Teksti suurus:

Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.04.2003
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

11.10.2000/65 (RTL 2000, 109, 1681) 22.10.2000

Määrus kehtestatakse Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872) paragrahvi 44 lõike 2 alusel.

 

Metsaseaduse (RT I 1998, 113/114, 1872) paragrahvi 44 lõike 2 alusel kinnitan Keskkonnaministeeriumi valitsetava riigimetsa majandamisel müüdavate teenuste nimekirja alljärgnevalt:
1. Metsauuendustööde tegemine
2. Raielankide eraldamine ja mahuline hindamine
3. Raielankide puhastamine
4. Metsakaitsetööde tegemine
5. Metsamaterjali kvaliteedi ja koguse hindamine
6. Metsaseaduses nimetatud raiete tegemine või nende tegemise korraldamine
7. Kasvavate puude okste laasimine
8. Metsamaterjali kokkuvedu
9. Metsamaterjali vedu autodega
10. Metsamaterjali ladustamine
11. Kaitstavate loodusobjektide (kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide) korrastus- ja hooldustööde tegemine
12. Teede hooldamine ja uuendamine
13. Metsakuivendussüsteemide ja nende üksikelementide hooldamine ja remontimine
14. Metsatulekahjude kustutamine
15. Metsandusliku info kogumine, analüüsimine ja väljastamine
16. Käbide lüdimine
17. Metsaseemnete säilitamine
18. Haljastustööde tegemine
19. Metsa-, taimla- ja puhkemajandusliku väljaõppe, täiendõppe ja ümberõppe korraldamine
20. Metsa-, taimla- ja puhkemajanduslik nõustamine
21. Kultuuri-, teadus-, spordi- ja puhkeürituste, sh näituste, kontsertide, seminaride, konverentside, vastuvõttude jms korraldamine ja selleks ruumide kasutada andmine
22. Ekskursioonide, matkade, õppereiside läbiviimine
23. Ekskursiooni- ja matkajuhi ning giiditeenuste osutamine
24. Külastajate vastuvõtmine metsamuuseumis ja muuseumieksponaatide vahendamine ja laenutamine
25. Turismialaste, sh info-, tõlke-, majutus-, toitlustus- ja transporditeenuste osutamine
26. Jahimajanduslike tööde tegemine või nende korraldamine
27. Jahisaaduste töötlemine
28. Jahiulukite uuringutel vajamineva teadusliku materjali kogumine
29. Jahitrofeede hindamine
30. Maavarade kaevandamine

[RTL 2000, 109, 1681 - jõust.22.10.2000]

 

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu - RT I 2006, 30, 232 - jõust. 1.01.2007

/otsingu_soovitused.json