Teksti suurus:

Riigieelarvest kohalikule omavalitsusele surnu vedamise kulude hüvitamise kord

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 42

Määrus kehtestatakse «Surma põhjuse tuvastamise seaduse» § 30 lõike 5 alusel.

§ 1.   Surnu vedamise kulude hüvitamise tingimused

  Määrust kohaldatakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksusele surnu vedamise kulude hüvitamisel, kui omasteta või avalikus kohas leitud surnu (edaspidi surnu) kohta puudub rahvastikuregistris elukoha aadress.

§ 2.   Hüvitise saamiseks esitatav taotlus

  (1) Surnu vedamisega seotud kulutuste hüvitise (edaspidi hüvitis) saamiseks esitab surnu vedamise korraldamisega kulutused katnud kohaliku omavalitsuse üksus kirjaliku taotluse Rahandusministeeriumile.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) surnu ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) surnu vedamise koht (kust kuhu);
  3) surnu vedamise korraldanud kohaliku omavalitsuse üksuse kontaktandmed ja arveldusarve number;
  4) surnu vedamise korraldanud ettevõtte nimi, registreerimisnumber ja kontaktandmed;
  5) surnu vedamiseks kantud kulutused.

  (3) Taotlusele tuleb täiendavalt lisada veohinna kalkulatsioon.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile §-s 2 nimetatud taotluse koos kulu tõendavate dokumentide koopiatega hiljemalt kulu tegemise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Rahandusministeerium kontrollib saadud andmete põhjal surnu äraveoga seotud kulude põhjendatust ja otstarbekust.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Käesolevas määruses toodud nõuetele mittevastava või puudulikult põhjendatud taotluse korral on Rahandusministeeriumil õigus nõuda selle kooskõlla viimist uueks määratud tähtajaks.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

  (4) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

§ 4.   Taotluse menetlemine Rahandusministeeriumis
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (1) Rahandusministeerium vaatab esitatud taotluse koos lisatud dokumentatsiooniga läbi, kontrollides taotletava summa põhjendatust.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Käesolevas määruses toodud nõuetele mittevastava või puudulikult põhjendatud taotluse korral tagastab Rahandusministeerium materjalid taotlejale.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (3) Nõuetele vastava ja põhjendatud taotluse korral hüvitatakse surnu vedamise kulud vastavale kohaliku omavalitsuse üksusele hiljemalt 15. märtsiks Rahandusministeeriumi eelarvest.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 5.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse kohaselt hüvitatakse alates 2006. aasta 1. jaanuarist tehtud kulud.

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2017, 42

Määrus kehtestatakse «Surma põhjuse tuvastamise seaduse» § 30 lõike 5 alusel.

§ 1.   Surnu vedamise kulude hüvitamise tingimused

  Määrust kohaldatakse riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksusele surnu vedamise kulude hüvitamisel, kui omasteta või avalikus kohas leitud surnu (edaspidi surnu) kohta puudub rahvastikuregistris elukoha aadress.

§ 2.   Hüvitise saamiseks esitatav taotlus

  (1) Surnu vedamisega seotud kulutuste hüvitise (edaspidi hüvitis) saamiseks esitab surnu vedamise korraldamisega kulutused katnud kohaliku omavalitsuse üksus kirjaliku taotluse Rahandusministeeriumile.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) surnu ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) surnu vedamise koht (kust kuhu);
  3) surnu vedamise korraldanud kohaliku omavalitsuse üksuse kontaktandmed ja arveldusarve number;
  4) surnu vedamise korraldanud ettevõtte nimi, registreerimisnumber ja kontaktandmed;
  5) surnu vedamiseks kantud kulutused.

  (3) Taotlusele tuleb täiendavalt lisada veohinna kalkulatsioon.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile §-s 2 nimetatud taotluse koos kulu tõendavate dokumentide koopiatega hiljemalt kulu tegemise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Rahandusministeerium kontrollib saadud andmete põhjal surnu äraveoga seotud kulude põhjendatust ja otstarbekust.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Käesolevas määruses toodud nõuetele mittevastava või puudulikult põhjendatud taotluse korral on Rahandusministeeriumil õigus nõuda selle kooskõlla viimist uueks määratud tähtajaks.
[RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

  (4) [Kehtetu - RT I, 23.12.2017, 34 - jõust. 01.01.2018]

§ 4.   Taotluse menetlemine Rahandusministeeriumis
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (1) Rahandusministeerium vaatab esitatud taotluse koos lisatud dokumentatsiooniga läbi, kontrollides taotletava summa põhjendatust.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Käesolevas määruses toodud nõuetele mittevastava või puudulikult põhjendatud taotluse korral tagastab Rahandusministeerium materjalid taotlejale.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (3) Nõuetele vastava ja põhjendatud taotluse korral hüvitatakse surnu vedamise kulud vastavale kohaliku omavalitsuse üksusele hiljemalt 15. märtsiks Rahandusministeeriumi eelarvest.
[RT I, 19.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 5.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse kohaselt hüvitatakse alates 2006. aasta 1. jaanuarist tehtud kulud.

/otsingu_soovitused.json