Teksti suurus:

Eriohtlikkusega relvade ja laskemoona liikide loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2007
Avaldamismärge:

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.01.2002/1 (RTL 2002, 10, 99) 01.01.2002

03.11.2004/63 (RTL 2004, 144, 2175) 21.11.2004

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377; 88, 531) paragrahvi 20 lõike 5 alusel.

§1. Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite liigid

Tsiviilkäibes keelatud, eriti tugevajõuliste tavaliselt sõjaväerelvana kasutatavate tulirelvamudelite liigid on:
1) erilaskemoonaga summutita helitud tulirelvad;
2) püsisummutiga tulirelvad;
3) tulirelvad veealuseks laskmiseks;
4) tulirelvad alates cal 50 laskmiseks padrunitega 12,7 × 99 mm ja 12,7 × 108 mm ning nendest suurema kaliibriga vintraudse relva padruniga;
5) reaktiivrelvad;
6) tulirelv, milles kasutatakse ainult eriti ohtlikku laskemoona.

§2. Tsiviilkäibes keelatud eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liigid

Tsiviilkäibes keelatud, eriti ohtliku tavaliselt sõjaväerelvades kasutatava laskemoona liigid on:
1) eri ja sõjalise kasutusalaga laskemoon, millel puudub Politseiameti poolt väljastatud müügi- või kasutusluba (kehtib iga laskemoona tüübi kohta eraldi);
2) soomustläbistava kuuliga padrun;
3) kõrgendatud läbistusvõimega kuuliga padrun - püstoli- ja revolvripadrun, mille kuul on võimeline läbistama III-A klaasi kuulivesti;

[RTL 2004, 144, 2175 - jõust. 20.11.2004]
4) soomustläbistava süütekuuliga padrun;
5) süütekuuliga padrun;
6) trasseeriva kuuliga padrun;
7) padrun summutita tulirelvast helituks laskmiseks;
8) laskemoon, mille pihtamislaengu (konteiner, kassett) toime avaldub selle osadeks eraldumisel (kild, süüde, reaktiiv, suits, valgus, volframkartetð).

§3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.

[RTL 2002, 10, 99 - jõust. 01.01.2002]

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» paragrahvi 20 lõike 5 alusel.

§ 1.  Eriohtlikkusega relvade liigid

  Eriohtlikkusega relvade liigid on:
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]
  1) erilaskemoonaga summutita helitud tulirelvad;
  2) püsisummutiga tulirelvad;
  3) tulirelvad veealuseks laskmiseks;
  4) tulirelvad alates cal 50 laskmiseks padrunitega 12,7 × 99 mm ja 12,7 × 108 mm ning nendest suurema kaliibriga vintraudse relva padruniga;
  5) reaktiivrelvad;
  6) tulirelv, milles kasutatakse ainult eriti ohtlikku laskemoona.

§ 2.  Eriohtlikkusega laskemoona liigid

  Eriohtlikkusega laskemoona liigid on:

[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]
  1) eri ja sõjalise kasutusalaga laskemoon;
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]
  2) soomustläbistava kuuliga padrun;
  3) kõrgendatud läbistusvõimega kuuliga padrun - püstoli- ja revolvripadrun, mille kuul on võimeline läbistama III-A klaasi kuulivesti;

[RTL 2004, 144, 2175 - jõust. 20.11.2004]
  4) soomustläbistava süütekuuliga padrun;
  5) süütekuuliga padrun;
  6) trasseeriva kuuliga padrun;
  7) padrun summutita tulirelvast helituks laskmiseks;
  8) laskemoon, mille pihtamislaengu (konteiner, kassett) toime avaldub selle osadeks eraldumisel (kild, süüde, reaktiiv, suits, valgus, volframkartetð).

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.
[RTL 2002, 10, 99 - jõust. 01.01.2002]

/otsingu_soovitused.json