Teksti suurus:

2006. aastal antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevad maaelu arengu toetused

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.08.2006/87 (RTL 2006, 64, 1173) 25.08.2006

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel, arvestades «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 2 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 maaelu arengukavale määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006».

§ 1. 2006. aastal antakse järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:
1) põllumajandusmaade metsastamise toetus;
2) ebasoodsamate piirkondade toetus;
3) keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus;
4) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
5) sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus;
6) elatustalude kohanemise toetus;
7) täiendav otsetoetus;
8) tehniline abi.

§ 2. 2006. aastal toetatakse põllumajandusliku keskkonnatoetuse järgmisi tegevusi:
1) keskkonnasõbralik tootmine;
2) mahepõllumajanduslik tootmine;
3) ohustatud tõugu looma kasvatamise raames eesti tõugu, tori tõugu ja eesti raskeveo tõugu hobuse ning eesti maatõugu veise kasvatamine;
4) [Kehtetu – RTL 2006, 64, 1173 – jõust. 25.08.2006]

[RTL 2006, 64, 1173  – jõust. 25.08.2006]

§ 3. Määrust rakendatakse 31. jaanuarist 2006. a.

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.08.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

8.08.2006/87 (RTL 2006, 64, 1173) 25.08.2006

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel, arvestades «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 2 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 maaelu arengukavale määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006».

§ 1. 2006. aastal antakse järgmisi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevaid maaelu arengu toetusi:
1) põllumajandusmaade metsastamise toetus;
2) ebasoodsamate piirkondade toetus;
3) keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus;
4) põllumajanduslik keskkonnatoetus;
5) sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetus;
6) elatustalude kohanemise toetus;
7) täiendav otsetoetus;
8) tehniline abi.

§ 2. 2006. aastal toetatakse põllumajandusliku keskkonnatoetuse järgmisi tegevusi:
1) keskkonnasõbralik tootmine;
2) mahepõllumajanduslik tootmine;
3) ohustatud tõugu looma kasvatamise raames eesti tõugu, tori tõugu ja eesti raskeveo tõugu hobuse ning eesti maatõugu veise kasvatamine;
4) [Kehtetu – RTL 2006, 64, 1173 – jõust. 25.08.2006]

[RTL 2006, 64, 1173  – jõust. 25.08.2006]

§ 3. Määrust rakendatakse 31. jaanuarist 2006. a.

/otsingu_soovitused.json