatilis - jõe-uusmudil, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90;
 23) Neogobius gymnotrachelus, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 19 90.
[RTL 2007, 40, 686 - jõust. 14.05.2007]

 (2) Looduslikku tasakaalu ohustavad selgrootud loomad on:
 1) Astacus leptodactylus – kitsasõraline vähk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0306 21 00;
 2) Orconectes limosus – ogapõskne vähk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0306 21 00;
 3) Pacifascatus leniusculus – signaalvähk, mille KN kaheksa numbrit on ex 0306 21 00;
 4) Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens – kollane kartuli-kiduuss, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 20 00;
 5) Bursaphelenchus xylopilus (Steiner ja Buhrer) – männi-laguuss, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 20 00;
 6) Hyphantria cunea Drury – ameerika valgekaruslane, mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 90 00;
 7) Megachile rotundata (Fabricius) (syn. Apis pacifica Panzer), mille KN kaheksa numbrit on ex 0106 90 00.

§ 4. Määruse jõustumine

  Määruse § 3 lõike 1 punktid 5 ja 6 jõustuvad 1. jaanuaril 2006. a.

/otsingu_soovitused.json