Teksti suurus:

Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2017, 11

Elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
[RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

1. [Kehtetu - RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

2. Kinnitada eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

21. Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.
[RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a
määrusega nr 38

ELURUUMIDELE ESITATAVAD NÕUDED
[Kehtetu - RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a
määrusega nr 38

ÜÜRI ARVESTAMISE KORD
[Kehtetu - RT I 2005, 6, 23 - jõust. 04.02.2005]

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2017, 11

Elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
[RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

1. [Kehtetu - RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

2. Kinnitada eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

21. Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.
[RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a
määrusega nr 38

ELURUUMIDELE ESITATAVAD NÕUDED
[Kehtetu - RT I, 19.12.2017, 4 - jõust. 22.12.2017]

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a
määrusega nr 38

ÜÜRI ARVESTAMISE KORD
[Kehtetu - RT I 2005, 6, 23 - jõust. 04.02.2005]

/otsingu_soovitused.json