Teksti suurus:

Hüvitise taotlemise avalduse vorm tööandja maksejõuetuse korral ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu

Tagasi õigusakti juurde

Legend:
PunaneKustutatud
RohelineLisatud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:

Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 21 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse avalduse vorm tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlemiseks (lisa) ja avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

§ 2.  Avaldusele lisatavad dokumendid

  Hüvitise taotlemise avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) töötajate nimekiri (avalduse lisa) koos töötajate omakäelise kinnitusega nõude suuruse kohta või omakäelise kinnituse puudumisel nõudeavaldustega;
  2) halduri kinnitatud väljavõtted töötajate tööraamatutest või koopiad töölepingutest, koopiad jõustunud kohtuotsustest või töövaidluskomisjoni otsustest või muudest töösuhet või töötajate nõudeõigust tõendavatest dokumentidest;
  3) tööandja pankroti korral ametlikult kinnitatud ärakiri jõustunud kohtuotsusest pankroti väljakuulutamise kohta, tööandja pankrotimenetluse raugemisel ametlikult kinnitatud ärakiri kohtumäärusest pankrotimenetluse lõpetamise kohta pankrotti välja kuulutamata, tööandja maksejõuetuks tunnistamisel teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis selle riigi pädeva asutuse otsuse ärakiri, mis on tõestatud otsuse tegemise riigi õiguse kohaselt koos selle notariaalselt või vandetõlgi poolt kinnitatud tõlkega eesti keelde;
  4) töötajate saamata jäänud palga arvestused kalendrikuude kaupa, saamata jäänud puhkusetasu ja töölepingu lõpetamisel Eesti Vabariigi töölepingu seaduses ettenähtud hüvituste arvestused, töötajate keskmise brutokuupalga arvestused ning arvestuste alusdokumendid.

§ 3.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
Avaldamismärge:RT I, 04.05.2018, 24

/otsingu_soovitused.json