Teksti suurus:

Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2012, 8

Loomatauditõrje seaduse paragrahvi 38 lõike 4 alusel ning kooskõlas Euroopa Liidu direktiividega 64/432/EMÜ, 82/894/EMÜ, 89/455/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 92/119/EMÜ, 92/65/EMÜ, 98/12/EMÜ:

1. Kinnitan «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» (lisatud).
2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

  Kinnitatud
põllumajandusministri 25. novembri 1999. a
määrusega nr 34

TEATAMISKOHUSTUSLIKE JA REGISTREERIMISKOHUSTUSLIKE LOOMATAUDIDE LOETELU

I. TEATAMISKOHUSTUSLIKUD LOOMATAUDID, SEALHULGAS ZOONOOSSED HAIGUSETEKITAJAD 

1. Eriti ohtlikud loomataudid

1) hobuste aafrika katk;
2) Venezuela hobuste viiruslik entsefalomüeliit;


[RT I 2010, 37, 227 - jõust. 02.07.2010]

21) kõrge patogeensusega lindude gripp;
[RTL 2007, 54, 992 – jõust. 15.07.2007]
3) lammaste ja kitsede rõuged;
4) lammaste katarraalne palavik;
5) [Kehtetu]
6) [Kehtetu]
7) Newcastle'i haigus e lindude aasia katk;
8) nodulaarne dermatiit;
9) Rift Valley palavik;
10) [Kehtetu]
11) sigade aafrika katk;
12) sigade klassikaline katk;
13) sigade vesikulaarhaigus;
14) [Kehtetu]
15) suu- ja sõrataud;
16) [Kehtetu – RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]
17) veiste katk;
18) veiste kontagioosne pleuropneumoonia;
19) [Kehtetu]
20) vesikulaarne stomatiit;
21) väikemäletsejaliste katk.
 [RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]2. Muud teatamiskohustuslikud loomataudid
[RT I 2010, 37, 227 – jõust. 2.07.2010]

1. jagu
Zoonoosid ja mitut loomaliiki tabandavad loomataudid

1) Aujeszky haigus;
2) E. coli 0157 jt verotoksilised tüved;
3) hirvede epizootiline hemorraagia;
4) leishmanioos;
5) leptospiroos;
51) kodulindude ja tehistingimustes peetavate lindude madala patogeensusega lindude gripp; 
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]
52) marutaud;
[RTL 2007, 54, 992 – jõust. 15.07.2007]
6) ornitoos;
7) salmonelloos (Salmonella spp.);
[RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
71) siberi katk;
8) trihhinelloos;
9) [Kehtetu]
10) tulareemia.
[RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]

2. jagu
Veisetaudid

1) hemorraagiline septitseemia (Pasteurella multocida);
11) trihhomonoos;
2) veiste brutselloos (Brucella abortus);
3) veiste enzootiline leukoos;
4) veiste genitaalne kampülobakterioos;
41) veiste spongiformne entsefalopaatia;
5) veiste tuberkuloos.
[RTL 2000, 86, 1280 - jõust. 11.08.2000]

3. jagu
Seataudid1) sigade brutselloos (Brucella suis);
2) sigade respiratoor-reproduktiivne sündroom (PRRS);
3) sigade enzootiline pleuropneumoonia;
4) sigade nakkav atroofiline riniit;
5) sigade viirus- (transmissiivne) gastroenteriit.

4. jagu
Hobuste taudid

1) hobuste gripp;
2) hobuste nakkav kehvveresus;
3) hobuste rinopneumoonia;
4) hobuste rõuged;
5) hobuste viirusarteriit;
51) hobuste Ida-Ameerika entsefalomüeliit;
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]
52) Jaapani entsefaliit;
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]
53) Lääne-Niiluse palavik;
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]
54) hobuste Lääne-Ameerika entsefalomüeliit;
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]

6) kargtaud;
7) malleus;
8) märade nakkav metriit;
9) [Kehtetu – RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
10) nõlg.


[RTL 2000, 86, 1280 - jõust. 11.08.2000]

5. jagu
Lammaste ja kitsede taudid1) jäärade nakkuslik epididümiit (Brucella ovis);
2) [Kehtetu]
11) kaseoosne lümfadeniit;
3) kitsede nakkav pleuropneumoonia;
4) lammaste ja kitsede brutselloos välja arvatud Brucella ovis;
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]

5) lammaste ja kitsede nakkav agalaktia;
6) lammaste kopsu adenomatoos;
7) [Kehtetu – RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
71) skreipi;
8) uttede enzootiline abort (ovine chlamydiosis).


[RTL 2000, 86, 1280 - jõust. 11.08.2000]

6. jagu
Linnutaudid1) lindude nakkav larüngotrahheiit;
2) lindude rõuged;
3) [Kehtetu – RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
4) partide viirusenteriit;
5) partide viiruslik hepatiit;
6) [Kehtetu – RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]

7. jagu
Mesilaste taudid

1) ameerika haudemädanik;
2) väike tarumardikas (Aethina tumida);
[RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
3) lest liigist Tropilaelaps.
[RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]

8. jagu

1) viiruslik hemorraagiline septitseemia;
2) kalade vereloomeorganite infektsioosne nekroos;
3) lõhilaste infektsioosne aneemia:
4) karpkalade herpesviroos;
5) episootiline vereloomenekroos;
6) [Kehtetu – RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]

81. jagu
Koorikloomataudid:1) viiruslik valgelaiksus;
2) Taura sündroom;
3) Yellowhead’i taud.
[RTL 2008, 59, 825 - jõust. 01.08.2008]

82. jagu
Molluskitaudid:1) Marteilia refringens’i nakkus;
2) Bonamia ostreae nakkus;
3) Bonamia exitiosa nakkus;
4) Perkinsus marinus’e nakkus;
5) Microcytos mackin’i  nakkus.
[RTL 2008, 59, 825 - jõust. 01.08.2008]

9. jagu
Kõik muud eksootilised ja ebamäärase diagnoosiga loomataudid, mis kulgevad loomade massilise haigestumisega.3. Zoonoossed haigusetekitajad toiduainetes

1) Salmonella kõik liigid ja serotüübid;
2) Escherichiacoli 0157 jt verotoksilised tüved;
3) Trichinella spp.;
4) Echinococcus;
5) tsüstitsergid.

II. REGISTREERIMISKOHUSTUSLIKUD LOOMATAUDID, SEALHULGAS ZOONOOSSED HAIGUSETEKITAJAD 

1. Loomataudid

1) aktinomükoos;
2) babesioos;
3) botulism;
4) ehhinokokkoos;
5) eimerioos;
6) emfüsematoosne karbunkul;
7) euroopa haudmemädanik;
71) kitsede artriit/entsefaliit;
8) koerte katk;
9) küülikute müksomatoos;
10) küülikute hemorraagiline haigus;
[RT I 2010, 37, 227 - jõust. 02.07.2010]

11) lindude leukoos;
12) lindude nakkav bronhiit;
13) lindude nakkav bursiit e Gumboro haigus;
14) lindude respiratoorne mükoplasmoos;
15) lindude tuberkuloos;
16) listerioos;
17) maedi-visna;
18) Mareki haigus;
19) mesilaste akarapidoos;
20) nosematoos;
21) paratuberkuloos;
22) pastörelloosid;
23) Q-palavik;
24) sigade punataud;
25) tsüstitserkoos;
26) varroatoos;
27) veiste mukooshaigus e viirusdiarröa;
28) veiste nakkav rinotrahheiit;
29) veiste pahaloomuline peataud.2. Zoonoossed haigusetekitajad toiduainetes

1) Yersinia enterocolitica;
2) Campylobacter jejuni;
3) Listeria monocytogenes.
4) Streptococcus agalactiae (toorpiimana lõpptarbijale turustatavas piimas);
5) Staphylococcus aureus (toorpiimana lõpptarbijale turustatavas piimas);
6) Clostridium botulinum;
7) Toxoplasma.

3. Teatamiskohustuslikud loomataudid ja zoonoossed haigusetekitajad, mis on loetletud käesoleva loetelu esimeses osas
[RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]

1 nõukogu direktiiv 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaiguste teatamise kohta (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58—62), muudetud komisjoni rakendusotsusega 2012/737/EL (ELT L 329, 29.11.2012, lk 19–22); nõukogu direktiiv 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks (EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1—20) muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ, (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367);  nõukogu direktiiv 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega (EÜT L 62, 15.03.1993, lk. 69–85), muudetud direktiividega 2002/60/EÜ (EÜT L 192, 20.07.2002, lk 27–46), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2007/10/EÜ (ELT L 63, 1.3.2007, lk 24–25); nõukogu direktiiv 2001/89/EÜ, ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks (ELT 316, 01.12.2001, lk 5–35), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (ELT L 192, 20.07.2002, lk 27–46), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (EÜT L 306, 22.11.2003, lk 1–87), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 10, 14.01.2006, lk 16–65); nõukogu direktiiv 2006/88/EÜ, vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 14–56) muudetud direktiiviga 2008/53/EÜ, (ELT L 117, 1.5.2008, lk 27–29).
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 28.12.2012, 8

Loomatauditõrje seaduse paragrahvi 38 lõike 4 alusel ning kooskõlas Euroopa Liidu direktiividega 64/432/EMÜ, 82/894/EMÜ, 89/455/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 92/119/EMÜ, 92/65/EMÜ, 98/12/EMÜ:

1. Kinnitan «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» (lisatud).
2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

  Kinnitatud
põllumajandusministri 25. novembri 1999. a
määrusega nr 34

TEATAMISKOHUSTUSLIKE JA REGISTREERIMISKOHUSTUSLIKE LOOMATAUDIDE LOETELU

I. TEATAMISKOHUSTUSLIKUD LOOMATAUDID, SEALHULGAS ZOONOOSSED HAIGUSETEKITAJAD 

1. Eriti ohtlikud loomataudid

1) hobuste aafrika katk;
2) Venezuela hobuste viiruslik entsefalomüeliit;


[RT I 2010, 37, 227 - jõust. 02.07.2010]

21) kõrge patogeensusega lindude gripp;
[RTL 2007, 54, 992 – jõust. 15.07.2007]
3) lammaste ja kitsede rõuged;
4) lammaste katarraalne palavik;
5) [Kehtetu]
6) [Kehtetu]
7) Newcastle'i haigus e lindude aasia katk;
8) nodulaarne dermatiit;
9) Rift Valley palavik;
10) [Kehtetu]
11) sigade aafrika katk;
12) sigade klassikaline katk;
13) sigade vesikulaarhaigus;
14) [Kehtetu]
15) suu- ja sõrataud;
16) [Kehtetu – RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]
17) veiste katk;
18) veiste kontagioosne pleuropneumoonia;
19) [Kehtetu]
20) vesikulaarne stomatiit;
21) väikemäletsejaliste katk.
 [RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]2. Muud teatamiskohustuslikud loomataudid
[RT I 2010, 37, 227 – jõust. 2.07.2010]

1. jagu
Zoonoosid ja mitut loomaliiki tabandavad loomataudid

1) Aujeszky haigus;
2) E. coli 0157 jt verotoksilised tüved;
3) hirvede epizootiline hemorraagia;
4) leishmanioos;
5) leptospiroos;
51) kodulindude ja tehistingimustes peetavate lindude madala patogeensusega lindude gripp; 
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]
52) marutaud;
[RTL 2007, 54, 992 – jõust. 15.07.2007]
6) ornitoos;
7) salmonelloos (Salmonella spp.);
[RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
71) siberi katk;
8) trihhinelloos;
9) [Kehtetu]
10) tulareemia.
[RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]

2. jagu
Veisetaudid

1) hemorraagiline septitseemia (Pasteurella multocida);
11) trihhomonoos;
2) veiste brutselloos (Brucella abortus);
3) veiste enzootiline leukoos;
4) veiste genitaalne kampülobakterioos;
41) veiste spongiformne entsefalopaatia;
5) veiste tuberkuloos.
[RTL 2000, 86, 1280 - jõust. 11.08.2000]

3. jagu
Seataudid1) sigade brutselloos (Brucella suis);
2) sigade respiratoor-reproduktiivne sündroom (PRRS);
3) sigade enzootiline pleuropneumoonia;
4) sigade nakkav atroofiline riniit;
5) sigade viirus- (transmissiivne) gastroenteriit.

4. jagu
Hobuste taudid

1) hobuste gripp;
2) hobuste nakkav kehvveresus;
3) hobuste rinopneumoonia;
4) hobuste rõuged;
5) hobuste viirusarteriit;
51) hobuste Ida-Ameerika entsefalomüeliit;
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]
52) Jaapani entsefaliit;
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]
53) Lääne-Niiluse palavik;
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]
54) hobuste Lääne-Ameerika entsefalomüeliit;
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]

6) kargtaud;
7) malleus;
8) märade nakkav metriit;
9) [Kehtetu – RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
10) nõlg.


[RTL 2000, 86, 1280 - jõust. 11.08.2000]

5. jagu
Lammaste ja kitsede taudid1) jäärade nakkuslik epididümiit (Brucella ovis);
2) [Kehtetu]
11) kaseoosne lümfadeniit;
3) kitsede nakkav pleuropneumoonia;
4) lammaste ja kitsede brutselloos välja arvatud Brucella ovis;
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]

5) lammaste ja kitsede nakkav agalaktia;
6) lammaste kopsu adenomatoos;
7) [Kehtetu – RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
71) skreipi;
8) uttede enzootiline abort (ovine chlamydiosis).


[RTL 2000, 86, 1280 - jõust. 11.08.2000]

6. jagu
Linnutaudid1) lindude nakkav larüngotrahheiit;
2) lindude rõuged;
3) [Kehtetu – RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
4) partide viirusenteriit;
5) partide viiruslik hepatiit;
6) [Kehtetu – RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]

7. jagu
Mesilaste taudid

1) ameerika haudemädanik;
2) väike tarumardikas (Aethina tumida);
[RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
3) lest liigist Tropilaelaps.
[RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]

8. jagu

1) viiruslik hemorraagiline septitseemia;
2) kalade vereloomeorganite infektsioosne nekroos;
3) lõhilaste infektsioosne aneemia:
4) karpkalade herpesviroos;
5) episootiline vereloomenekroos;
6) [Kehtetu – RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]

81. jagu
Koorikloomataudid:1) viiruslik valgelaiksus;
2) Taura sündroom;
3) Yellowhead’i taud.
[RTL 2008, 59, 825 - jõust. 01.08.2008]

82. jagu
Molluskitaudid:1) Marteilia refringens’i nakkus;
2) Bonamia ostreae nakkus;
3) Bonamia exitiosa nakkus;
4) Perkinsus marinus’e nakkus;
5) Microcytos mackin’i  nakkus.
[RTL 2008, 59, 825 - jõust. 01.08.2008]

9. jagu
Kõik muud eksootilised ja ebamäärase diagnoosiga loomataudid, mis kulgevad loomade massilise haigestumisega.3. Zoonoossed haigusetekitajad toiduainetes

1) Salmonella kõik liigid ja serotüübid;
2) Escherichiacoli 0157 jt verotoksilised tüved;
3) Trichinella spp.;
4) Echinococcus;
5) tsüstitsergid.

II. REGISTREERIMISKOHUSTUSLIKUD LOOMATAUDID, SEALHULGAS ZOONOOSSED HAIGUSETEKITAJAD 

1. Loomataudid

1) aktinomükoos;
2) babesioos;
3) botulism;
4) ehhinokokkoos;
5) eimerioos;
6) emfüsematoosne karbunkul;
7) euroopa haudmemädanik;
71) kitsede artriit/entsefaliit;
8) koerte katk;
9) küülikute müksomatoos;
10) küülikute hemorraagiline haigus;
[RT I 2010, 37, 227 - jõust. 02.07.2010]

11) lindude leukoos;
12) lindude nakkav bronhiit;
13) lindude nakkav bursiit e Gumboro haigus;
14) lindude respiratoorne mükoplasmoos;
15) lindude tuberkuloos;
16) listerioos;
17) maedi-visna;
18) Mareki haigus;
19) mesilaste akarapidoos;
20) nosematoos;
21) paratuberkuloos;
22) pastörelloosid;
23) Q-palavik;
24) sigade punataud;
25) tsüstitserkoos;
26) varroatoos;
27) veiste mukooshaigus e viirusdiarröa;
28) veiste nakkav rinotrahheiit;
29) veiste pahaloomuline peataud.2. Zoonoossed haigusetekitajad toiduainetes

1) Yersinia enterocolitica;
2) Campylobacter jejuni;
3) Listeria monocytogenes.
4) Streptococcus agalactiae (toorpiimana lõpptarbijale turustatavas piimas);
5) Staphylococcus aureus (toorpiimana lõpptarbijale turustatavas piimas);
6) Clostridium botulinum;
7) Toxoplasma.

3. Teatamiskohustuslikud loomataudid ja zoonoossed haigusetekitajad, mis on loetletud käesoleva loetelu esimeses osas
[RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]

1 nõukogu direktiiv 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaiguste teatamise kohta (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58—62), muudetud komisjoni rakendusotsusega 2012/737/EL (ELT L 329, 29.11.2012, lk 19–22); nõukogu direktiiv 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks (EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1—20) muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ, (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367);  nõukogu direktiiv 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega (EÜT L 62, 15.03.1993, lk. 69–85), muudetud direktiividega 2002/60/EÜ (EÜT L 192, 20.07.2002, lk 27–46), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2007/10/EÜ (ELT L 63, 1.3.2007, lk 24–25); nõukogu direktiiv 2001/89/EÜ, ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks (ELT 316, 01.12.2001, lk 5–35), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (ELT L 192, 20.07.2002, lk 27–46), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (EÜT L 306, 22.11.2003, lk 1–87), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 10, 14.01.2006, lk 16–65); nõukogu direktiiv 2006/88/EÜ, vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 14–56) muudetud direktiiviga 2008/53/EÜ, (ELT L 117, 1.5.2008, lk 27–29).
[RT I, 28.12.2012, 7 – jõust. 1.01.2013]

/otsingu_soovitused.json