Teksti suurus:

Üleriigilise tähtsusega maardlad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.06.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I 2005, 34, 265

Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» (RT I 2004, 84, 572; 2005, 15, 87) § 3 lõike 3 alusel.

§ 1. Üleriigilise tähtsusega dolokivimaardlad

Üleriigilise tähtsusega dolokivimaardlad on:
1) Anelema dolokivimaardla;
2) Hellamaa dolokivimaardla;
3) Kaarma dolokivimaardla;
4) Koonga dolokivimaardla;
5) Kurevere dolokivimaardla;
6) Orgita-Haimre dolokivimaardla.

§ 2. Üleriigilise tähtsusega fosforiidimaardlad

Üleriigilise tähtsusega fosforiidimaardlad on:
1) Aseri fosforiidimaardla;
2) Rakvere fosforiidimaardla;
3) Toolse fosforiidimaardla;
4) Tsitre fosforiidimaardla.

§ 3. Üleriigilise tähtsusega kristalliinse ehituskivi maardla

Üleriigilise tähtsusega kristalliinse ehituskivi maardla on Maardu graniidimaardla.

§ 4. Üleriigilise tähtsusega liivamaardlad

Üleriigilise tähtsusega liivamaardlad on:
1) Hiiumadala liivamaardla;
2) Kaku liivamaardla;
3) Naissaare liivamaardla;
4) Pannjärve liivamaardla;
5) Piusa liivamaardla;
6) Prangli liivamaardla;
7) Tallinna-Saku liivamaardla.

§ 5. Üleriigilise tähtsusega lubjakivimaardlad

Üleriigilise tähtsusega lubjakivimaardlad on:
1) Aavere lubjakivimaardla;
2) Harku lubjakivimaardla;
3) Karinu lubjakivimaardla;
4) Kunda lubjakivimaardla;
5) Metsla lubjakivimaardla;
6) Nabala lubjakivimaardla;
7) Vasalemma lubjakivimaardla;
8) Võhmuta lubjakivimaardla;
9) Väo lubjakivimaardla.

§ 6. Üleriigilise tähtsusega meremudamaardlad

Üleriigilise tähtsusega meremudamaardlad on:
1) Haapsalu meremudamaardla;
2) Käina meremudamaardla;
3) Mullutu-Suurlahe meremudamaardla.

§ 7. Üleriigilise tähtsusega põlevkivimaardla

Üleriigilise tähtsusega põlevkivimaardla on Eesti põlevkivimaardla.

§ 8. Üleriigilise tähtsusega savimaardlad

Üleriigilise tähtsusega savimaardlad on:
1) Arumetsa savimaardla;
2) Aseri savimaardla;
3) Joosu savimaardla;
4) Kallavere savimaardla;
5) Kunda savimaardla;
6) Küllatova savimaardla.

§ 9. Üleriigilise tähtsusega turbamaardlad

Üleriigilise tähtsusega turbamaardlad on:
1) Ellamaa turbamaardla;
2) Endla turbamaardla;
3) Epu-Kakerdi turbamaardla;
4) Lavassaare turbamaardla;
5) Puhatu turbamaardla;
6) Sangla turbamaardla.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 10.11.2016, 22

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json