Teksti suurus:

Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm ning tunnistust andma pädeva asutuse määramine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.05.2013, 39

Määrus kehtestatakse «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 48 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.     Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuse annab pädev asutus – Keskkonnaagentuur.
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

§ 2.     Registreerimistunnistusele kantakse:
  1) Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuse nimetus;
  2) keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi logo;
  3) sertifikaadi saaja-organisatsiooni nimetus, aadress, tegevusala ja kood;
  4) tõendaja nimi ja akrediteeringu number;
  5) märge, et organisatsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 761/2001/EÜ organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis EMAS (EÜT L 114, 24.04.2001, lk 1–129) nõuetele ning võib kasutada EMASi logo;
  6) sertifikaadi registreerimisnumber ja kehtivuse tähtaeg;
  7) Keskkonnaagentuuri logo ja direktori allkiri;
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]
  8) sertifikaadi andmise koht ja aeg.

§ 3.     Registreerimistunnistuse vorm on esitatud määruse lisas. Vormis nõutavad andmed kirjutatakse kaldkirjas oleva teksti asemele.

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.06.2015, 18

Määrus kehtestatakse «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 48 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuse annab pädev asutus – Keskkonnaagentuur.

[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

§ 2.   Registreerimistunnistusele kantakse:

 
  1) Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuse nimetus;
  2) keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi logo;
  3) registreerimistunnistuse saaja-organisatsiooni nimetus, aadress, tegevusala ja kood;
[RT I, 19.06.2015, 5 - jõust. 22.06.2015]
  4) tõendaja nimi ja akrediteeringu number;
  5) märge, et organisatsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis EMAS (ELT L 342, 22.12.2009, lk 1–45) nõuetele ning võib kasutada EMAS logo;
[RT I, 18.06.2014, 3 - jõust. 21.06.2014]
  6) registreerimistunnistuse registreerimisnumber ja kehtivuse tähtaeg;
[RT I, 19.06.2015, 5 - jõust. 22.06.2015]
  7) Keskkonnaagentuuri logo ja direktori allkiri;
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]
  8) registreerimistunnistuse andmise koht ja aeg.
[RT I, 19.06.2015, 5 - jõust. 22.06.2015]

§ 3.   Registreerimistunnistuse vorm on esitatud määruse lisas. Vormis nõutavad andmed kirjutatakse kaldkirjas oleva teksti asemele.

§ 4.   Registreerimistunnistuses peab võimaluse korral kasutama Roboto kirjastiili või selle puudumisel Times New Romani või Ariali kirjastiili.

[RT I, 19.06.2015, 5 - jõust. 22.06.2015]

§ 5.   Registreerimistunnistuse trükkimisel tuleb kasutada Pantone värvidega trükki. Kui Pantone-trükk ei ole võimalik, kasutatakse nelja- või ühevärvilist CMYK-trükki.

[RT I, 19.06.2015, 5 - jõust. 22.06.2015]

/otsingu_soovitused.json