HALDUSÕIGUSSümbolid, riiklikud autasud, pühad ja tähtpäevad

TÖÖÕIGUSTööleping

Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seadus (lühend - PTS)

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 09.03.2011, 7

§ 1. Rahvuspüha

  Rahvuspüha ja puhkepäev on:
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.

§ 2. Riigipühad

  Riigipühad ja puhkepäevad on:
 1) 1. jaanuar – uusaasta;
 2) – suur reede;
 3) – ülestõusmispühade 1. püha;
 4) 1. mai – kevadpüha;
 5) – nelipühade 1. püha;
 6) 23. juuni – võidupüha;
 7) 24. juuni – jaanipäev;
 8) 20. august – taasiseseisvumispäev;
 81) 24. detsember – jõululaupäev;
 9) 25. detsember – esimene jõulupüha;
 10) 26. detsember – teine jõulupüha.
[RT I 2005, 24, 185 - jõust. 20.05.2005]

§ 3. Riiklikud tähtpäevad

  Riiklikud tähtpäevad on:
 1) 6. jaanuar – kolmekuningapäev;
 2) 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
 21) 14. märts – emakeelepäev;
 3) maikuu teine pühapäev – emadepäev;
 31) 4. juuni – Eesti lipu päev;
 4) 14. juuni – leinapäev;
 41) 23. august – kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev;
[RT I 2009, 34, 229 - jõust. 06.07.2009]
 42) septembrikuu teine pühapäev – vanavanemate päev;
[RT I 2010, 7, 27 - jõust. 26.02.2010]
 43) 22. september – vastupanuvõitluse päev;
[RT I 2007, 22, 118 - jõust. 23.03.2007, muudetud alapunkti number (RT I 2010, 7, 27)]
 44) oktoobrikuu kolmas laupäev – hõimupäev;
[RT I, 09.03.2011, 2 - jõust. 19.03.2011]
 5) 2. november – hingedepäev;
 6) novembrikuu teine pühapäev – isadepäev;
 7) 16. november – taassünni päev.
24.04.2019 15:01
Veaparandus - Täpsustatud § 3 punkti 4.3 muutmismärget Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

§ 31. Üleriigiline lein

 (1) Vabariigi Valitsus võib välja kuulutada üleriigilise leina.

 (2) Leinapäeval, 14. juunil, ei korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi.
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

§ 4. Pühade ja tähtpäevade arvestamine

 (1) Käesolevas seaduses nimetatud pühad ja tähtpäevad arvestatakse gregooriuse ehk uue kalendri järgi.

 (2) Rahvuspüha suhtes kohaldatakse teistes õigusaktides riigipühade ja riiklike pühade kohta sätestatut.

§ 5. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6. Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 23. veebruaril.

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2018, 4

§ 1. Rahvuspüha

  Rahvuspüha ja puhkepäev on:
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.

§ 2. Riigipühad

  Riigipühad ja puhkepäevad on:
 1) 1. jaanuar – uusaasta;
 2) – suur reede;
 3) – ülestõusmispühade 1. püha;
 4) 1. mai – kevadpüha;
 5) – nelipühade 1. püha;
 6) 23. juuni – võidupüha;
 7) 24. juuni – jaanipäev;
 8) 20. august – taasiseseisvumispäev;
 81) 24. detsember – jõululaupäev;
 9) 25. detsember – esimene jõulupüha;
 10) 26. detsember – teine jõulupüha.
[RT I 2005, 24, 185 - jõust. 20.05.2005]

§ 3. Riiklikud tähtpäevad

  Riiklikud tähtpäevad on:
 1) 6. jaanuar – kolmekuningapäev;
 2) 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
 21) 14. märts – emakeelepäev;
 3) maikuu teine pühapäev – emadepäev;
 31) 4. juuni – Eesti lipu päev;
 4) 14. juuni – leinapäev;
 41) 23. august – kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev;
[RT I 2009, 34, 229 - jõust. 06.07.2009]
 42) septembrikuu teine pühapäev – vanavanemate päev;
[RT I 2010, 7, 27 - jõust. 26.02.2010]
 43) 22. september – vastupanuvõitluse päev;
[RT I 2007, 22, 118 - jõust. 23.03.2007, muudetud alapunkti number (RT I 2010, 7, 27)]
 44) 1. oktoober – omavalitsuspäev;
[RT I, 12.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]
 45) oktoobrikuu kolmas laupäev – hõimupäev;
[RT I, 09.03.2011, 2 - jõust. 19.03.2011, muudetud alapunkti number (RT I, 12.06.2018, 2)]
 5) 2. november – hingedepäev;
 6) novembrikuu teine pühapäev – isadepäev;
 7) 16. november – taassünni päev.
24.04.2019 15:09
Veaparandus - Täpsustatud § 3 punkti 4.3 ja 4.5 muutmismärget Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

§ 31. Üleriigiline lein

 (1) Vabariigi Valitsus võib välja kuulutada üleriigilise leina.

 (2) Leinapäeval, 14. juunil, ei korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi.
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

§ 4. Pühade ja tähtpäevade arvestamine

 (1) Käesolevas seaduses nimetatud pühad ja tähtpäevad arvestatakse gregooriuse ehk uue kalendri järgi.

 (2) Rahvuspüha suhtes kohaldatakse teistes õigusaktides riigipühade ja riiklike pühade kohta sätestatut.

§ 5. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6. Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 23. veebruaril.

/otsingu_soovitused.json