Teksti suurus:

Turba kriitilise varu ja kasutatava varu suurus ning kasutusmäärad

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I 2005, 67, 513

Määrus kehtestatakse «Maapõueseaduse» § 64 lõike 1 ja «Säästva arengu seaduse» § 5 lõike 5 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab turba kriitilise varu ja turba kasutatava varu suuruse ning aastased kasutusmäärad.

§ 2. Eesti turba kriitilise varu ja kasutatava varu suurus ning aastane kasutusmäär

Kogu Eesti turba kriitilise varu ja kasutatava varu suurus ning aastane kasutusmäär (tuhandetes tonnides) on järgmine:
1) kriitilise varu suurus – 1 590 000;
2) kasutatava varu suurus – 573 100;
3) aastane kasutusmäär – 2653.

§ 3. Turba kriitilise varu suurus maakondade kaupa

Turba kriitilise varu suurus maakondade kaupa (tuhandetes tonnides) on järgmine:
1) Harju maakond – 158 000;
2) Hiiu maakond – 9000;
3) Ida-Viru maakond – 142 000;
4) Jõgeva maakond – 120 000;
5) Järva maakond – 143 000;
6) Lääne maakond – 122 000;
7) Lääne-Viru maakond – 62 000;
8) Põlva maakond – 40 000;
9) Pärnu maakond – 228 000;
10) Rapla maakond – 115 000;
11) Saare maakond – 18 000;
12) Tartu maakond – 179 000;
13) Valga maakond – 45 000;
14) Viljandi maakond – 148 000;
15) Võru maakond – 61 000.

§ 4. Turba kasutatava varu suurus maakondade kaupa

Turba kasutatava varu suurus maakondade kaupa (tuhandetes tonnides) on järgmine:
1) Harju maakond – 76 800;
2) Hiiu maakond – 2200;
3) Ida-Viru maakond – 60 200;
4) Jõgeva maakond – 49 800;
5) Järva maakond – 26 300;
6) Lääne maakond – 7500;
7) Lääne-Viru maakond – 36 800;
8) Põlva maakond – 4300;
9) Pärnu maakond – 91 000;
10) Rapla maakond – 22 300;
11) Saare maakond – 4600;
12) Tartu maakond – 59 500;
13) Valga maakond – 18 600;
14) Viljandi maakond – 70 000;
15) Võru maakond – 43 200.

§ 5. Turba aastane kasutusmäär maakondade kaupa

Turba aastane kasutusmäär maakondade kaupa (tuhandetes tonnides) on järgmine:
1) Harju maakond – 420;
2) Hiiu maakond – 10;
3) Ida-Viru maakond – 261;
4) Jõgeva maakond – 43;
5) Järva maakond – 141;
6) Lääne maakond – 110;
7) Lääne-Viru maakond – 80;
8) Põlva maakond – 44;
9) Pärnu maakond – 735;
10) Rapla maakond – 100;
11) Saare maakond – 18;
12) Tartu maakond – 409;
13) Valga maakond – 40;
14) Viljandi maakond – 203;
15) Võru maakond – 39.

§ 6. Rakendussäte

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 1996. a määrus nr 213 «Turba säästev kasutamine» (RT I 1996, 62, 1139) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2016, 11

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json