Teksti suurus:

Jõgevamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 36, 624

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 6 alusel.

§ 1. Kaitse alla võtmise eesmärk

Kaitse alla võtmise eesmärk on tagada Jõgeva maakonna suuremate rändrahnude, esinduslikumate langeallikate rühma ja põlispuu säilimine.

§ 2. Kaitse alla võtmine ja piiranguvööndi ulatuse määramine

Jõgevamaal võetakse kaitse alla järgmised üksikobjektid koos neid ümbritseva piiranguvööndi ulatusega, mille piir on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Kivioja rändrahn Pajusi vallas Kaave külas – 15 m;
2) Näkikivi Puurmani vallas Tammiku külas – 15 m;
3) Ruskavere rändrahn Saare vallas Ruskavere külas – 15 m;
4) Taska-Sepasaare rändrahn Pajusi vallas Uuevälja külas – 15 m;
5) Tarakvere allikad (5 tk) Saare vallas Tarakvere külas – 25 m;
6) Torma tamm Torma alevikus – 15 m.

§ 3. Üksikobjekti valitseja

Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide valitseja on Jõgevamaa Keskkonnateenistus.

§ 4. Kaitsekord

Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 «Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri».


1 Lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas («Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2, riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738). Üksikobjektide kaartidega saab tutvuda Jõgevamaa Keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ja Maainfosüsteemis Maa-ameti veebilehel (www.maaamet.ee). Kaartide koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000), kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja Maakatastri andmeid seisuga november 2005. a.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 14.03.2023, 5

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Kaitse alla võtmise eesmärk on tagada Jõgeva maakonna suuremate rändrahnude, esinduslikumate langeallikate rühma ja põlispuu säilimine.

§ 2.   Kaitse alla võtmine
[RT I, 23.12.2021, 33 - jõust. 02.01.2022]

  Jõgevamaal võetakse kaitse alla järgmised üksikobjektid:
  1) Kivioja rändrahn Pajusi vallas Kaave külas;
  2) Näkikivi Puurmanni vallas Tammiku külas;
  3) Ruskavere rändrahn Ruskavere külas;
  4) Taska-Sepasaare rändrahn Pajusi vallas uuevälja külas;
  5) Tarakvere allikad (5tk) Saare vallas Tarakvere külas;
  6) Torma tamm Torma alevikus.
[RT I, 23.12.2021, 33 - jõust. 02.01.2022]

§ 3.   Üksikobjekti valitseja

  Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide valitseja on Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.   Kaitsekord

  Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 1. märtsi 2023. a määrusega nr 10 «Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri».
[RT I, 14.03.2023, 1 - jõust. 20.03.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json