Teksti suurus:

Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 22.01.2014, 7

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määruse nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 09.12.2004, lk 1–11) artikli 4 lõike 1 ja «Tarbijakaitseseaduse» § 421 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega nimetatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määruse nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (edaspidi tarbijakaitsealase koostöö määrus) rakendamise eest vastutavad pädevad asutused.

§ 2.   Pädevad asutused

  Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavad järgmised asutused vastavalt oma pädevusele:
  1) Tarbijakaitseamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 1-12, 14-16 ja 18-20 nimetatud direktiivide ja määruste osas;
[RT I, 22.01.2014, 4 - jõust. 25.01.2014]
  2) Ravimiamet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 13 nimetatud direktiivi osas;
  3) Tehnilise Järelevalve Amet tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 4 ja 12 nimetatud direktiivide osas;
[RT I, 22.01.2014, 4 - jõust. 25.01.2014]
  4) [kehtetu - RT I, 22.01.2014, 4 - jõust. 25.01.2014]
  5) Finantsinspektsioon tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktides 3 ja 14 nimetatud direktiivide osas;
  6) Andmekaitse Inspektsioon tarbijakaitsealase koostöö määruse lisa punktis 17 nimetatud direktiivi osas.
[RT I 2010, 57, 376 - jõust. 21.08.2010]

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 12.01.2016, 20

/otsingu_soovitused.json