Teksti suurus:

Kaluri kalapüügiloa andja määramine merel ja mitme maakonna piiresse jääval siseveekogul ning mõnede keskkonnaministri määruste kehtetuks tunnistamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.02.2001 nr 7 ( RTL 2001, 20, 275) jõust.16.02.2001

Määrus kehtestatakse « Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514) paragrahvi 132 lõike 5 alusel.

§1. Meri

(1) Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks merel annab selles maakonnas asuv Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistus, mille haldusterritooriumiga piirneval veealal on püügi asukoht.

(2) Saare-, Hiiu-, Lääne- ning Pärnumaa osas määratakse lõikes 1 nimetatud veeala ulatus lähtudes vajadusel võrdsete kauguste printsiibist.

§2. Lämmijärv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Lämmijärvel annab selles maakonnas asuv Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistus, mille haldusterritooriumiga piirneval veealal on püügi asukoht.

§3. Peipsi järv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Peipsi järvel annab Peipsi järve vastava akvatooriumi osaga piirneva maakonna keskkonnateenistus ja Põlva maakonna keskkonnateenistus.

[ RTL 2001, 20, 275 - jõust.16.02.2001]

§4. Võrtsjärv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Võrtsjärvel annab Viljandimaa keskkonnateenistus.

§5. Saadjärv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Saadjärvel annab Jõgevamaa keskkonnateenistus.

§6. Tündre järv

Kaluri kalapüügiloa kalapüügiks Tündre järvel annab Valgamaa keskkonnateenistus.

§7. [käesolevast tekstist välja jäetud]

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu - RTL 2009, 11, 131 - jõust. 1.02.2009

/otsingu_soovitused.json