Teksti suurus:

Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekirja kinnitamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2005
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

13. 02. 1996 nr 44 (RT I 1996, 14, 245) 20. 02. 1996

 

Maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488) paragrahvi 6 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsus  määrab:

 

1. Kinnitada "Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekiri" (juurde lisatud).

 

2. Üleriigilise tähtsusega maardlate piirid määratakse riigi maavarade katastriga.

 

 

 

Kinnitatud

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1995.a. määrusega nr. 42

[RT I 1996, 14, 24 5 - jõust. 20. 02. 1996]

 

 

Üleriigilise tähtsusega maardlate nimekiri

 

 

Eesti ja Tapa põlevkivimaardla

 

Aseri, Maardu, Rakvere, Toolse ja Tsitre fosforiidimaardla

 

Aavere, Harku, Karinu, Kunda, Metsla, Ungru-Sepaküla, Vasalemma ja Võhmuta lubjakivimaardla

 

Anelema, Hellamaa, Kaarma, Koonga, Kurevere ja Orgita-Haimre

 

Dolomiidimaardla

 

Maardu graniidimaardla

 

Arumetsa, Aseri, Joosu, Kallavere, Kunda ja Küllatova savimaardla

 

Kaku, Pannjärve, Piusa ja Tallinna-Saku liivamaardla

 

Ellamaa, Endla, Epu-Kakerdi, Lavassaare, Puhatu ja Sangla

turbamaardla

 

Varangu järvelubjamaardla

 

Mullutu-Suurlahe meremudamaardla

 

Väö lubjakivimaardla

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:

Kehtetu - RT I 2004, 84, 572 - jõust. 1.04.2005

/otsingu_soovitused.json