HALDUSÕIGUSSümbolid, riiklikud autasud, pühad ja tähtpäevad

TÖÖÕIGUSTööleping

Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seadus (lühend - PTS)

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.03.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2009
Avaldamismärge:

§ 1.  Rahvuspüha

  Rahvuspüha ja puhkepäev on:

  24. veebruar - iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.

§ 2.  Riigipühad

  Riigipühad ja puhkepäevad on:
  1) 1. jaanuar - uusaasta;
  2) - suur reede;
  3) - ülestõusmispühade 1. püha;
  4) 1. mai - kevadpüha;
  5) - nelipühade 1. püha;
  6) 23. juuni - võidupüha;
  7) 24. juuni - jaanipäev;
  8) 20. august - taasiseseisvumispäev;
  81) 24. detsember – jõululaupäev;
  9) 25. detsember- esimene jõulupüha;
  10) 26. detsember - teine jõulupüha.

[RT I 2005, 24, 185 - jõust. 20.05.2005]

§ 3.  Riiklikud tähtpäevad

  Riiklikud tähtpäevad on:
  1) 6. jaanuar - kolmekuningapäev;
  2) 2. veebruar - Tartu rahulepingu aastapäev;
  21) 14. märts - emakeelepäev;
  3) maikuu teine pühapäev - emadepäev;
  31) 4. juuni – Eesti lipu päev;
  4) 14. juuni - leinapäev;
  41) 22. september – vastupanuvõitluse päev;
[RT I 2007, 22, 118 - jõust. 23.03.2007]
  5) 2. november - hingedepäev;
  6) novembrikuu teine pühapäev - isadepäev;
  7) 16. november - taassünni päev.

§ 31.  Üleriigiline lein

  (1) Vabariigi Valitsus võib välja kuulutada üleriigilise leina.

  (2) Leinapäeval, 14. juunil, ei korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi.
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

§ 4.  Pühade ja tähtpäevade arvestamine

  (1) Käesolevas seaduses nimetatud pühad ja tähtpäevad arvestatakse gregooriuse ehk uue kalendri järgi.

  (2) Rahvuspüha suhtes kohaldatakse teistes õigusaktides riigipühade ja riiklike pühade kohta sätestatut.

§ 5.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 23. veebruaril.

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 20.12.2022, 5

§ 1.   Rahvuspüha

  Rahvuspüha ja puhkepäev on:
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.

§ 2.   Riigipühad

  Riigipühad ja puhkepäevad on:
  1) 1. jaanuar – uusaasta;
  2) – suur reede;
  3) – ülestõusmispühade 1. püha;
  4) 1. mai – kevadpüha;
  5) – nelipühade 1. püha;
  6) 23. juuni – võidupüha;
  7) 24. juuni – jaanipäev;
  8) 20. august – taasiseseisvumispäev;
  81) 24. detsember – jõululaupäev;

[RT I 2005, 24, 185 - jõust. 20.05.2005]
  9) 25. detsember – esimene jõulupüha;
  10) 26. detsember – teine jõulupüha.

§ 3.   Riiklikud tähtpäevad

  Riiklikud tähtpäevad on:
  1) 6. jaanuar – kolmekuningapäev;
  11) 30. jaanuar – eesti kirjanduse päev;
[RT I, 20.12.2022, 1 - jõust. 30.12.2022]
  2) 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
  21) 14. märts – emakeelepäev;
[RT I 1999, 18, 299 - jõust. 24.02.1999]
  3) maikuu teine pühapäev – emadepäev;
  31) 1. juuni – lastekaitsepäev;
[RT I, 24.11.2020, 3 - jõust. 04.12.2020]
  32) 4. juuni – Eesti lipu päev;
[RT I 2004, 29, 193 - jõust. 24.04.2004, alapunkti number muudetud [RT I, 24.11.2020, 3]]
  4) 14. juuni – leinapäev;
  41) 23. august – kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev;
[RT I 2009, 34, 229 - jõust. 06.07.2009]
  42) septembrikuu teine pühapäev – vanavanemate päev;
[RT I 2010, 7, 27 - jõust. 26.02.2010]
  43) 22. september – vastupanuvõitluse päev;
[RT I 2007, 22, 118 - jõust. 23.03.2007, muudetud alapunkti number (RT I 2010, 7, 27)]
  44) 1. oktoober – omavalitsuspäev;
[RT I, 12.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]
  45) oktoobrikuu kolmas laupäev – hõimupäev;
[RT I, 09.03.2011, 2 - jõust. 19.03.2011, muudetud alapunkti number (RT I, 12.06.2018, 2)]
  5) 2. november – hingedepäev;
  6) novembrikuu teine pühapäev – isadepäev;
  7) 16. november – taassünni päev.

§ 31.   Üleriigiline lein

  (1) Vabariigi Valitsus võib välja kuulutada üleriigilise leina.

  (2) Leinapäeval, 14. juunil, ei korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi.
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

§ 4.   Pühade ja tähtpäevade arvestamine

  (1) Käesolevas seaduses nimetatud pühad ja tähtpäevad arvestatakse gregooriuse ehk uue kalendri järgi.

  (2) Rahvuspüha suhtes kohaldatakse teistes õigusaktides riigipühade ja riiklike pühade kohta sätestatut.

§ 5.   Seaduse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 23. veebruaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json